ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

          Abhiññāvaggo chaṭṭho
   [254]  Cattārome  bhikkhave  dhammā katame cattāro atthi
bhikkhave  dhammā  abhiññā  pariññeyyā  atthi  bhikkhave  dhammā
abhiññā  pahātabbā  atthi  bhikkhave  dhammā  abhiññā  bhāvetabbā
atthi  bhikkhave  dhammā abhiññā sacchikātabbā . katame ca bhikkhave
dhammā  abhiññā  pariññeyyā  pañcupādānakkhandhā  ime  vuccanti
@Footnote: 1 Ma.         tassuddānaṃ
@    bhedaāpattisikkhā ca      seyyā thūpārahena ca
@    paññāvuḍḍhi bahukārā   vohārā caturo ṭhitāti.
Bhikkhave  dhammā  abhiññā pariññeyyā . katame ca bhikkhave dhammā
abhiññā  pahātabbā avijjā ca bhavataṇhā ca ime vuccanti bhikkhave
dhammā  abhiññā  pahātabbā  . katame ca bhikkhave dhammā abhiññā
bhāvetabbā  samatho  ca vipassanā ca ime vuccanti bhikkhave dhammā
abhiññā  bhāvetabbā  .  katame  ca  bhikkhave  dhammā  abhiññā
sacchikātabbā  vijjā  ca  vimutti ca ime vuccanti bhikkhave dhammā
abhiññā sacchikātabbā. Ime kho bhikkhave cattāro dhammāti.
   [255] Catasso imā bhikkhave anariyapariyesanā katamā catasso
idha  bhikkhave  ekacco  attanā  jarādhammo samāno jarādhammaṃyeva
pariyesati  attanā  byādhidhammo  samāno  byādhidhammaṃyeva  pariyesati
attanā  maraṇadhammo  samāno  maraṇadhammaṃyeva  pariyesati  attanā
saṅkilesikadhammo samāno saṅkilesikadhammaṃyeva pariyesati imā kho bhikkhave
catasso  anariyapariyesanā  .  catasso imā bhikkhave ariyapariyesanā
katamā  catasso  idha bhikkhave ekacco attanā jarādhammo samāno
jarādhamme ādīnavaṃ viditvā ajaraṃ anuttaraṃ yogakkhemaṃ nibbānaṃ pariyesati
attanā  byādhidhammo  samāno byādhidhamme ādīnavaṃ viditvā abyādhiṃ
anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  nibbānaṃ  pariyesati attanā maraṇadhammo samāno
maraṇadhamme  ādīnavaṃ  viditvā  amataṃ  anuttaraṃ  yogakkhemaṃ  nibbānaṃ
pariyesati  attanā  saṅkilesikadhammo samāno saṅkilesikadhamme ādīnavaṃ
viditvā asaṅkiliṭṭhaṃ anuttaraṃ yogakkhemaṃ nibbānaṃ pariyesati . Imā kho
Bhikkhave catasso ariyapariyesanāti.
   [256]  Cattārīmāni  bhikkhave  saṅgahavatthūni  katamāni cattāri
dānaṃ peyyavajjaṃ atthacariyā samānattatā imāni kho bhikkhave cattāri
saṅgahavatthūnīti.
   [257]  Athakho  āyasmā  māluṅkyaputto  1- yena bhagavā
tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi
ekamantaṃ  nisinno  kho āyasmā māluṅkyaputto bhagavantaṃ etadavoca
sādhu  me  bhante  bhagavā saṅkhittena dhammaṃ desetu yamahaṃ bhagavato
dhammaṃ  sutvā  eko  vūpakaṭṭho  appamatto  ātāpī  pahitatto
vihareyyanti  .  etthadāni māluṅkyaputta kiṃ dahare [2]- vakkhāma
yatra  hi  nāma tvaṃ jiṇṇo vuḍḍho mahallako tathāgatassa saṅkhittena
ovādaṃ yācasīti . desetu me bhante bhagavā saṅkhittena dhammaṃ desetu
sugato  saṅkhittena  dhammaṃ  appevanāmāhaṃ  bhagavato  bhāsitassa atthaṃ
jāneyyaṃ 3- appevanāmāhaṃ bhagavato bhāsitassa dāyādo assanti.
