ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 29 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 21 : Sutta. Khu. Mahāniddeso

        Paṇṇarasamo attadaṇḍasuttaniddeso
   [788] Attadaṇḍā bhayaṃ jātaṃ    janaṃ passatha medhagaṃ
        saṃvegaṃ kittayissāmi     yathā saṃvijitaṃ mayā.
   [789]  Attadaṇḍā  bhayaṃ  jātanti  daṇḍāti  tayo  daṇḍā
kāyadaṇḍo  vacīdaṇḍo  manodaṇḍo  .  tividhaṃ kāyaduccaritaṃ kāyadaṇḍo
catubbidhaṃ  vacīduccaritaṃ  vacīdaṇḍo  tividhaṃ  manoduccaritaṃ  manodaṇḍo .
Bhayanti  dve  bhayāni  diṭṭhadhammikañca  bhayaṃ  samparāyikañca  bhayaṃ .
Katamaṃ  diṭṭhadhammikaṃ bhayaṃ . idhekacco kāyena duccaritaṃ carati vācāya
duccaritaṃ  carati  manasā  duccaritaṃ  carati  pāṇampi  hanati  adinnampi
ādiyati  sandhimpi  chindati  nillopampi  harati  ekāgārikampi karoti
paripanthepi tiṭṭhati paradārampi gacchati musāpi bhaṇati.
   {789.1} Tamenaṃ gahetvā rañño dassenti ayaṃ deva coro
āgucārī  imassa  yaṃ  icchasi  taṃ daṇḍaṃ paṇehīti . tamenaṃ rājā
paribhāsati . so paribhāsapaccayāpi [1]- dukkhadomanassaṃ paṭisaṃvedeti.
Etaṃ  bhayaṃ  dukkhadomanassaṃ kuto tassa . attadaṇḍato jātaṃ sañjātaṃ
nibbattaṃ abhinibbattaṃ pātubhūtaṃ. Ettakenapi rājā na tussati.
   {789.2} Tamenaṃ rājā bandhāpeti andubandhanena vā rajjubandhanena
vā  saṅkhalikabandhanena  vā  vettabandhanena  vā  latābandhanena vā
pekkhabandhanena   vā   parikkhepabandhanena   vā   gāmabandhanena
@Footnote: 1 Ma. bhayampi uppādeti.[1]-  nagarabandhanena  vā  raṭṭhabandhanena  vā janapadabandhanena
vā antamaso savacanīyampi karoti na te labbhā ito pakkamitunti .
So  bandhanapaccayāpi  dukkhadomanassaṃ  paṭisaṃvedeti  .  etaṃ  bhayaṃ
dukkhadomanassaṃ  kuto  tassa  .  attadaṇḍato jātaṃ sañjātaṃ nibbattaṃ
abhinibbattaṃ pātubhūtaṃ. Ettakenapi rājā na tussati.
   {789.3} Tamenaṃ rājā tassa dhanaṃ āharāpeti sataṃ vā sahassaṃ vā
satasahassaṃ  vā . so dhanajānipaccayāpi dukkhadomanassaṃ paṭisaṃvedeti .
Etaṃ  bhayaṃ  dukkhadomanassaṃ kuto tassa . attadaṇḍato jātaṃ sañjātaṃ
nibbattaṃ abhinibbattaṃ pātubhūtaṃ. Ettakenapi rājā na tussati.
   {789.4} Tamenaṃ rājā vividhā kammakāraṇā kārāpeti kasāhipi
tāḷeti  vettehipi  tāḷeti aḍḍhadaṇḍakehipi tāḷeti hatthampi chindati
pādampi  chindati  hatthapādampi  chindati  kaṇṇampi  chindati  nāsampi
chindati  kaṇṇanāsampi  chindati  vilaṅgathālakampi  karoti  saṅkhamuṇḍakampi
karoti  rāhumukhampi  karoti  jotimālikampi  karoti  hatthapajjotikampi
karoti  erakavattikampi  karoti  cirakavāsikampi  karoti  eṇeyyakampi
karoti  balisamaṃsikampi  karoti  kahāpaṇikampi  karoti  khārāpatacchikampi
karoti palighaparivattikampi karoti palālapīṭhakampi karoti tattenapi telena
osiñcati sunakhehipi khādāpeti jīvantampi sūle uttāseti asināpi sīsaṃ
chindati . so kammakāraṇapaccayāpi dukkhadomanassaṃ paṭisaṃvedeti. Etaṃ bhayaṃ
@Footnote: 1 Ma. nigamabandhanena vā.
