ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

          Appamādavaggo dasamo
   [245]  Sāvatthīnidānaṃ . yāvatā bhikkhave sattā apadā vā
dvipadā  vā  catuppadā  vā  bahuppadā  vā rūpino vā arūpino
vā  saññino  vā  asaññino  vā  nevasaññīnāsaññino  vā
tathāgato  tesaṃ  aggamakkhāyati  arahaṃ  sammāsambuddho  . evameva
kho  bhikkhave  ye  keci kusalā dhammā sabbe te appamādamūlakā
appamādasamosaraṇā  appamādo  tesaṃ  dhammānaṃ  aggamakkhāyati .
Appamattassetaṃ  bhikkhave  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [246]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  appamatto  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave
bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ   .pe.   sammāsamādhiṃ   bhāveti  vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . evaṃ 1- kho bhikkhave
bhikkhu  appamatto  ariyaṃ  aṭṭhaṅgakaṃ  maggaṃ  bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ bahulīkarotīti. (upari tiṇṇaṃ suttānaṃ vitthāretabbaṃ).
   [247]  Sāvatthīnidānaṃ . yāvatā bhikkhave sattā apadā vā
dvipadā  vā  catuppadā  vā  bahuppadā  vā rūpino vā arūpino
vā  saññino  vā  asaññino  vā  nevasaññīnāsaññino  vā
@Footnote: 1 Yu. evameva kho.
Tathāgato  tesaṃ  aggamakkhāyati  arahaṃ  sammāsambuddho  . evameva
kho  bhikkhave  ye  keci kusalā dhammā sabbe te appamādamūlakā
appamādasamosaraṇā  appamādo  tesaṃ  dhammānaṃ  aggamakkhāyati .
Appamattassetaṃ  bhikkhave  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [248]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  appamatto  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave
bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  rāgavinayapariyosānaṃ  dosavinayapariyosānaṃ
mohavinayapariyosānaṃ  .pe.  sammāsamādhiṃ  bhāveti  rāgavinayapariyosānaṃ
dosavinayapariyosānaṃ  mohavinayapariyosānaṃ  .  evaṃ kho bhikkhave bhikkhu
appamatto  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bahulīkaroti.
   [249]  Sāvatthīnidānaṃ . yāvatā bhikkhave sattā apadā vā
dvipadā  vā  catuppadā  vā  bahuppadā  vā rūpino vā arūpino
vā  saññino  vā  asaññino  vā  nevasaññīnāsaññino  vā
tathāgato  tesaṃ  aggamakkhāyati  arahaṃ  sammāsambuddho  . evameva
kho  bhikkhave  ye  keci kusalā dhammā sabbe te appamādamūlakā
appamādasamosaraṇā  appamādo  tesaṃ  dhammānaṃ  aggamakkhāyati .
Appamattassetaṃ  bhikkhave  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [250]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  appamatto  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave bhikkhu
sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  amatogadhaṃ  amataparāyanaṃ  amatapariyosānaṃ  .pe.
Sammāsamādhiṃ  bhāveti  amatogadhaṃ  amataparāyanaṃ  amatapariyosānaṃ .
Evaṃ  kho  bhikkhave bhikkhu appamatto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti
ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti.
   [251]  Sāvatthīnidānaṃ . yāvatā bhikkhave sattā apadā vā
dvipadā  vā  catuppadā  vā  bahuppadā  vā rūpino vā arūpino
vā  saññino  vā  asaññino  vā  nevasaññīnāsaññino  vā
tathāgato  tesaṃ  aggamakkhāyati  arahaṃ  sammāsambuddho  . evameva
kho  bhikkhave  ye  keci kusalā dhammā sabbe te appamādamūlakā
appamādasamosaraṇā  appamādo  tesaṃ  dhammānaṃ  aggamakkhāyati .
Appamattassetaṃ  bhikkhave  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [252]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  appamatto  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave bhikkhu
sammādiṭṭhiṃ   bhāveti  nibbānaninnaṃ  nibbānapoṇaṃ  nibbānapabbhāraṃ
.pe. sammāsamādhiṃ bhāveti nibbānaninnaṃ nibbānapoṇaṃ nibbānapabbhāraṃ.
Evaṃ kho bhikkhave bhikkhu appamatto ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bhāveti ariyaṃ
aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarotīti.