   {257.1} Cattārome māluṅkyaputta taṇhuppādā yattha bhikkhuno
taṇhā  uppajjamānā  uppajjati  katame  cattāro  cīvarahetu  vā
māluṅkyaputta  bhikkhuno  taṇhā  uppajjamānā uppajjati piṇḍapātahetu
vā māluṅkyaputta bhikkhuno taṇhā uppajjamānā uppajjati senāsanahetu
vā māluṅkyaputta bhikkhuno taṇhā uppajjamānā uppajjati itibhavābhavahetu
vā  māluṅkyaputta  bhikkhuno  taṇhā  uppajjamānā  uppajjati
@Footnote: 1 Ma. Yu. mālukyaputto. ito paraṃ īdisameva. 2 Ma. Yu. bhikkhū.
@3 Ma. Yu. ājāneyyaṃ.
Ime  kho  māluṅkyaputta  cattāro  taṇhuppādā  yattha  bhikkhuno
taṇhā  uppajjamānā  uppajjati  yato  kho  māluṅkyaputta bhikkhuno
taṇhā  pahīnā  hoti  ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṃkatā
āyatiṃanuppādadhammā  ayaṃ  vuccati  māluṅkyaputta bhikkhu acchejji 1-
taṇhaṃ   vivaṭṭayi   saññojanaṃ   sammāmānābhisamayā   antamakāsi
dukkhassāti.
   {257.2}  Athakho  āyasmā  māluṅkyaputto  bhagavatā iminā
ovādena  ovadito  uṭṭhāyāsanā  bhagavantaṃ  abhivādetvā padakkhiṇaṃ
katvā  pakkāmi . athakho āyasmā māluṅkyaputto eko vūpakaṭṭho
appamatto  ātāpī  pahitatto  viharanto  nacirasseva  yassatthāya
kulaputtā  sammadeva  agārasmā  anagāriyaṃ  pabbajanti  tadanuttaraṃ
brahmacariyapariyosānaṃ  diṭṭheva  dhamme  sayaṃ  abhiññā  sacchikatvā
upasampajja  vihāsi  khīṇā jāti vusitaṃ brahmacariyaṃ kataṃ karaṇīyaṃ nāparaṃ
itthattāyāti  abbhaññāsi  aññataro  ca  panāyasmā  māluṅkyaputto
arahataṃ ahosīti.
   [258]  Yānikānici  bhikkhave  kulāni bhogesu mahattaṃ pattāni
na  ciraṭṭhitikāni  bhavanti  sabbāni tāni catūhi ṭhānehi etesaṃ vā
aññatarena  katamehi  catūhi  naṭṭhaṃ  na  gavesanti  jiṇṇaṃ  na
paṭisaṅkharonti  aparimitapānabhojanā  [2]-  honti  dussīlaṃ itthiṃ vā
purisaṃ  vā  ādhipacce  ṭhapenti yānikānici bhikkhave kulāni bhogesu
mahattaṃ  pattāni  na ciraṭṭhitikāni bhavanti sabbāni tāni imehi catūhi
@Footnote: 1 Ma. Yu. acchecchi. 2 Yu. ca.
Ṭhānehi etesaṃ vā aññatarena.
   {258.1}  Yānikānici bhikkhave kulāni bhogesu mahattaṃ pattāni
ciraṭṭhitikāni  bhavanti  sabbāni  tāni  catūhi  ṭhānehi  etesaṃ vā
aññatarena  katamehi  catūhi  naṭṭhaṃ  gavesanti  jiṇṇaṃ  paṭisaṅkharonti
parimitapānabhojanā [1]- honti sīlavantaṃ itthiṃ vā purisaṃ vā ādhipacce
ṭhapenti  yānikānici  bhikkhave  kulāni  bhogesu  mahattaṃ  pattāni
ciraṭṭhitikāni  bhavanti  sabbāni  tāni  imehi catūhi ṭhānehi etesaṃ
vā aññatarenāti.