Dukkhadomanassaṃ  kuto  tassa  .  attadaṇḍato jātaṃ sañjātaṃ nibbattaṃ
abhinibbattaṃ  pātubhūtaṃ  .  rājā imesaṃ catunnaṃ daṇḍānaṃ issaro .
So  sakena  kammena  kāyassa  bhedā  parammaraṇā  apāyaṃ duggatiṃ
vinipātaṃ nirayaṃ upapajjati.
   {789.5}  Tamenaṃ  nirayapālā pañcavidhabandhanaṃ nāma kammakāraṇaṃ
kārenti tattaṃ ayokhilaṃ hatthe gamenti tattaṃ ayokhilaṃ dutiye hatthe
gamenti  tattaṃ ayokhilaṃ pāde gamenti tattaṃ ayokhilaṃ dutiye pāde
gamenti  tattaṃ  ayokhilaṃ  majjheurasmiṃ gamenti . so tattha dukkhā
tippā [1]- kaṭukā vedanā vedeti na ca tāva kālaṃ karoti yāva na
taṃ  pāpakammaṃ byantīhoti . etaṃ bhayaṃ dukkhadomanassaṃ kuto tassa .
Attadaṇḍato jātaṃ sañjātaṃ nibbattaṃ abhinibbattaṃ pātubhūtaṃ.
   {789.6} Tamenaṃ nirayapālā saṃvesitvā 2- kudhārīhi 3- tacchenti.
So tattha dukkhā tippā kaṭukā vedanā vedeti na ca tāva kālaṃ karoti
yāva  na  taṃ  pāpakammaṃ byantīhoti . tamenaṃ nirayapālā uddhaṃpādaṃ
adhosiraṃ gahetvā vāsīhi tacchenti . Tamenaṃ nirayapālā rathe yojetvā
ādittāya  paṭhaviyā  sampajjalitāya sañjotibhūtāya 4- sārentipi 5-
paccāsārentipi 6- .pe. Tamenaṃ nirayapālā mahantaṃ aṅgārapabbataṃ ādittaṃ
sampajjalitaṃ sañjotibhūtaṃ āropentipi oropentipi .pe. Tamenaṃ nirayapālā
@Footnote: 1 Po. kharā. īdisaṭṭhāne sabbattha īdisameva. 2 Ma. saṃvesetvā. 3 Ma. Sī.
@kuṭhārīhi. 4 sajjotibhūtāyātipi sajotibhūtāyātipi pāṭho. 5 Sī. hārentipi.
@6 paccāhārentipi.
Uddhaṃpādaṃ adhosiraṃ gahetvā tattāya lohakumbhiyā pakkhipanti ādittāya
sampajjalitāya sañjotibhūtāya . so tattha pheṇuddehakaṃ paccati. So tattha
pheṇuddehakaṃ paccamāno sakimpi uddhaṃ gacchati sakimpi adho gacchati sakimpi
tiriyaṃ gacchati . so tattha dukkhā tippā kaṭukā vedanā vedeti na ca tāva
kālaṃ karoti yāva na taṃ pāpakammaṃ byantīhoti. Etaṃ bhayaṃ dukkhadomanassaṃ
kuto tassa . attadaṇḍato jātaṃ sañjātaṃ nibbattaṃ abhinibbattaṃ pātubhūtaṃ.
Tamenaṃ nirayapālā mahāniraye pakkhipanti. So kho pana mahānirayo
     catukkaṇṇo catudvāro    vibhatto bhāgaso mito
     ayopākārapariyatto      ayasā paṭikujjito.
     Tassa ayomayā bhūmi       jalitā tejasā yutā
     samantā yojanasataṃ       pharitvā tiṭṭhati sabbadā.
     Kadariyā tapanā ghorā     accimanto durāsadā 1-
     lomahaṃsanarūpā ca         bhismā paṭibhayā dukkhā.
     Puratthimāya ca bhittiyā     accikkhandho samuṭṭhito
     ḍahanto pāpakammante    pacchimāya paṭihaññati.
     Pacchimāya ca bhittiyā      accikkhandho samuṭṭhito
     ḍahanto pāpakammante    puratthimāya paṭihaññati.
@Footnote: 1 Sī. kharā sadā.
     Uttarāya ca bhittiyā      accikkhandho samuṭṭhito
     ḍahanto pāpakammante    dakkhiṇāya paṭihaññati.
     Dakkhiṇāya ca bhittiyā     accikkhandho samuṭṭhito
     ḍahanto pāpakammante    uttarāya paṭihaññati.
     Heṭṭhito ca samuṭṭhāya     accikkhandho bhayānako
     ḍahanto pāpakammante    chadanasmiṃ paṭihaññati.
