ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

          Rohitassavaggo pañcamo
   [41]  Catasso  imā  bhikkhave samādhibhāvanā katamā catasso
atthi  bhikkhave  samādhibhāvanā  bhāvitā bahulīkatā diṭṭhadhammasukhavihārāya
saṃvattati   atthi   bhikkhave  samādhibhāvanā  bhāvitā  bahulīkatā
ñāṇadassanapaṭilābhāya   saṃvattati   atthi   bhikkhave  samādhibhāvanā
bhāvitā   bahulīkatā  satisampajaññāya  saṃvattati  atthi  bhikkhave
samādhibhāvanā bhāvitā bahulīkatā āsavānaṃ khayāya saṃvattati.
   {41.1}  Katamā  ca bhikkhave samādhibhāvanā bhāvitā bahulīkatā
diṭṭhadhammasukhavihārāya  saṃvattati  idha  bhikkhave bhikkhu vivicceva kāmehi
vivicca akusalehi dhammehi savitakkaṃ savicāraṃ vivekajaṃ pītisukhaṃ paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  ajjhattaṃ  sampasādanaṃ
cetaso  ekodibhāvaṃ  avitakkaṃ  avicāraṃ samādhijaṃ pītisukhaṃ dutiyaṃ jhānaṃ
upasampajja viharati pītiyā ca virāgā upekkhako ca viharati sato ca
sampajāno  sukhañca  kāyena  paṭisaṃvedeti  yantaṃ  ariyā ācikkhanti
upekkhako  satimā  sukhavihārīti tatiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati sukhassa
ca  pahānā  dukkhassa  ca  pahānā  pubbeva  somanassadomanassānaṃ
atthaṅgamā   adukkhamasukhaṃ   upekkhāsatipārisuddhiṃ   catutthaṃ   jhānaṃ
upasampajja  viharati ayaṃ 1- bhikkhave samādhibhāvanā bhāvitā bahulīkatā
diṭṭhadhammasukhavihārāya saṃvattati.
   {41.2}  Katamā  ca bhikkhave samādhibhāvanā bhāvitā bahulīkatā
ñāṇadassanapaṭilābhāya  saṃvattati  idha  bhikkhave  bhikkhu  ālokasaññaṃ
manasikaroti  divāsaññaṃ  adhiṭṭhāti  yathā  divā  tathā  rattiṃ
@Footnote: 1 Yu. ayaṃ vuccati. ito paraṃ īdisameva.
Yathā rattiṃ tathā divā iti vivittena 1- cetasā apariyonaddhena sappabhāsaṃ
cittaṃ bhāveti ayaṃ bhikkhave samādhibhāvanā bhāvitā bahulīkatā ñāṇadassana-
paṭilābhāya saṃvattati.
   {41.3}  Katamā  ca bhikkhave samādhibhāvanā bhāvitā bahulīkatā
satisampajaññāya  saṃvattati  idha  bhikkhave  bhikkhuno  viditā  vedanā
uppajjanti  viditā  tiṭṭhanti  viditā abbhatthaṃ gacchanti viditā saññā
... viditā vitakkā uppajjanti viditā tiṭṭhanti viditā abbhatthaṃ gacchanti
ayaṃ  bhikkhave  samādhibhāvanā  bhāvitā  bahulīkatā  satisampajaññāya
saṃvattati.
   {41.4}  Katamā  ca bhikkhave samādhibhāvanā bhāvitā bahulīkatā
āsavānaṃ khayāya saṃvattati idha bhikkhave bhikkhu pañcasu upādānakkhandhesu
udayabbayānupassī  viharati  iti  rūpaṃ iti rūpassa samudayo iti rūpassa
atthaṅgamo  iti  vedanā  iti  vedanāya  samudayo  iti vedanāya
atthaṅgamo  iti  saññā  iti  saññāya  samudayo  iti  saññāya
atthaṅgamo  iti  saṅkhārā  iti saṅkhārānaṃ samudayo iti saṅkhārānaṃ
atthaṅgamo   iti  viññāṇaṃ  iti  viññāṇassa  samudayo  iti
viññāṇassa  atthaṅgamoti ayaṃ bhikkhave samādhibhāvanā bhāvitā bahulīkatā
āsavānaṃ khayāya saṃvattati . imā kho bhikkhave catasso samādhibhāvanā.
Idañca pana metaṃ bhikkhave sandhāya bhāsitaṃ pārāyane puṇṇapañhe 2-
        saṅkhāya lokasmi paroparāni
        yassiñjitaṃ natthi kuhiñci loke
        santo vidhūmo anīgho nirāso
@Footnote: 1 Ma. Yu. vivaṭena. 2 Ma. Yu. puṇṇakapañhe.
        Atāri so jātijaranti brūmīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 57-59. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=1181              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=1181              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=41&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=41              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=41              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=7922              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=7922              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่