ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [170] 80 Ekaṃ samayaṃ bhagavā nādike 1- viharati giñjakāvasathe.
Tatra kho bhagavā bhikkhū āmantesi bhikkhavoti . bhadanteti te bhikkhū
bhagavato  paccassosuṃ . bhagavā etadavoca maraṇassati bhikkhave bhāvitā
bahulīkatā  mahapphalā  hoti  mahānisaṃsā  amatogadhā  amatapariyosānā
bhāvetha no tumhe bhikkhave maraṇassatinti.
   {170.1} Evaṃ vutte aññataro bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca ahaṃ
kho bhante bhāvemi maraṇassatinti . yathākathaṃ pana tvaṃ bhikkhu bhāvesi
maraṇassatinti  .  idha  mayhaṃ  bhante  evaṃ  hoti  aho  vatāhaṃ
rattindivaṃ  jīveyyaṃ bhagavato sāsanaṃ manasi kareyyaṃ bahu 2- vata me
katamassāti evaṃ kho ahaṃ bhante bhāvemi maraṇassatinti.
   {170.2} Aññataropi kho bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca ahaṃpi kho
bhante  bhāvemi  maraṇassatinti  .  yathākathaṃ pana tvaṃ bhikkhu bhāvesi
maraṇassatinti  .  idha  mayhaṃ bhante evaṃ hoti aho vatāhaṃ divasaṃ
jīveyyaṃ  bhagavato  sāsanaṃ  manasi  kareyyaṃ bahu vata me katamassāti
evaṃ kho ahaṃ bhante bhāvemi maraṇassatinti.
   {170.3} Aññataropi kho bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca ahaṃpi kho bhante
bhāvemi maraṇassatinti . yathākathaṃ pana tvaṃ bhikkhu bhāvesi maraṇassatinti.
Idha  mayhaṃ  bhante  evaṃ  hoti  aho vatāhaṃ upaḍḍhadivasaṃ jīveyyaṃ
@Footnote: 1 Ma. Yu. nātike. evamuparipi .  2 Sī. Yu. bahuṃ. evamuparipi.
Bhagavato sāsanaṃ manasi kareyyaṃ bahu vata me katamassāti evaṃ kho ahaṃ
bhante bhāvemi maraṇassatinti.
   {170.4} Aññataropi kho bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca ahaṃpi kho
bhante  bhāvemi  maraṇassatinti  .  yathākathaṃ pana tvaṃ bhikkhu bhāvesi
maraṇassatinti  . idha mayhaṃ bhante evaṃ hoti aho vatāhaṃ tadantaraṃ
jīveyyaṃ  yadantaraṃ  ekaṃ  piṇḍapātaṃ  bhuñjāmi  bhagavato sāsanaṃ manasi
kareyyaṃ  bahu  vata  me katamassāti evaṃ kho ahaṃ bhante bhāvemi
maraṇassatinti.
   {170.5} Aññataropi kho bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca ahaṃpi kho
bhante bhāvemi maraṇassatinti . yathākathaṃ pana tvaṃ *- bhikkhu bhāvesi
maraṇassatinti  . idha mayhaṃ bhante evaṃ hoti aho vatāhaṃ tadantaraṃ
jīveyyaṃ  yadantaraṃ  upaḍḍhapiṇḍapātaṃ  bhuñjāmi  bhagavato  sāsanaṃ  manasi
kareyyaṃ bahu vata me katamassāti evaṃ kho ahaṃ bhante bhāvemi maraṇassatinti.
   {170.6} Aññataropi kho bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca ahaṃpi kho bhante
bhāvemi maraṇassatinti . yathākathaṃ pana tvaṃ bhikkhu bhāvesi maraṇassatinti.
Idha mayhaṃ bhante evaṃ hoti aho vatāhaṃ tadantaraṃ jīveyyaṃ yadantaraṃ
cattāro  pañca  ālope  saṅkhāditvā ajjhoharāmi bhagavato sāsanaṃ
manasi kareyyaṃ bahu vata me katamassāti evaṃ kho ahaṃ bhante bhāvemi
maraṇassatinti.
   {170.7} Aññataropi kho bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca ahaṃpi kho bhante
@Footnote:* mīkār—kṛ´์ khagœ tavaṃ peḌna tvaṃ
Bhāvemi maraṇassatinti . yathākathaṃ pana tvaṃ bhikkhu bhāvesi maraṇassatinti.