   [259] Catūhi bhikkhave aṅgehi samannāgato rañño bhadro assājāniyo
rājāraho hoti rājabhoggo rañño aṅgantveva saṅkhaṃ gacchati katamehi
catūhi  idha  bhikkhave  rañño  bhadro  assājāniyo  vaṇṇasampanno
ca  hoti  balasampanno ca javasampanno ca ārohapariṇāhasampanno ca
imehi kho bhikkhave catūhi aṅgehi samannāgato rañño bhadro assājāniyo
rājāraho hoti rājabhoggo rañño aṅgantveva saṅkhaṃ gacchati.
   {259.1} Evameva kho bhikkhave catūhi dhammehi samannāgato bhikkhu
āhuneyyo  hoti  .pe.  anuttaraṃ  puññakkhettaṃ  lokassa katamehi
catūhi  idha  bhikkhave  bhikkhu  vaṇṇasampanno ca hoti balasampanno ca
javasampanno  ca  ārohapariṇāhasampanno ca . kathañca bhikkhave bhikkhu
vaṇṇasampanno hoti idha bhikkhave bhikkhu sīlavā hoti .pe. samādāya
@Footnote: 1 Yu. ca.
Sikkhati sikkhāpadesu evaṃ kho bhikkhave bhikkhu vaṇṇasampanno hoti.
   {259.2} Kathañca bhikkhave bhikkhu balasampanno hoti idha bhikkhave
bhikkhu  āraddhaviriyo  viharati  akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya kusalānaṃ
dhammānaṃ   upasampadāya   thāmavā   daḷhaparakkamo  anikkhittadhuro
kusalesu dhammesu evaṃ kho bhikkhave bhikkhu balasampanno hoti.
   {259.3} Kathañca bhikkhave bhikkhu javasampanno hoti idha bhikkhave
bhikkhu  idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ pajānāti .pe. ayaṃ dukkhanirodhagāminī
paṭipadāti yathābhūtaṃ pajānāti evaṃ kho bhikkhave bhikkhu javasampanno hoti.
   {259.4} Kathañca bhikkhave bhikkhu ārohapariṇāhasampanno hoti idha
bhikkhave bhikkhu lābhī hoti cīvarapiṇḍapātasenāsanagilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ
evaṃ kho bhikkhave bhikkhu ārohapariṇāhasampanno hoti. Imehi kho bhikkhave
catūhi  dhammehi  samannāgato bhikkhu āhuneyyo hoti .pe. anuttaraṃ
puññakkhettaṃ lokassāti.
   [260]  Catūhi  bhikkhave  aṅgehi  samannāgato rañño bhadro
assājāniyo  rājāraho hoti rājabhoggo rañño aṅgantveva saṅkhaṃ
gacchati  katamehi  catūhi  idha  bhikkhave  rañño bhadro assājāniyo
vaṇṇasampanno  ca  hoti  balasampanno  ca  javasampanno  ca
ārohapariṇāhasampanno ca imehi kho bhikkhave catūhi aṅgehi samannāgato
rañño  bhadro  assājāniyo  rājāraho  hoti rājabhoggo rañño
aṅgantveva  saṅkhaṃ  gacchati . evameva kho bhikkhave catūhi dhammehi
Samannāgato  bhikkhu  āhuneyyo  hoti  .pe. anuttaraṃ puññakkhettaṃ
lokassa  katamehi  catūhi  idha  bhikkhave  bhikkhu  vaṇṇasampanno
ca hoti balasampanno ca javasampanno ca ārohapariṇāhasampanno ca.
   {260.1}  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  vaṇṇasampanno  hoti idha
bhikkhave  bhikkhu  sīlavā  hoti  .pe. samādāya sikkhati sikkhāpadesu
evaṃ kho bhikkhave bhikkhu vaṇṇasampanno hoti.
   {260.2} Kathañca bhikkhave bhikkhu balasampanno hoti idha bhikkhave
bhikkhu  āraddhaviriyo  viharati  akusalānaṃ  dhammānaṃ  pahānāya kusalānaṃ
dhammānaṃ  upasampadāya  thāmavā  daḷhaparakkamo  anikkhittadhuro kusalesu
dhammesu evaṃ kho bhikkhave bhikkhu balasampanno hoti.
