ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 21 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 13 : Sutta. Aṅ. (2): catukkanipāto

   [30] Ekaṃ samayaṃ bhagavā rājagahe viharati gijjhakūṭe pabbate.
Tena  kho pana samayena sambahulā abhiññātā abhiññātā paribbājakā
sippiniyā  1- tīre paribbājakārāme paṭivasanti seyyathīdaṃ annabhāro
vadharo 2- sakuludāyī ca paribbājako aññe ca abhiññātā abhiññātā
paribbājakā  .  athakho  bhagavā  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā vuṭṭhito
yena  sippiniyā  tīraṃ  paribbājakārāmo  tenupasaṅkami  upasaṅkamitvā
paññatte āsane nisīdi nisajja kho bhagavā te paribbajake etadavoca
cattārīmāni   paribbājakā   dhammapadāni  aggaññāni  rattaññāni
vaṃsaññāni   porāṇāni   asaṃkiṇṇāni   asaṃkiṇṇapubbāni   na
saṃkīyanti  na  saṃkīyissanti  appaṭikuṭṭhāni  samaṇehi  brāhmaṇehi
viññūhi   katamāni   cattāri  anabhijjhā  paribbājakā  dhammapadaṃ
aggaññaṃ  rattaññaṃ  vaṃsaññaṃ  porāṇaṃ  asaṃkiṇṇaṃ  asaṃkiṇṇapubbaṃ  na
saṃkīyati  na  saṃkīyissati  appaṭikuṭṭhaṃ  samaṇehi  brāhmaṇehi viññūhi .
Abyāpādo  paribbājakā  dhammapadaṃ  ...  . sammāsati paribbājakā
dhammapadaṃ  ...  .  sammāsamādhi  paribbājakā  dhammapadaṃ  aggaññaṃ
rattaññaṃ  vaṃsaññaṃ  porāṇaṃ  asaṃkiṇṇaṃ  asaṃkiṇṇapubbaṃ  na  saṃkīyati
na  saṃkīyissati  appaṭikuṭṭhaṃ  samaṇehi  brāhmaṇehi  viññūhi . imāni
@Footnote: 1 Po. sappinikāya nadiyā. Ma. sippinikātīre . 2 Ma. Yu. varadharo.
Kho  paribbājakā  cattāri  dhammapadāni  aggaññāni  rattaññāni
vaṃsaññāni  porāṇāni  asaṃkiṇṇāni  asaṃkiṇṇapubbāni  na  saṃkīyanti
na saṃkīyissanti appaṭikuṭṭhāni samaṇehi brāhmaṇehi viññūhi.
   {30.1} Yo kho paribbājakā evaṃ vadeyya ahametaṃ anabhijjhaṃ
dhammapadaṃ  paccakkhāya  abhijjhāluṃ  kāmesu  tibbasārāgaṃ  samaṇaṃ  vā
brāhmaṇaṃ  vā  paññāpessāmīti  tamahaṃ  tattha  evaṃ vadeyyaṃ etu
vadatu  byāharatu  passāmissānubhāvanti  so  vata  paribbājakā
anabhijjhaṃ  dhammapadaṃ  paccakkhāya  abhijjhāluṃ  kāmesu  tibbasārāgaṃ
samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ vā paññāpessatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   {30.2} Yo kho paribbājakā evaṃ vadeyya ahametaṃ abyāpādaṃ
dhammapadaṃ  paccakkhāya  byāpannacittaṃ  paduṭṭhamanasaṅkappaṃ  samaṇaṃ  vā
brāhmaṇaṃ vā paññāpessāmīti tamahaṃ tattha evaṃ vadeyyaṃ etu vadatu
byāharatu  passāmissānubhāvanti  so  vata  paribbājakā  abyāpādaṃ
dhammapadaṃ  paccakkhāya  byāpannacittaṃ  paduṭṭhamanasaṅkappaṃ  samaṇaṃ  vā
brāhmaṇaṃ vā paññāpessatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   {30.3} Yo kho paribbājakā evaṃ vadeyya ahametaṃ sammāsatiṃ
dhammapadaṃ  paccakkhāya  muṭṭhassatiṃ  asampajānaṃ samaṇaṃ vā brāhmaṇaṃ vā
paññāpessāmīti  tamahaṃ  tattha  evaṃ  vadeyyaṃ etu vadatu byāharatu
passāmissānubhāvanti  so  vata  paribbājakā  sammāsatiṃ  dhammapadaṃ
