ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

          Duccaritavaggo tatiyo
   [221]  Cattārīmāni  bhikkhave  vacīduccaritāni katamāni cattāri
musāvādo  pisuṇā  vācā  pharusā vācā samphappalāpo imāni kho
bhikkhave  cattāri  vacīduccaritāni . cattārīmāni bhikkhave vacīsucaritāni
katamāni  cattāri  saccavācā  apisuṇā  vācā  saṇhā  vācā
mantābhāsā 1- imāni kho bhikkhave cattāri vacīsucaritānīti.
   [222]  Catūhi  bhikkhave dhammehi samannāgato bālo abyatto
asappuriso  khataṃ  upahataṃ  attānaṃ  pariharati  sāvajjo  ca  hoti
sānuvajjo  viññūnaṃ  bahuñca  apuññaṃ  pasavati  katamehi  catūhi
kāyaduccaritena  vacīduccaritena  manoduccaritena  micchādiṭṭhiyā  imehi
kho  bhikkhave catūhi dhammehi samannāgato bālo abyatto asappuriso
khataṃ  upahataṃ  attānaṃ  pariharati  sāvajjo  ca  hoti  sānuvajjo
viññūnaṃ bahuñca apuññaṃ pasavati.
   {222.1} Catūhi bhikkhave dhammehi samannāgato paṇḍito byatto
sappuriso  akkhataṃ  anupahataṃ  attānaṃ  pariharati  anavajjo  ca hoti
ananuvajjo   viññūnaṃ  bahuñca  puññaṃ  pasavati  katamehi  catūhi
kāyasucaritena  vacīsucaritena  manosucaritena  sammādiṭṭhiyā  imehi kho
bhikkhave  catūhi  dhammehi  samannāgato  paṇḍito  byatto  sappuriso
akkhataṃ  anupahataṃ  attānaṃ  pariharati  anavajjo  ca hoti ananuvajjo
viññūnaṃ bahuñca puññaṃ pasavatīti.
@Footnote: 1 Ma. Yu. mantāvācā.
   [223]  Catūhi  bhikkhave dhammehi samannāgato bālo abyatto
asappuriso khataṃ upahataṃ attānaṃ pariharati sāvajjo ca hoti sānuvajjo
viññūnaṃ  bahuñca  apuññaṃ  pasavati  katamehi  catūhi  kāyaduccaritena
vacīduccaritena   manoduccaritena  akataññutā  akataveditā  .pe.
Kāyasucaritena vacīsucaritena manosucaritena kataññutā kataveditā .pe.
   [224]  Pāṇātipātī  hoti  adinnādāyī  hoti  kāmesu
micchācārī  hoti  musāvādī  hoti  .pe.  pāṇātipātā paṭivirato
hoti  adinnādānā  paṭivirato  hoti kāmesu micchācārā paṭivirato
hoti musāvādā paṭivirato hoti .pe.
   [225]  Micchādiṭṭhiko  hoti micchāsaṅkappo hoti micchāvāco
hoti  micchākammanto hoti .pe. sammādiṭṭhiko hoti sammāsaṅkappo
hoti sammāvāco hoti sammākammanto hoti .pe.
   [226]  Micchāājīvo  hoti  micchāvāyāmo  hoti micchāsati
hoti  micchāsamādhi  hoti  .pe. sammāājīvo hoti sammāvāyāmo
hoti sammāsati hoti sammāsamādhi hoti .pe.
   [227]  Adiṭṭhe  diṭṭhavādī  hoti  assute  sutavādī  hoti
amute  mutavādī  hoti  aviññāte  viññātavādī  hoti  .pe.
Adiṭṭhe  adiṭṭhavādī  hoti  assute  assutavādī  hoti  amute
amutavādī hoti aviññāte aviññātavādī hoti .pe.
   [228]  Diṭṭhe  adiṭṭhavādī  hoti  sute  assutavādī  hoti
mute  amutavādī  hoti  viññāte  aviññātavādī  hoti  .pe.
Diṭṭhe  diṭṭhavādī  hoti  sute  sutavāda hoti mute mutavādī hoti
viññāte viññātavādī hoti .pe.
   [229]  Assaddho  hoti  dussīlo  hoti  ahiriko  hoti
anottappī  hoti  .pe.  saddho  hoti  sīlavā  hoti  hirimā
hoti ottappī hoti .pe.
   [230]  Assaddho  hoti  dussīlo  hoti  kusīto  hoti
duppañño   hoti   .pe.   saddho   hoti  sīlavā  hoti
āraddhaviriyo  hoti  paññavā  hoti  imehi  kho  bhikkhave  catūhi
dhammehi  samannāgato  paṇḍito  byatto  sappuriso  akkhataṃ anupahataṃ
attānaṃ  pariharati  anavajjo  ca  hoti  ananuvajjo  viññūnaṃ
bahuñca puññaṃ pasavatīti.
   [231]  Cattārome  bhikkhave kavī katame cattāro cintākavi
sutakavi atthakavi paṭibhāṇakavi ime kho bhikkhave cattāro kavīti.
          Duccaritavaggo tatiyo.
             [1]-
          --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 311-313. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=6579              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=6579              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=221&items=11              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=139              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=221              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=10092              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=10092              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]