   {260.3} Kathañca bhikkhave bhikkhu javasampanno hoti idha bhikkhave
bhikkhu  āsavānaṃ  khayā  anāsavaṃ  cetovimuttiṃ  paññāvimuttiṃ diṭṭheva
dhamme sayaṃ abhiññā sacchikatvā upasampajja viharati evaṃ kho bhikkhave
bhikkhu javasampanno hoti.
   {260.4}  Kathañca  bhikkhave  bhikkhu  ārohapariṇāhasampanno
hoti  idha  bhikkhave  bhikkhu  lābhī  hoti  cīvarapiṇḍapātasenāsana-
gilānapaccayabhesajjaparikkhārānaṃ   evaṃ   kho   bhikkhave   bhikkhu
ārohapariṇāhasampanno  hoti  .  imehi  kho  bhikkhave  catūhi
dhammehi  samannāgato  bhikkhu  āhuneyyo  hoti  .pe.  anuttaraṃ
puññakkhettaṃ lokassāti.
   [261]  Cattārīmāni bhikkhave balāni katamāni cattāri viriyabalaṃ
satibalaṃ  samādhibalaṃ  paññābalaṃ  imāni  kho  bhikkhave  cattāri
Balānīti.
   [262] Catūhi bhikkhave dhammehi samannāgato bhikkhu nālaṃ arañña-
vanapatthāni  pantāni  senāsanāni  paṭisevituṃ  katamehi  catūhi
kāmavitakkena  byāpādavitakkena  vihiṃsāvitakkena  duppañño  hoti
jaḷo eḷamūgo imehi kho bhikkhave catūhi dhammehi samannāgato bhikkhu
nālaṃ araññavanapatthāni pantāni senāsanāni paṭisevituṃ . catūhi bhikkhave
dhammehi  samannāgato bhikkhu alaṃ araññavanapatthāni pantāni senāsanāni
paṭisevituṃ  katamehi  catūhi  nekkhammavitakkena  abyāpādavitakkena
avihiṃsāvitakkena  paññavā  hoti  ajaḷo  aneḷamūgo  imehi  kho
bhikkhave  catūhi  dhammehi  samannāgato  bhikkhu  alaṃ  araññavanapatthāni
pantāni senāsanāni paṭisevitunti.
   [263]  Catūhi  bhikkhave dhammehi samannāgato bālo abyatto
asappuriso khataṃ upahataṃ attānaṃ pariharati sāvajjo ca hoti sānuvajjo
viññūnaṃ  bahuñca  apuññaṃ pasavati katamehi catūhi sāvajjena kāyakammena
sāvajjena  vacīkammena  sāvajjena  manokammena  sāvajjāya diṭṭhiyā
imehi  kho  bhikkhave  catūhi  dhammehi samannāgato bālo abyatto
asappuriso  khataṃ  upahataṃ  attānaṃ  pariharati  sāvajjo  ca  hoti
sānuvajjo viññūnaṃ bahuñca apuññaṃ pasavati.
   {263.1} Catūhi bhikkhave dhammehi samannāgato paṇḍito byatto
sappuriso akkhataṃ anupahataṃ attānaṃ pariharati anavajjo ca hoti ananuvajjo
viññūnaṃ  bahuñca  puññaṃ  pasavati katamehi catūhi anavajjena kāyakammena
Anavajjena  vacīkammena  anavajjena  manokammena  anavajjāya diṭṭhiyā
imehi  kho  bhikkhave  catūhi  dhammehi samannāgato paṇḍito byatto
sappuriso  akkhataṃ  anupahataṃ  attānaṃ  pariharati  anavajjo  ca hoti
ananuvajjo viññūnaṃ bahuñca puññaṃ pasavatīti.
          Abhiññāvaggo chaṭṭho.
             [1]-
          --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 333-341. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=7064              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=7064              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=254&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=142              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=254              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=10233              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=10233              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]