Idha mayhaṃ bhante evaṃ hoti aho vatāhaṃ tadantaraṃ jīveyyaṃ yadantaraṃ ekaṃ
ālopaṃ  saṅkhāditvā ajjhoharāmi bhagavato sāsanaṃ manasi kareyyaṃ bahu
vata me katamassāti evaṃ kho ahaṃ bhante bhāvemi maraṇassatinti.
   {170.8} Aññataropi kho bhikkhu bhagavantaṃ etadavoca ahaṃpi kho bhante
bhāvemi maraṇassatinti . yathākathaṃ pana tvaṃ bhikkhu bhāvesi maraṇassatinti.
Idha mayhaṃ bhante evaṃ hoti aho vatāhaṃ tadantaraṃ jīveyyaṃ yadantaraṃ
assasitvā  vā  passasāmi passasitvā vā assasāmi bhagavato sāsanaṃ
manasi kareyyaṃ bahu vata me katamassāti evaṃ kho ahaṃ bhante bhāvemi
maraṇassatinti.
   {170.9} Evaṃ vutte bhagavā te bhikkhū etadavoca yvāyaṃ bhikkhave
bhikkhu evaṃ maraṇassatiṃ bhāveti aho vatāhaṃ rattindivaṃ jīveyyaṃ bhagavato
sāsanaṃ manasi kareyyaṃ bahu vata me katamassāti yo cāyaṃ 1- bhikkhave
bhikkhu evaṃ maraṇassatiṃ bhāveti aho vatāhaṃ divasaṃ jīveyyaṃ bhagavato sāsanaṃ
manasi kareyyaṃ bahu vata me katamassāti yo cāyaṃ bhikkhave bhikkhu evaṃ
maraṇassatiṃ  bhāveti  aho vatāhaṃ upaḍḍhadivasaṃ jīveyyaṃ bhagavato sāsanaṃ
manasi kareyyaṃ bahu vata me katamassāti yo cāyaṃ bhikkhave bhikkhu evaṃ maraṇassatiṃ
bhāveti aho vatāhaṃ tadantaraṃ jīveyyaṃ yadantaraṃ ekaṃ piṇḍapātaṃ bhuñjāmi
@Footnote: 1 Ma. yopāyaṃ. evamuparipi.
Bhagavato  sāsanaṃ  manasi  kareyyaṃ  bahu  vata  me  katamassāti yo
cāyaṃ  bhikkhave  bhikkhu evaṃ maraṇassatiṃ bhāveti aho vatāhaṃ tadantaraṃ
jīveyyaṃ   yadantaraṃ  upaḍḍhapiṇḍapātaṃ  bhuñjāmi  bhagavato  sāsanaṃ
manasi kareyyaṃ bahu vata me katamassāti yo cāyaṃ bhikkhave bhikkhu evaṃ
maraṇassatiṃ  bhāveti  aho vatāhaṃ tadantaraṃ jīveyyaṃ yadantaraṃ cattāro
pañca  ālope  saṅkhāditvā  ajjhoharāmi  bhagavato  sāsanaṃ  manasi
kareyyaṃ bahu vata me katamassāti ime vuccanti bhikkhave bhikkhū pamattā
viharanti dandhaṃ maraṇassatiṃ bhāventi āsavānaṃ khayāya.
   {170.10} Yo cāyaṃ 1- bhikkhave bhikkhu evaṃ maraṇassatiṃ bhāveti
aho  vatāhaṃ  tadantaraṃ  jīveyyaṃ yadantaraṃ ekaṃ ālopaṃ saṅkhāditvā
ajjhoharāmi bhagavato sāsanaṃ manasi kareyyaṃ bahu vata me katamassāti yo
cāyaṃ bhikkhave bhikkhu evaṃ maraṇassatiṃ bhāveti aho vatāhaṃ tadantaraṃ jīveyyaṃ
yadantaraṃ  assasitvā vā passasāmi passasitvā vā assasāmi bhagavato
sāsanaṃ manasi kareyyaṃ bahu vata me katamassāti ime vuccanti bhikkhave
bhikkhū  appamattā  viharanti  maraṇassatiṃ  bhāventi  āsavānaṃ  khayāya
tasmā  tiha  bhikkhave  evaṃ sikkhitabbaṃ appamattā viharissāma [2]-
maraṇassatiṃ  bhāvessāma  āsavānaṃ  khayāyāti  evañhi  vo bhikkhave
sikkhitabbanti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 327-330. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=6953              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=6953              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=170&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=146              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=170              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6305              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6305              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com