ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

       Amakadhannapeyyale pathamavaggo sattamo
   [1757]  Atha kho bhagava parittam nakhasikhayam pamsum aropetva
bhikkhu  amantesi  tam  kim mannatha bhikkhave katamam nu kho bahutaram .
Yo vayam maya paritto nakhasikhayam pamsu aropito ayam va mahapathaviti.
Etadeva  bhante  bahutaram  yadidam  mahapathavi  appamattakayam  bhagavata
paritto  nakhasikhayam  pamsu  aropito  sankhampi  na upeti upanidhampi
na  upeti  kalabhagampi  na  upeti  mahapathavim  upanidhaya  bhagavata
paritto  nakhasikhayam  pamsu  aropitoti  .  evameva  kho bhikkhave
appamattaka  1-  te satta ye manussesu paccajayanti atha kho
eteva  bahutara  satta  ye  annatra manussehi paccajayanti .
Tam  kissa  hetu  .  aditthatta  bhikkhave  catunnam ariyasaccanam .
Katamesam  catunnam  .  dukkhassa  ariyasaccassa  .pe.  dukkhanirodha-
gaminipatipadaya  ariyasaccassa  .  tasma  tiha  bhikkhave  idam
dukkhanti  yogo  karaniyo  .pe.  ayam  dukkhanirodhagamini  patipadati
yogo karaniyoti.
   [1758]  Atha kho bhagava parittam nakhasikhayam pamsum aropetva
bhikkhu  amantesi  tam  kim mannatha bhikkhave katamam nu kho bahutaram .
Yo vayam maya paritto nakhasikhayam pamsu aropito ayam va mahapathaviti.
Etadeva   bhante   bahutaram   yadidam  mahapathavi  appamattakayam
@Footnote: 1 Yu. appaka. evamuparipi.
Bhagavata  paritto  nakhasikhayam  pamsu  aropito  sankhampi  na upeti
upanidhampi  na  upeti  kalabhagampi  na  upeti  mahapathavim upanidhaya
bhagavata paritto nakhasikhayam pamsu aropitoti . evameva kho bhikkhave
appamattaka  te  satta  ye  majjhimesu  janapadesu  paccajayanti
atha  kho  eteva  bahutara  satta  ye  paccantimesu  janapadesu
paccajayanti. Avinnataresu milakkhusu 1- .pe.
   [1759]  Evameva kho bhikkhave appamattaka te satta ye
ariyena  pana  pannacakkhuna  samannagata  atha  kho  eteva
bahutara satta ye avijjagata sammulha .pe.
   [1760]  Evameva  kho  bhikkhave  appaka te satta ye
suramerayamajjapamadatthana  pativirata  atha  kho  eteva  bahutara
satta ye suramerayamajjapamadatthana appativirata .pe.
   [1761] Evameva kho bhikkhave appaka te satta ye thalaja
atha  kho  eteva  bahutara  satta ye udakaja .pe. evameva
kho  bhikkhave appaka te satta ye matteyya atha kho eteva
bahutara satta ye amatteyya .pe.
   [1762] Evameva kho bhikkhave appaka te satta ye petteyya
atha kho eteva bahutara satta ye apetteyya .pe.
   [1763] Evameva kho bhikkhave appaka te satta ye samanna
.pe. Atha kho eteva bahutara satta ye asamanna .pe.
@Footnote: 1 Ma. Yu. milakkhesu.
   [1764] Evameva kho bhikkhave appaka te satta ye brahmanna
atha kho eteva bahutara satta ye abrahmanna .pe.
   [1765]  Evameva  kho  bhikkhave  appaka te satta ye
kulejetthapacayino  atha  kho  eteva  1-  bahutara satta ye
akulejetthapacayinoti 2-.
             Vaggo.
             Uddanam
   annatra paccantam pannaya 3-  suramerayaodaka
   matteyyapetteyya capi 4-    samannam brahmapacayikanti.
            ---------
@Footnote: 1 Yu. ete. evamuparipi. 2 Ma. kuleajetthapacayinoti. Yu. kule
@jetthapacayinoti. 3 Ma. panna. 4 Yu. metteyya petteyya capi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 578-580. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=11269&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=11269&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=1757&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=441              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=1757              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=8412              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=8412              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com