ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 23 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 15 : Sutta. Aṅ. (4): sattaka-aṭṭhaka-navakanipātā

   [208] 4 Ekaṃ samayaṃ bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane anāthapiṇḍikassa
ārāme . tena kho pana samayena āyasmā nandako upaṭṭhānasālāyaṃ
bhikkhū dhammiyā kathāya sandasseti samādapeti samuttejeti sampahaṃseti.
   {208.1}  Athakho  bhagavā  sāyaṇhasamayaṃ  paṭisallānā vuṭṭhito
yenupaṭṭhānasālā  tenupasaṅkami upasaṅkamitvā bahidvārakoṭṭhake aṭṭhāsi
kathāpariyosānaṃ  āgamayamāno  athakho  bhagavā kathāpariyosānaṃ viditvā
ukkāsetvā aggaḷaṃ ākoṭesi . Vivariṃsu kho te bhikkhū bhagavato dvāraṃ.
Athakho  bhagavā  upaṭṭhānasālaṃ  pavisitvā  paññatte  āsane  nisīdi
nisajja  kho  bhagavā āyasmantaṃ nandakaṃ etadavoca dīgho kho tyāyaṃ
nandaka  dhammapariyāyo  bhikkhūnaṃ  paṭibhāsi  api  me piṭṭhi āgilāyati
Bahidvārakoṭṭhake ṭhitassa kathāpariyosānaṃ āgamayamānassāti.
   {208.2}  Evaṃ  vutte āyasmā nandako sārajjāyamānarūpo
ottappamāno 1- bhagavantaṃ etadavoca na kho pana mayaṃ bhante jānāma
bhagavā bahidvārakoṭṭhake ṭhitoti sace hi mayaṃ bhante jāneyyāma bhagavā
bahidvārakoṭṭhake ṭhitoti ettakaṃpi no nappaṭibhāseyyāti.
   {208.3} Athakho bhagavā āyasmantaṃ nandakaṃ sārajjāyamānarūpaṃ viditvā
āyasmantaṃ nandakaṃ etadavoca sādhu sādhu nandaka etaṃ kho nandaka tumhākaṃ
paṭirūpaṃ kulaputtānaṃ saddhāya agārasmā anagāriyaṃ pabbajitānaṃ yaṃ tumhe
dhammiyā  kathāya sannisīdeyyātha sannipatitānaṃ vo nandaka dvayaṃ karaṇīyaṃ
dhammī vā kathā ariyo vā tuṇhībhāvo saddho ca nandaka bhikkhu hoti no ca
sīlavā evaṃ so tenaṅgena aparipūro hoti tena taṃ aṅgaṃ paripūretabbaṃ kinnāhaṃ
saddho ca assaṃ sīlavā cāti yato ca kho nandaka bhikkhu saddho ca hoti sīlavā
ca evaṃ so tenaṅgena paripūro hoti saddho ca nandaka bhikkhu hoti sīlavā
ca no ca lābhī ajjhattaṃ cetosamādhissa evaṃ so tenaṅgena aparipūro hoti
tena taṃ aṅgaṃ paripūretabbaṃ kinnāhaṃ saddho ca assaṃ sīlavā ca lābhī ca
ajjhattaṃ cetosamādhissāti yato ca kho nandaka bhikkhu saddho ca hoti
sīlavā  ca  lābhī  ca ajjhattaṃ cetosamādhissa evaṃ so tenaṅgena
paripūro hoti saddho ca nandaka bhikkhu hoti sīlavā ca lābhī ca ajjhattaṃ
cetosamādhissa  na  lābhī  adhipaññādhammavipassanāya  evaṃ  so
@Footnote: 1 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.
Tenaṅgena   aparipūro  hoti  seyyathāpi  nandaka  dvipādako
catuppādako  assa  tassa eko pādo omako lāmako evaṃ so
tenaṅgena  aparipūro  assa  evameva kho nandaka bhikkhu saddho ca
hoti  sīlavā  ca  lābhī  ca  ajjhattaṃ  cetosamādhissa  na  lābhī
adhipaññādhammavipassanāya  evaṃ  so  tenaṅgena  aparipūro  hoti
tena taṃ aṅgaṃ paripūretabbaṃ kinnāhaṃ saddho ca assaṃ sīlavā ca lābhī
ca  ajjhattaṃ  cetosamādhissa  lābhī  ca  adhipaññādhammavipassanāyāti
yato ca kho nandaka bhikkhu saddho ca hoti sīlavā ca lābhī ca ajjhattaṃ
cetosamādhissa   lābhī   ca   adhipaññādhammavipassanāya   evaṃ
so  tenaṅgena  paripūro  hotīti  idamavoca  bhagavā  idaṃ vatvāna
sugato uṭṭhāyāsanā vihāraṃ pāvisi.
