ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

   [113]  Cattārome  bhikkhave  bhadrā  assājāniyā  santo
saṃvijjamānā  lokasmiṃ katame cattāro idha bhikkhave ekacco bhadro
assājāniyo  patodacchāyaṃ  disvā  saṃvijati  2-  saṃvegaṃ  āpajjati
kinnu  3- kho maṃ ajja assadammasārathi kāraṇaṃ kāressati kimassāhaṃ
paṭikaromīti  evarūpopi bhikkhave idhekacco bhadro assājāniyo hoti
ayaṃ bhikkhave paṭhamo bhadro assājāniyo santo saṃvijjamāno lokasmiṃ.
   {113.1} Puna caparaṃ bhikkhave idhekacco bhadro assājāniyo na heva
kho patodacchāyaṃ disvā saṃvijati saṃvegaṃ āpajjati apica kho lomavedhaviddho
saṃvijati  saṃvegaṃ  āpajjati kinnu kho maṃ ajja assadammasārathi kāraṇaṃ
kāressati  kimassāhaṃ  paṭikaromīti  evarūpopi  bhikkhave  idhekacco
@Footnote: 1 Ma. Yu. ajjavena. 2 Po. Ma. Yu. saṃvijjati. ito paraṃ īdisameva. 3 Yu. kathaṃnu.
Bhadro  assājāniyo hoti ayaṃ bhikkhave dutiyo bhadro assājāniyo
santo saṃvijjamāno lokasmiṃ.
   {113.2} Puna caparaṃ bhikkhave idhekacco bhadro assājāniyo na
heva kho patodacchāyaṃ disvā saṃvijati saṃvegaṃ āpajjati napi lomavedhaviddho
saṃvijati saṃvegaṃ āpajjati apica kho cammavedhaviddho saṃvijati saṃvegaṃ āpajjati
kinnu  kho  maṃ  ajja  assadammasārathi  kāraṇaṃ kāressati kimassāhaṃ
paṭikaromīti  evarūpopi bhikkhave idhekacco bhadro assājāniyo hoti
ayaṃ bhikkhave tatiyo bhadro assājāniyo santo saṃvijjamāno lokasmiṃ.
   {113.3} Puna caparaṃ bhikkhave idhekacco bhadro assājāniyo na
heva kho patodacchāyaṃ disvā saṃvijati saṃvegaṃ āpajjati napi lomavedhaviddho
saṃvijati  saṃvegaṃ āpajjati napi cammavedhaviddho saṃvijati saṃvegaṃ āpajjati
apica kho aṭṭhivedhaviddho saṃvijati saṃvegaṃ āpajjati kinnu kho maṃ ajja
assadammasārathi  kāraṇaṃ  kāressati  kimassāhaṃ  paṭikaromīti evarūpopi
bhikkhave  idhekacco bhadro assājāniyo hoti ayaṃ bhikkhave catuttho
bhadro assājāniyo santo saṃvijjamāno lokasmiṃ . ime kho bhikkhave
cattāro bhadrā assājāniyā santo saṃvijjamānā lokasmiṃ.
   {113.4} Evameva kho bhikkhave cattārome bhadrā purisājāniyā
santo  saṃvijjamānā lokasmiṃ katame cattāro idha bhikkhave ekacco
bhadro  purisājāniyo  suṇāti amukasmiṃ nāma gāme vā nigame vā
itthī vā puriso vā dukkhito vā kālakato vāti so tena saṃvijati
saṃvegaṃ   āpajjati   saṃviggo   yoniso   padahati   pahitatto
Kāyena  ceva  paramasaccaṃ  sacchikaroti  paññāya  ca ativijjha passati
seyyathāpi  so  bhikkhave  bhadro  assājāniyo patodacchāyaṃ disvā
saṃvijati  saṃvegaṃ  āpajjati  tathūpamāhaṃ bhikkhave imaṃ bhadraṃ purisājāniyaṃ
vadāmi  evarūpopi  bhikkhave  idhekacco  bhadro purisājāniyo hoti
ayaṃ bhikkhave paṭhamo bhadro purisājāniyo santo saṃvijjamāno lokasmiṃ.