     Chadanamhā samuṭṭhāya      accikkhandho bhayānako
     ḍahanto pāpakammante    bhūmiyaṃ paṭihaññati.
     Ayokapālaṃ ādittaṃ      santattaṃ jalitaṃ yathā
     evaṃ avīcinirayo          heṭṭhā upari passato.
     Tattha sattā mahāluddā   mahākibbisakārino
     accantapāpakammantā    paccanti na ca miyyare.
     Jātavedasamo kāyo       tesaṃ nirayavāsinaṃ
     passa kammānaṃ 1- daḷhattaṃ na bhasmā honti 2- napī masi.
     Puratthimenapi dhāvanti      tato dhāvanti pacchato 3-
     uttarenapi dhāvanti       tato dhāvanti dakkhiṇaṃ.
     Yaṃ yaṃ disampi dhāvanti 4-    taṃ taṃ dvāraṃ pithīyati
     abhinikkhamitāsā te       sattā mokkhaṃ 5- gavesino.
     Na te tato nikkhamituṃ       labhanti kammapaccayā
     tesañca pāpakammantaṃ     avipakkaṃ kataṃ bahunti.
@Footnote: 1 Po. kammāna. 2 Ma. hoti. 3 Ma. pacchimaṃ. 4 Ma. disaṃ padhāvanti.
@5 Yu. pāmokkhaṃ.
   {789.7} Etaṃ bhayaṃ dukkhadomanassaṃ kuto tassa . Attadaṇḍato
jātaṃ  sañjātaṃ  nibbattaṃ  abhinibbattaṃ  pātubhūtaṃ  .  yāni  ca
nerayikāni  dukkhāni  yāni  ca  tiracchānayonikāni dukkhāni yāni ca
pittivisayikāni  dukkhāni yāni ca mānusakāni 1- dukkhāni tāni kuto
jātāni  kuto  sañjātāni  kuto  nibbattāni  kuto  abhinibbattāni
kuto  pātubhūtāni  .  attadaṇḍato  jātāni  sañjātāni nibbattāni
abhinibbattāni pātubhūtānīti attadaṇḍā bhayaṃ jātaṃ.
   [790]  Janaṃ  passatha medhaganti jananti khattiyā ca brāhmaṇā
ca vessā ca suddā ca gahaṭṭhā ca pabbajitā ca devā ca manussā
ca  .  medhaganti 2- medhagaṃ janaṃ kalahaṃ janaṃ viruddhaṃ janaṃ paṭiviruddhaṃ
janaṃ  āhatajanaṃ  paccāhatajanaṃ  āghātitajanaṃ  paccāghātitajanaṃ  passatha
dakkhatha oloketha nijjhāyetha upaparikkhathāti janaṃ passatha medhagaṃ.
   [791] Saṃvegaṃ kittayissāmīti saṃvegaṃ ubbegaṃ utrāsaṃ bhayaṃ pīḷanaṃ
ghaṭṭanaṃ   upaddavaṃ   upasaggaṃ  kittayissāmi  3-  pakittayissāmi
ācikkhissāmi  desissāmi  paññāpissāmi  paṭṭhapissāmi  vivarissāmi
vibhajissāmi uttānīkarissāmi pakāsissāmīti saṃvegaṃ kittayissāmi.
   [792] Yathā saṃvijitaṃ mayāti yathā mayā attanāyeva [4]- saṃvejito
ubbejito saṃvegamāpāditoti yathā saṃvijitaṃ mayā. Tenāha bhagavā
     attadaṇḍā bhayaṃ jātaṃ    janaṃ passatha medhagaṃ
     saṃvegaṃ kittayissāmi      yathā saṃvijitaṃ mayāti.
@Footnote: 1 Po. Ma. mānusikāni. 2 Po. Ma. ayaṃ pāṭho natthi. 3 Ma. kittayissāmīti
@4 Po. Ma. attānaṃ.
   [793] Phandamānaṃ pajaṃ disvā    macche appodake yathā
     aññamaññehi byāruddhe   disvā maṃ bhayamāvisi.