   {208.4}  Athakho  āyasmā  nandako acirapakkantassa bhagavato
bhikkhū  āmantesi  idānāvuso  bhagavā  catūhi  padehi kevalaparipuṇṇaṃ
parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ pakāsetvā uṭṭhāyāsanā vihāraṃ paviṭṭho saddho
nandaka  bhikkhu  hoti  no  sīlavā  evaṃ so tenaṅgena aparipūro
hoti  tena  taṃ aṅgaṃ paripūretabbaṃ kinnāhaṃ saddho ca assaṃ sīlavā
cāti  yato ca kho nandaka bhikkhu saddho ca hoti sīlavā ca evaṃ
so  tenaṅgena paripūro hoti saddho ca nandaka bhikkhu hoti sīlavā
ca  no  ca lābhī ajjhattaṃ cetosamādhissa .pe. lābhī ca ajjhattaṃ
cetosamādhissa  na lābhī adhipaññādhammavipassanāya evaṃ so tenaṅgena
Aparipūro  hoti  seyyathāpi  nandaka  dvipādako  catuppādako assa
tassa eko pādo omako lāmako evaṃ so tenaṅgena aparipūro
assa evameva kho nandaka bhikkhu saddho ca hoti sīlavā ca lābhī ca
ajjhattaṃ   cetosamādhissa   na   lābhī   adhipaññādhammavipassanāya
evaṃ  so  tenaṅgena  aparipūro hoti tena taṃ aṅgaṃ paripūretabbaṃ
kinnāhaṃ saddho ca assaṃ sīlavā ca lābhī ca ajjhattaṃ cetosamādhissa
lābhī  ca  adhipaññādhammavipassanāyāti  yato  ca  kho  nandaka bhikkhu
saddho ca hoti sīlavā ca lābhī ca ajjhattaṃ cetosamādhissa lābhī ca
adhipaññādhammavipassanāya evaṃ so tenaṅgena paripūro hotīti.
   {208.5} Pañcime āvuso ānisaṃsā kālena dhammassavane kālena
dhammasākacchāya . katame pañca idhāvuso bhikkhu bhikkhūnaṃ dhammaṃ deseti
ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ
kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāseti  yathā yathāvuso bhikkhu
bhikkhūnaṃ  dhammaṃ  deseti  ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ pariyosānakalyāṇaṃ
sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāseti
tathā tathā tassa tassa satthu piyo hoti manāpo ca garu ca bhāvanīyo
ayaṃ  āvuso  paṭhamo  ānisaṃso  kālena  dhammassavane  kālena
dhammasākacchāya.
   {208.6} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu bhikkhūnaṃ dhammaṃ deseti ādikalyāṇaṃ
majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ
Parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāseti  yathā  yathāvuso bhikkhu bhikkhūnaṃ dhammaṃ
deseti  ādikalyāṇaṃ  .pe.  brahmacariyaṃ pakāseti tathā tathā so
tasmiṃ  dhamme  atthapaṭisaṃvedī ca hoti dhammapaṭisaṃvedī ca ayaṃ āvuso
dutiyo ānisaṃso kālena dhammassavane kālena dhammasākacchāya.
   {208.7} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu bhikkhūnaṃ dhammaṃ deseti ādikalyāṇaṃ
majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ
parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāseti  yathā  yathāvuso bhikkhu bhikkhūnaṃ dhammaṃ
deseti  ādikalyāṇaṃ  .pe.  brahmacariyaṃ pakāseti tathā tathā so
tasmiṃ  dhamme  gambhīraṃ  atthapadaṃ  paññāya  paṭivijjha  passati  ayaṃ
āvuso   tatiyo   ānisaṃso  kālena  dhammassavane  kālena
dhammasākacchāya.
   {208.8} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu bhikkhūnaṃ dhammaṃ deseti ādikalyāṇaṃ
.pe.  brahmacariyaṃ  pakāseti  tathā  tathā  naṃ sabrahmacārī uttariṃ
sambhāventi  addhā  ayamāyasmā patto vā gacchati 1- vāti ayaṃ
āvuso   catuttho  ānisaṃso  kālena  dhammassavane  kālena
dhammasākacchāya.
   {208.9} Puna caparaṃ āvuso bhikkhu bhikkhūnaṃ dhammaṃ deseti ādikalyāṇaṃ
majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ  sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ
parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāseti  yathā  yathāvuso bhikkhu bhikkhūnaṃ dhammaṃ
deseti   ādikalyāṇaṃ  majjhekalyāṇaṃ  pariyosānakalyāṇaṃ  sātthaṃ
@Footnote: 1 Ma. pajjati vā.
Sabyañjanaṃ  kevalaparipuṇṇaṃ  parisuddhaṃ  brahmacariyaṃ  pakāseti  tattha ye
te  bhikkhū  sekkhā  appattamānasā anuttaraṃ yogakkhemaṃ patthayamānā
viharanti  te  taṃ  dhammaṃ sutvā viriyaṃ ārabhanti appattassa pattiyā
anadhigatassa  adhigamāya  asacchikatassa  sacchikiriyāya  ye  pana  tattha
bhikkhū  arahanto  khīṇāsavā  vusitavanto  katakaraṇīyā  ohitabhārā
anuppattasadatthā     parikkhīṇabhavasaññojanā     sammadaññāvimuttā
te  taṃ  dhammaṃ  sutvā diṭṭhadhammasukhavihāraṃyeva anuyuttā viharanti ayaṃ
āvuso pañcamo ānisaṃso kālena dhammassavane kālena dhammasākacchāya.
Ime  kho  āvuso  pañca  ānisaṃsā kālena dhammassavane kālena
dhammasākacchāyāti.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 23 page 371-376. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=23&A=7858              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=23&A=7858              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=23&item=208&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=23&siri=167              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=23&i=208              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=16&A=6479              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=16&A=6479              Contents of The Tipitaka Volume 23 http://84000.org/tipitaka/read/?index_23

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com