ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 22 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 14 : Sutta. Aṅ. (3): pañcaka-chakkanipātā

   [26]  Pancimani  bhikkhave  vimuttayatanani  yattha  bhikkhuno
appamattassa  atapino  pahitattassa  viharato  avimuttam  va  cittam
vimuccati  aparikkhina  va  asava  parikkhayam  gacchanti  ananuppattam
va  anuttaram  yogakkhemam  anupapunati  katamani panca idha bhikkhave
bhikkhuno sattha dhammam deseti annataro va garutthaniyo sabrahmacari
yatha  yatha  bhikkhave  tassa  bhikkhuno  sattha  dhammam  deseti
Annataro  va  garutthaniyo  sabrahmacari  tatha  tatha  so tasmim
dhamme atthapatisamvedi ca hoti dhammapatisamvedi ca tassa atthapatisamvedino
dhammapatisamvedino  pamujjam  1-  jayati  pamuditassa  piti  jayati
pitimanassa  kayo  passambhati  passaddhakayo  sukham  vedeti  sukhino
cittam  samadhiyati  idam  bhikkhave  pathamam  vimuttayatanam  yattha bhikkhuno
appamattassa  atapino  pahitattassa  viharato  avimuttam  va  cittam
vimuccati  aparikkhina  va  asava  parikkhayam  gacchanti  ananuppattam
va anuttaram yogakkhemam anupapunati.
   {26.2} Puna caparam bhikkhave bhikkhuno naheva kho sattha dhammam
deseti  annataro  va garutthaniyo sabrahmacari apica kho yathasutam
yathapariyattam dhammam vittharena paresam deseti yatha yatha bhikkhave bhikkhu
yathasutam yathapariyattam dhammam vittharena paresam deseti tatha tatha so tasmim
dhamme atthapatisamvedi ca hoti dhammapatisamvedi ca tassa atthapatisamvedino
dhammapatisamvedino  pamujjam  jayati  pamuditassa  piti  jayati pitimanassa
kayo  passambhati  passaddhakayo sukham vedeti sukhino cittam samadhiyati
idam  bhikkhave  dutiyam  vimuttayatanam yattha bhikkhuno appamattassa .pe.
Yogakkhemam anupapunati.
   {26.3} Puna caparam bhikkhave bhikkhuno naheva kho sattha dhammam
deseti  annataro  va  garutthaniyo sabrahmacari napi 2- yathasutam
yathapariyattam  dhammam  vittharena  paresam  deseti apica kho yathasutam
yathapariyattam  dhammam  vittharena  sajjhayam  karoti  yatha  yatha
@Footnote: 1 Ma. sabbavaresu pamojjam . 2 Ma. napi. sabbavaseupi idisameva.
Bhikkhave  bhikkhu yathasutam yathapariyattam dhammam vittharena sajjhayam karoti
tatha  tatha  so tasmim dhamme atthapatisamvedi ca hoti dhammapatisamvedi
ca  tassa  atthapatisamvedino dhammapatisamvedino pamujjam jayati pamuditassa
piti  jayati  pitimanassa  kayo passambhati passaddhakayo sukham vedeti
sukhino cittam samadhiyati idam bhikkhave tatiyam vimuttayatanam yattha bhikkhuno
appamattassa atapino .pe. Yogakkhemam anupapunati.
   {26.4} Puna caparam bhikkhave bhikkhuno naheva kho sattha dhammam
deseti  annataro  va  garutthaniyo  sabrahmacari  napi  yathasutam
yathapariyattam dhammam vittharena paresam deseti napi yathasutam yathapariyattam
dhammam vittharena sajjhayam karoti apica kho yathasutam yathapariyattam dhammam
cetasa anuvitakketi anuvicareti 1- manasanupekkhati yatha yatha bhikkhave
bhikkhu  yathasutam  yathapariyattam  dhammam cetasa anuvitakketi anuvicareti
manasanupekkhati  tatha tatha so tasmim dhamme atthapatisamvedi ca hoti
dhammapatisamvedi  ca  tassa  atthapatisamvedino  dhammapatisamvedino  pamujjam
jayati pamuditassa piti jayati pitimanassa kayo passambhati passaddhakayo
sukham vedeti sukhino cittam samadhiyati idam bhikkhave catuttham vimuttayatanam
yattha bhikkhuno appamattassa .pe. Yogakkhemam anupapunati.
   {26.5}  Puna  caparam  bhikkhave  bhikkhuno  naheva kho sattha
dhammam  deseti  annataro  va  garutthaniyo  sabrahmacari  napi
yathasutam    yathapariyattam    dhammam    vittharena    paresam
@Footnote: 1 Po. Yu. anuvicarati. aparampi idisameva.
Deseti  napi  yathasutam yathapariyattam dhammam vittharena sajjhayam karoti
napi  yathasutam  yathapariyattam  dhammam  cetasa anuvitakketi anuvicareti
manasanupekkhati  apica  khvassa  annataram  samadhinimittam  suggahitam hoti
sumanasikatam  supadharitam  suppatividdham  pannaya  yatha  yatha  bhikkhave
bhikkhuno  annataram  samadhinimittam  suggahitam  hoti  sumanasikatam supadharitam
suppatividdham  pannaya  tatha  tatha  so  tasmim dhamme atthapatisamvedi
ca  hoti  dhammapatisamvedi  ca  tassa atthapatisamvedino dhammapatisamvedino
pamujjam  jayati  pamuditassa  piti  jayati pitimanassa kayo passambhati
passaddhakayo sukham vedeti sukhino cittam samadhiyati idam bhikkhave pancamam
vimuttayatanam  yattha  bhikkhuno  appamattassa  .pe.  yogakkhemam
anupapunati.
   {26.6} Imani kho bhikkhave panca vimuttayatanani yattha bhikkhuno
appamattassa  atapino  pahitattassa  viharato  avimuttam  va  cittam
vimuccati  aparikkhina  va  asava parikkhayam gacchanti ananuppattam va
anuttaram yogakkhemam anupapunatiti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 22 page 22-25. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=22&A=446&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=22&A=446&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=22&item=26&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=22&siri=26              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=22&i=26              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=168              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=168              Contents of The Tipitaka Volume 22 http://84000.org/tipitaka/read/?index_22

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com