ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [754] Ekaṃ samayaṃ bhagavā uruvelāyaṃ viharati najjā nerañjarāya
tīre  ajapālanigrodhe  paṭhamābhisambuddho  .  atha  kho  bhagavato
rahogatassa  paṭisallīnassa  evaṃ  cetaso  parivitakko  udapādi
ekāyanvāyaṃ  maggo  sattānaṃ  visuddhiyā sokaparidevānaṃ samatikkamāya
Dukkhadomanassānaṃ   atthaṅgamāya   ñāyassa  adhigamāya  nibbānassa
sacchikiriyāya  yadidaṃ  cattāro  satipaṭṭhānā  . katame cattāro .
Kāye  vā  bhikkhu kāyānupassī vihareyya ātāpī sampajāno satimā
vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ . vedanāsu vā bhikkhu . citte
vā  bhikkhu  .  dhammesu  vā bhikkhu dhammānupassī vihareyya ātāpī
sampajāno  satimā  vineyya loke abhijjhādomanassaṃ . ekāyanvāyaṃ
maggo  sattānaṃ visuddhiyā sokaparidevānaṃ samatikkamāya dukkhadomanassānaṃ
atthaṅgamāya  ñāyassa  adhigamāya  nibbānassa  sacchikiriyāya  . yadidaṃ
cattāro satipaṭṭhānāti.
   [755]  Atha  kho  brahmā  sahampati  bhagavato  cetasā
cetoparivitakkamaññāya  seyyathāpi  nāma balavā puriso sammiñjitaṃ vā
bāhaṃ  pasāreyya  pasāritaṃ  vā  bāhaṃ  sammiñjeyya evameva kho
brahmaloke  antarahito  bhagavato  purato  pāturahosi  . atha kho
brahmā   sahampati  ekaṃsamuttarāsaṅgaṃ  karitvā  yena  bhagavā
tenañjalimpaṇāmetvā bhagavantaṃ etadavoca
   [756]  Evametaṃ bhagavā evametaṃ sugata ekāyanvāyaṃ bhante
maggo  sattānaṃ visuddhiyā sokaparidevānaṃ samatikkamāya dukkhadomanassānaṃ
atthaṅgamāya  ñāyassa  adhigamāya  nibbānassa  sacchikiriyāya  .
Yadidaṃ   cattāro   satipaṭṭhānā  .  katame  cattāro  .
Kāye  vā  bhante bhikkhu kāyānupassī vihareyya ātāpī sampajāno
Satimā  vineyya  loke  abhijjhādomanassaṃ  . vedanāsu vā bhante
bhikkhu  .  citte  vā bhante bhikkhu . dhammesu vā bhante bhikkhu
dhammānupassī  vihareyya  ātāpī  sampajāno  satimā vineyya loke
abhijjhādomanassaṃ  .  ekāyanvāyaṃ  bhante maggo sattānaṃ visuddhiyā
sokaparidevānaṃ  samatikkamāya  dukkhadomanassānaṃ  atthaṅgamāya  ñāyassa
adhigamāya nibbānassa sacchikiriyāya yadidaṃ cattāro satipaṭṭhānāti.
   [757]  Idamavoca  brahmā  sahampati  idaṃ  vatvā  brahmā
sahampati 1- athāparaṃ etadavoca
   ekāyanaṃ jātikhayantadassī     maggaṃ pajānāti hitānukampī
   etena maggena tariṃsu 2- pubbe tarissanti ye ca taranti oghanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 222-224. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=4317              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=4317              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=754&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=148              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=754              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=6557              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=6557              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com