ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [134]  44  Ekaṃ  samayaṃ bhagavā vesāliyaṃ viharati mahāvane
kūṭāgārasālāyaṃ . athakho vāseṭṭho upāsako yena bhagavā tenupasaṅkami
upasaṅkamitvā  bhagavantaṃ  abhivādetvā  ekamantaṃ  nisīdi . ekamantaṃ
nisinnaṃ  kho  vāseṭṭhaṃ upāsakaṃ bhagavā etadavoca aṭṭhaṅgasamannāgato
vāseṭṭha  uposatho  upavuttho  mahapphalo  hoti  .pe.  aninditā
saggamupenti ṭhānanti.
   Evaṃ  vutte  vāseṭṭho  upāsako bhagavantaṃ etadavoca piyā
me  bhante  ñātisālohitā  aṭṭhaṅgasamannāgataṃ  uposathaṃ  upavaseyyuṃ
piyānampi  me  assa ñātisālohitānaṃ dīgharattaṃ hitāya sukhāya sabbe
cepi  bhante  khattiyā  aṭṭhaṅgasamannāgataṃ  uposathaṃ  upavaseyyuṃ
Sabbesampassa  khattiyānaṃ  dīgharattaṃ hitāya sukhāya sabbe cepi bhante
brāhmaṇā .pe. vessā suddā aṭṭhaṅgasamannāgataṃ uposathaṃ upavaseyyuṃ
sabbesampassa suddānaṃ dīgharattaṃ hitāya sukhāyāti . [1]- sabbe cepi
vāseṭṭha  khattiyā aṭṭhaṅgasamannāgataṃ uposathaṃ upavaseyyuṃ sabbesampassa
khattiyānaṃ dīgharattaṃ hitāya sukhāya sabbe cepi vāseṭṭha brāhmaṇā .pe.
Vessā  suddā  aṭṭhaṅgasamannāgataṃ  uposathaṃ upavaseyyuṃ sabbesampassa
suddānaṃ dīgharattaṃ hitāya sukhāya sadevako cepi vāseṭṭha loko samārako
sabrahmako  sassamaṇabrāhmaṇī  pajā  sadevamanussā  aṭṭhaṅgasamannāgataṃ
uposathaṃ  upavaseyyuṃ  sadevakassa 2- lokassa samārakassa sabrahmakassa
sassamaṇabrāhmaṇiyā  pajāya  sadevamanussāya  dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya
ime cepi vāseṭṭha mahāsālā aṭṭhaṅgasamannāgataṃ uposathaṃ upavaseyyuṃ
imesampassa mahāsālānaṃ dīgharattaṃ hitāya sukhāya sace ceteyyuṃ ko pana
vādo manussabhūtassāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 264-265. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=5648              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=5648              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=134&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=117              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=134              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=5809              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=5809              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com