   [794]  Phandamānaṃ  pajaṃ  disvāti pajāti sattādhivacanaṃ . pajaṃ
taṇhāphandanāya  phandamānaṃ  diṭṭhiphandanāya  phandamānaṃ  kilesaphandanāya
phandamānaṃ  duccaritaphandanāya  phandamānaṃ  payogaphandanāya  phandamānaṃ
vipākaphandanāya   phandamānaṃ  rattarāgena  phandamānaṃ  duṭṭhadosena
phandamānaṃ   mūḷhamohena   phandamānaṃ   vinibandhamānena  phandamānaṃ
parāmaṭṭhadiṭṭhiyā   phandamānaṃ   vikkhepagatauddhaccena   phandamānaṃ
aniṭṭhaṅgatavicikicchāya   phandamānaṃ   thāmagataanusayehi   phandamānaṃ
lābhena  phandamānaṃ  alābhena  phandamānaṃ  yasena  phandamānaṃ ayasena
phandamānaṃ  pasaṃsāya  phandamānaṃ  nindāya  phandamānaṃ  sukhena phandamānaṃ
dukkhena  phandamānaṃ  jātiyā  phandamānaṃ  jarāya  phandamānaṃ byādhinā
phandamānaṃ   maraṇena   phandamānaṃ  sokaparidevadukkhadomanassupāyāsehi
phandamānaṃ  nerayikena  dukkhena  phandamānaṃ  tiracchānayonikena dukkhena
phandamānaṃ  pittivisayikena  1-  dukkhena phandamānaṃ mānusakena dukkhena
phandamānaṃ  gabbhokkantimūlakena  dukkhena  gabbhaṭṭhitimūlakena  dukkhena
gabbhavuṭṭhānamūlakena  dukkhena  jātassupanibandhikena  dukkhena  jātassa
parādheyyakena  dukkhena  attupakkamena  dukkhena parupakkamena dukkhena
dukkhadukkhena  saṅkhāradukkhena  vipariṇāmadukkhena  cakkhurogena  dukkhena
@Footnote: 1 Ma. pettivisayikena. sabbattha evaṃ ñātabbaṃ.
Sotarogena  ghānarogena  jivhārogena  kāyarogena  sīsarogena
kaṇṇarogena  mukharogena  dantarogena kāsena sāsena pināsena 1-
ḍahena  jarena  kucchirogena  mucchāya  pakkhandikāya sulāya visūcikāya
kuṭṭhena  gaṇḍena  kilāsena  sosena  apamārena  dadduyā kaṇḍuyā
kacchuyā  rakhasāya  vitacchikāya  lohitena  pittena madhumehena aṃsāya
piḷakāya  bhagandalāya  pittasamuṭṭhānehi  ābādhehi  semhasamuṭṭhānehi
ābādhehi  vātasamuṭṭhānehi  ābādhehi  sannipātikehi  ābādhehi
utupariṇāmajehi  ābādhehi  visamaparihārajehi  ābādhehi opakkamikehi
ābādhehi  kammavipākajehi  ābādhehi  sītena  uṇhena  jighacchāya
pipāsāya  uccārena passāvena ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassena [2]-
mātumaraṇena  dukkhena  pitumaraṇena  dukkhena  bhātumaraṇena  dukkhena
bhaginīmaraṇena  dukkhena  puttamaraṇena  dukkhena 3- dhītumaraṇena dukkhena
ñātimaraṇena  dukkhena  bhogabyasanena  dukkhena  rogabyasanena dukkhena
sīlabyasanena  dukkhena  diṭṭhibyasanena  dukkhena  phandamānaṃ samphandamānaṃ
vipphandamānaṃ vedhamānaṃ pavedhamānaṃ sampavedhamānaṃ. Disvāti [4]- passitvā
tulayitvā tīrayitvā vibhāvayitvā vibhūtaṃ katvāti phandamānaṃ pajaṃ disvā.
   [795]  Macche  appodake  yathāti  yathā macchā appodake
parittodake  udakapariyādāne  kākehi  vā  kulalehi vā balākāhi
@Footnote: 1 Po. pipāsena. 2 Po. Ma. dukkhena. 3 Po. Yu. ayaṃ pāṭho natthi.
@4 Ma. disvā.
Vā  paripātiyamānā  ukkhipiyamānā  khajjamānā  phandanti  samphandanti
vipphandanti  vedhenti  pavedhenti  sampavedhenti  evameva  pajā
taṇhāphandanāya  phandanti  .pe.  diṭṭhibyasanena  dukkhena  phandanti
samphandanti  vipphandanti  vedhenti  pavedhenti  sampavedhentīti macche
appodake yathā.
   [796]  Aññamaññehi  byāruddheti  aññamaññaṃ  sattā viruddhā
paṭiviruddhā  āhatā  paccāhatā  āghātitā paccāghātitā rājānopi
rājūhi   vivadanti  khattiyāpi  khattiyehi  vivadanti  brāhmaṇāpi
brāhmaṇehi   vivadanti   gahapatīpi  gahapatīhi  vivadanti  mātāpi
puttena  vivadati  puttopi  mātarā  vivadati  pitāpi puttena vivadati
puttopi  pitarā  vivadati  bhātāpi  bhātarā  vivadati bhaginīpi bhaginiyā
vivadati 1- bhātāpi bhaginiyā vivadati bhaginīpi bhātarā vivadati sahāyopi
sahāyena  vivadati  .  te  tattha  kalahaviggahavivādāpannā aññamaññaṃ
pāṇīhipi  upakkamanti  leḍḍūhipi  upakkamanti  daṇḍehipi  upakkamanti
satthehipi upakkamanti . te tattha maraṇampi gacchanti 2- maraṇamattampi
dukkhanti aññamaññehi byāruddhe.