paccakkhāya  muṭṭhassatiṃ  asampajānaṃ  samaṇaṃ  vā  brāhmaṇaṃ  vā
paññāpessatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   {30.4}   Yo   kho   paribbājakā   evaṃ  vadeyya
Ahametaṃ   sammāsamādhiṃ   dhammapadaṃ   paccakkhāya   asamāhitaṃ
vibbhantacittaṃ   samaṇaṃ   vā   brāhmaṇaṃ  vā  paññāpessāmīti
tamahaṃ  tattha evaṃ vadeyyaṃ etu vadatu byāharatu passāmissānubhāvanti
so  vata  paribbājakā  sammāsamādhiṃ  dhammapadaṃ  paccakkhāya asamāhitaṃ
vibbhantacittaṃ  samaṇaṃ  vā  brāhmaṇaṃ  vā  paññāpessatīti  netaṃ
ṭhānaṃ vijjati.
   {30.5}  Yo  kho  paribbājakā  imāni cattāri dhammapadāni
garahitabbaṃ  paṭikkositabbaṃ  maññeyya  tassa  diṭṭheva dhamme cattāro
sahadhammikā  vādānupātā  gārayhā  ṭhānā  āgacchanti  katame
cattāro  anabhijjhaṃ  ce bhavaṃ dhammapadaṃ garahati paṭikkosati ye ca hi
abhijjhālū  kāmesu  tibbasārāgā  samaṇā  vā brāhmaṇā vā te
bhoto  pujjā te bhoto pāsaṃsā . abyāpādaṃ ce bhavaṃ dhammapadaṃ
garahati  paṭikkosati  ye  ca  hi  byāpannacittā  paduṭṭhamanasaṅkappā
samaṇā vā brāhmaṇā vā te bhoto pujjā te bhoto pāsaṃsā.
Sammāsatiṃ  ce bhavaṃ dhammapadaṃ garahati paṭikkosati ye ca hi muṭṭhassatī
asampajānā samaṇā vā brāhmaṇā vā te bhoto pujjā te bhoto
pāsaṃsā  .  sammāsamādhiṃ  ce bhavaṃ dhammapadaṃ garahati paṭikkosati ye
ca  hi  asamāhitā  vibbhantacittā  samaṇā vā brāhmaṇā vā te
bhoto pujjā te bhoto pāsaṃsā.
   {30.6}  Yo  kho  paribbājakā  imāni cattāri dhammapadāni
garahitabbaṃ   paṭikkositabbaṃ   maññeyya  tassa  diṭṭheva  dhamme
ime  cattāro  sahadhammikā  vādānupātā  gārayhā  ṭhānā
Āgacchanti  .  yepi  te  paribbājakā ahesuṃ ukkalā vassabhaññā
ahetukavādā  akiriyavādā  natthikavādā  tepi  imāni  cattāri
dhammapadāni  na  garahitabbaṃ  na  paṭikkositabbaṃ  amaññiṃsu  taṃ  kissa
hetu nindābyārosanaupārambhabhayāti.
     Abyāpanno sadā sato   ajjhattaṃ susamāhito
     abhijjhāvinaye sikkhaṃ      appamattoti vuccatīti.
          Uruvelavaggo tatiyo.
            Tassuddānaṃ
     dve uruvelā loko kāḷako brahmacariyapañcamaṃ
     kuhaṃ santuṭṭhi vaṃso ca 1-    dhammapadaṃ paribbājakena cāti.
           -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 21 page 38-41. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=21&A=784              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=21&A=784              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=21&item=30&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=21&siri=30              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=21&i=30              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=15&A=7534              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=15&A=7534              Contents of The Tipitaka Volume 21 https://84000.org/tipitaka/read/?index_21 https://84000.org/tipitaka/english/?index_21

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่