ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [341] 70 So vata bhikkhave bhikkhu na santena samādhinā na
paṇītena  na  paṭippassaddhiladdhena  na  ekodibhāvādhigatena anekavihitaṃ
iddhividhaṃ paccanubhavissati ekopi hutvā bahudhā bhavissati bahudhāpi hutvā
eko bhavissati .pe. yāva brahmalokāpi kāyena vasaṃ vattissatīti 1-
netaṃ   ṭhānaṃ  vijjati  .  dibbāya  sotadhātuyā  visuddhāya
atikkantamānusikāya  ubho  sadde  suṇissati  dibbe  ca mānuse ca
ye dūre santike cāti netaṃ ṭhānaṃ vijjati . Parasattānaṃ parapuggalānaṃ
cetasā  ceto paricca pajānissati sarāgaṃ vā cittaṃ sarāgaṃ cittanti
@Footnote: 1 Yu. kāyena va saṃvattissatīti.
Pajānissati  .pe.  avimuttaṃ  vā  cittaṃ  avimuttaṃ  cittanti [1]-
pajānissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati . anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarissati
seyyathīdaṃ ekampi jātiṃ dvepi jātiyo .pe. iti sākāraṃ sauddesaṃ
anekavihitaṃ  pubbenivāsaṃ anussarissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati . dibbena
cakkhunā  visuddhena  atikkantamānusakena  satte  passissati  .pe.
Yathākammūpage satte pajānissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati . Āsavānaṃ khayā
.pe. Sacchikatvā upasampajja viharissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati.
   {341.1}  So vata bhikkhave bhikkhu santena samādhinā paṇītena
paṭippassaddhiladdhena   ekodibhāvādhigatena   anekavihitaṃ   iddhividhaṃ
paccanubhavissati  .pe.  yāva  brahmalokāpi  kāyena vasaṃ vattissatīti
ṭhānametaṃ vijjati . dibbāya sotadhātuyā visuddhāya atikkantamānusikāya
ubho sadde suṇissati dibbe ca mānuse ca ye dūre santike cāti ṭhānametaṃ
vijjati  . parasattānaṃ parapuggalānaṃ cetasā ceto paricca pajānissati
sarāgaṃ vā cittaṃ sarāgaṃ cittanti pajānissati .pe. avimuttaṃ vā cittaṃ
avimuttaṃ  cittanti  pajānissatīti  ṭhānametaṃ  vijjati  .  anekavihitaṃ
pubbenivāsaṃ  anussarissati  seyyathīdaṃ  ekampi jātiṃ dvepi jātiyo
.pe.  iti  sākāraṃ sauddesaṃ anekavihitaṃ pubbenivāsaṃ anussarissatīti
ṭhānametaṃ  vijjati  .  dibbena cakkhunā visuddhena atikkantamānusakena
satte  passissati  cavamāne  upapajjamāne  hīne  paṇīte  suvaṇṇe
dubbaṇṇe  sugate duggate yathākammūpage satte pajānissatīti ṭhānametaṃ
@Footnote: 1 Po. Yu. .pe. vimuttaṃ vā cittaṃ vimuttaṃ cittanti ....
Vijjati  .  āsavānaṃ  khayā  anāsavañcetovimuttiṃ .pe. sacchikatvā
upasampajja viharissatīti ṭhānametaṃ vijjatīti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 475-477. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=10028              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=10028              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=341&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=321              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=341              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=3426              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=3426              Contents of The Tipitaka Volume 22 https://84000.org/tipitaka/read/?index_22 https://84000.org/tipitaka/english/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]