   [253]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave yāni kānici
jaṅgalānaṃ  pāṇānaṃ  padajātāni  sabbāni  tāni  hatthipade samodhānaṃ
gacchanti  hatthipadaṃ  tesaṃ  aggamakkhāyati  yadidaṃ  mahantattena .
Evameva kho bhikkhave ye keci kusalā dhammā sabbe te appamādamūlakā
appamādasamosaraṇā  appamādo  tesaṃ  dhammānaṃ  aggamakkhāyati .
Appamattassetaṃ  bhikkhave  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [254]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  appamatto  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave
bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ   .pe.   sammāsamādhiṃ   bhāveti  vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ nirodhanissitaṃ vossaggapariṇāmiṃ . evaṃ kho bhikkhave bhikkhu
appamatto  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bahulīkarotīti.
   [255]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave  kūṭāgārassa
yā  kāci gopānasiyo sabbā tā kūṭaṅgamā kūṭaninnā kūṭasamosaraṇā
kūṭaṃ  tāsaṃ  aggamakkhāyati  .  evameva  kho  bhikkhave  .pe.
(yathā heṭṭhimasuttantaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ).
   [256] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave ye keci mūlagandhā
koṭṭhānusāriyaṃ tesaṃ aggamakkhāyati. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [257] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave ye keci sāragandhā
lohitacandanaṃ tesaṃ aggamakkhāyati. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [258] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave ye keci pupphagandhā
vassikaṃ tesaṃ aggamakkhāyati. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [259] Sāvatthīnidānaṃ . Seyyathāpi bhikkhave ye keci kuṭṭharājāno
sabbe  te  rañño  cakkavattino  anuyantā  bhavanti  rājā
tesaṃ cakkavatti aggamakkhāyati. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [260] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave yā kāci tārakarūpānaṃ
pabhā  sabbā  tā  candimāpabhāya  kalaṃ nāgghanti soḷasiṃ candappabhā
tāsaṃ aggamakkhāyati. Evameva kho bhikkhave .pe.
   [261] Sāvatthīnidānaṃ . seyyathāpi bhikkhave saradasamaye viddhe
vigatavalāhake  deve ādicco nabhaṃ abbhussakkamāno sabbaṃ ākāsagataṃ
tamagataṃ  abhivihacca  bhāsate  ca tapate ca virocati ca . evameva
kho bhikkhave .pe.
   [262]  Sāvatthīnidānaṃ  .  seyyathāpi  bhikkhave yāni kānici
tantāvutānaṃ  vatthānaṃ  vāsikavatthaṃ  tesaṃ  aggamakkhāyati . evameva
kho  bhikkhave  ye  keci kusalā dhammā sabbe te appamādamūlakā
appamādasamosaraṇā  appamādo  tesaṃ  dhammānaṃ  aggamakkhāyati .
Appamattassetaṃ  bhikkhave  bhikkhuno  pāṭikaṅkhaṃ  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ
bhāvessati ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ maggaṃ bahulīkarissatīti.
   [263]  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  appamatto  ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ  bhāveti  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ bahulīkaroti . idha bhikkhave
bhikkhu  sammādiṭṭhiṃ  bhāveti  vivekanissitaṃ  virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ
vossaggapariṇāmiṃ   .pe.   sammāsamādhiṃ   bhāveti  vivekanissitaṃ
virāganissitaṃ  nirodhanissitaṃ  vossaggapariṇāmiṃ  .  evaṃ  kho bhikkhave
bhikkhu  appamatto  ariyaṃ  aṭṭhaṅgikaṃ  maggaṃ  bhāveti ariyaṃ aṭṭhaṅgikaṃ
maggaṃ bahulīkarotīti.
         Appamādavaggo samatto.
            Tassuddānaṃ
     tathāgataṃ padaṃ kūṭaṃ        mūlaṃ sārena 1- vassikaṃ
     rājā candimasuriyā ca    vatthena dasamaṃ padaṃ.
       (yadapi tathāgataṃ tadapi vitthāretabbaṃ).
            ---------
@Footnote: 1 Ma. Yu. ... sāro ca ....             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 62-67. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=1130              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=1130              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=245&items=19              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=49              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=245              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=4309              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=4309              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com