   {113.5} Puna caparaṃ bhikkhave idhekacco bhadro purisājāniyo na
heva kho suṇāti amukasmiṃ nāma gāme vā nigame vā itthī vā puriso
vā dukkhito vā kālakato vāti apica kho sāmaṃ passati itthiṃ vā purisaṃ
vā dukkhitaṃ vā kālakataṃ vā so tena saṃvijati saṃvegaṃ āpajjati saṃviggo
yoniso  padahati  pahitatto  kāyena  ceva  paramasaccaṃ  sacchikaroti
paññāya  ca  ativijjha  passati  seyyathāpi  so  bhikkhave  bhadro
assājāniyo  lomavedhaviddho  saṃvijati  saṃvegaṃ  āpajjati  tathūpamāhaṃ
bhikkhave imaṃ bhadraṃ purisājāniyaṃ vadāmi evarūpopi bhikkhave idhekacco
bhadro  purisājāniyo hoti ayaṃ bhikkhave dutiyo bhadro purisājāniyo
santo saṃvijjamāno lokasmiṃ.
   {113.6}  Puna caparaṃ bhikkhave idhekacco bhadro purisājāniyo
na  heva  kho suṇāti amukasmiṃ nāma gāme vā nigame vā itthī
vā  puriso  vā  dukkhito  vā kālakato vāti napi sāmaṃ passati
itthiṃ  vā  purisaṃ vā dukkhitaṃ vā kālakataṃ vā apica khvassa ñāti
vā  sālohito  vā  dukkhito vā hoti kālakato vā so tena
saṃvijati  saṃvegaṃ  āpajjati  saṃviggo  yoniso  padahati  pahitatto
Kāyena  ceva  paramasaccaṃ  sacchikaroti  paññāya  ca ativijjha passati
seyyathāpi  so  bhikkhave bhadro assājāniyo cammavedhaviddho saṃvijati
saṃvegaṃ  āpajjati  tathūpamāhaṃ  bhikkhave imaṃ bhadraṃ purisājāniyaṃ vadāmi
evarūpopi bhikkhave idhekacco bhadro purisājāniyo hoti ayaṃ bhikkhave
tatiyo bhadro purisājāniyo santo saṃvijjamāno lokasmiṃ.
   {113.7}  Puna caparaṃ bhikkhave idhekacco bhadro purisājāniyo
na heva kho suṇāti amukasmiṃ nāma gāme vā nigame vā itthī vā
puriso vā dukkhito vā kālakato vāti napi sāmaṃ passati itthiṃ vā
purisaṃ vā dukkhitaṃ vā kālakataṃ vā napissa ñāti vā sālohito vā
dukkhito vā hoti kālakato vā apica kho sāmaññeva phuṭṭho hoti
sārīrikāhi  vedanāhi  dukkhāhi  tibbāhi  kharāhi kaṭukkāhi asātāhi
amanāpāhi  pāṇaharāhi  so  tena saṃvijati saṃvegaṃ āpajjati saṃviggo
yoniso  padahati  pahitatto  kāyena  ceva  paramasaccaṃ  sacchikaroti
paññāya  ca  ativijjha  passati  seyyathāpi  so  bhikkhave  bhadro
assājāniyo  aṭṭhivedhaviddho  saṃvijati  saṃvegaṃ  āpajjati  tathūpamāhaṃ
bhikkhave imaṃ bhadraṃ purisājāniyaṃ vadāmi evarūpopi bhikkhave idhekacco
bhadro purisājāniyo hoti ayaṃ bhikkhave catuttho bhadro purisājāniyo
santo  saṃvijjamāno lokasmiṃ . ime kho bhikkhave cattāro bhadrā
purisājāniyā santo saṃvijjamānā lokasminti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 153-156. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=3252              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=3252              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=113&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=112              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=113              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=8561              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=8561              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]