ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 19 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 11 : Sutta. Saṃ. Ma.

   [770]  Taṃyeva  nidānaṃ  . ekamantaṃ nisinno kho āyasmā
bhaddo āyasmantaṃ ānandaṃ etadavoca
   [771] Ko nu kho āvuso ānanda hetu ko paccayo yena
tathāgate parinibbute saddhammo na ciraṭṭhitiko hoti . ko panāvuso
ānanda  hetu  ko  paccayo  yena tathāgate parinibbute saddhammo
ciraṭṭhitiko  hotīti  . sādhu sādhu āvuso bhadda bhaddako kho te
āvuso  bhadda  ummaggo  bhaddakaṃ  paṭibhāṇaṃ  kalyāṇī  paripucchā .
Evañhi  tvaṃ  āvuso  bhadda pucchasi ko nu kho āvuso ānanda
hetu  ko  paccayo  yena  tathāgate  parinibbute  saddhammo  na
ciraṭṭhitiko hoti . ko panāvuso ānanda hetu ko paccayo yena
tathāgate parinibbute saddhammo ciraṭṭhitiko hotīti. Evamāvusoti.
   [772] Catunnaṃ kho āvuso satipaṭṭhānānaṃ abhāvitattā abahulīkatattā
tathāgate  parinibbute  saddhammo  na ciraṭṭhitiko hoti . catunnaṃ ca
kho  āvuso  satipaṭṭhānānaṃ  bhāvitattā  bahulīkatattā  tathāgate
parinibbute  saddhammo  ciraṭṭhitiko  hoti  .  katamesaṃ  catunnaṃ .
Idhāvuso  bhikkhu  kāye  kāyānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno
satimā  vineyya loke abhijjhādomanassaṃ . vedanāsu citte dhammesu
dhammānupassī  viharati  ātāpī  sampajāno  satimā  vineyya  loke
abhijjhādomanassaṃ  .  imesaṃ  kho  āvuso  catunnaṃ  satipaṭṭhānānaṃ
abhāvitattā  abahulīkatattā  tathāgate  parinibbute  saddhammo  na
ciraṭṭhitiko  hoti  .  imesaṃ ca kho āvuso catunnaṃ satipaṭṭhānānaṃ
bhāvitattā  bahulīkatattā  tathāgate  parinibbute  saddhammo ciraṭṭhitiko
hotīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 19 page 229-230. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=19&A=4433              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=19&A=4433              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=19&item=770&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=19&siri=152              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=19&i=770              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=13&A=6620              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=13&A=6620              Contents of The Tipitaka Volume 19 http://84000.org/tipitaka/read/?index_19

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com