   [797]  Disvā  maṃ  bhayamāvisīti  disvāti  disvā  passitvā
tulayitvā  tīrayitvā  vibhāvayitvā  vibhūtaṃ  katvā  bhayaṃ pīḷanaṃ ghaṭṭanaṃ
upaddavo upasaggo āvisatīti 3- disvā maṃ bhayamāvisi. Tenāha bhagavā
@Footnote: 1 Po. Yu. ime pāṭhā natthi. 2 Ma. nigacchanti. 3 Po. Ma. āvisīti.
     Phandamānaṃ pajaṃ disvā       macche appodake yathā
     aññamaññehi byāruddhe   disvā maṃ bhayamāvisīti.
   [798] Samantamasāro loko     disā sabbā sameritā
     icchaṃ bhavanamattano         nāddasāsiṃ anositaṃ.
   [799]  Samantamasāro  lokoti  nirayaloko tiracchānayoniloko
pittivisayaloko  manussaloko  devaloko  khandhaloko  dhātuloko
āyatanaloko ayaṃ loko paro loko sabrahmaloko 1- sadevaloko 2-
ayaṃ  vuccati  loko  . nirayaloko assāro nissāro sārāpagato
niccasārasārena vā sukhasārasārena vā attasārasārena vā niccena
vā dhuvena vā sassatena vā avipariṇāmadhammena vā. Tiracchānayoniloko
pittivisayaloko  manussaloko  devaloko  khandhaloko  dhātuloko
āyatanaloko  ayaṃ  loko  paro  loko sabrahmaloko sadevaloko
assāro  nissāro  sārāpagato niccasārasārena vā sukhasārasārena
vā  attasārasārena  vā  niccena vā dhuvena vā sassatena vā
avipariṇāmadhammena vā.
   {799.1} Yathā [3]- naḷo assāro nissāro sārāpagato yathā
eraṇḍo  assāro  nissāro sārāpagato yathā udumbaro assāro
nissāro sārāpagato yathā setagaccho assāro nissāro sārāpagato
yathā  pālibhaddako  assāro nissāro sārāpagato yathā pheṇupiṇḍo
assāro  nissāro  sārāpagato  yathā  pubbuḷakaṃ  assāraṃ nissāraṃ
@Footnote: 1-2 Ma. brahmaloko devaloko. 3 Ma. pana.
Sārāpagataṃ  yathā  marīci  assārā  nissārā  sārāpagatā  yathā
kaddalikkhandho  assāro nissāro sārāpagato yathā māyā assārā
nissārā  sārāpagatā  evameva  nirayaloko  assāro  nissāro
sārāpagato  niccasārasārena vā sukhasārasārena vā attasārasārena
vā  niccena  vā dhuvena vā sassatena vā avipariṇāmadhammena vā
tiracchānayoniloko  pittivisayaloko  manussaloko  .pe.  sadevaloko
assāro  nissāro  sārāpagato niccasārasārena vā sukhasārasārena
vā  attasārasārena  vā  niccena  vā  dhuvena  vā  sassatena
vā avipariṇāmadhammena vāti samantamasāro loko.
   [800]  Disā  sabbā  sameritāti  ye  puratthimāya  disāya
saṅkhārā  tepi  eritā  sameritā  calitā  ghaṭṭitā  aniccatāya
jātiyā  anugatā  jarāya  anusaṭā  byādhinā  abhibhūtā  maraṇena
abbhāhatā   dukkhe   patiṭṭhitā   atāṇā  aleṇā  asaraṇā
asaraṇībhūtā  .  ye  pacchimāya  disāya  saṅkhārā  ye  uttarāya
disāya  saṅkhārā  ye  dakkhiṇāya  disāya saṅkhārā ye puratthimāya
anudisāya  saṅkhārā ye pacchimāya anudisāya saṅkhārā ye uttarāya
anudisāya  saṅkhārā  ye  dakkhiṇāya  anudisāya  saṅkhārā  ye
heṭṭhimāya  disāya  saṅkhārā  ye  uparimāya disāya saṅkhārā ye
dasadisāsu  saṅkhārā  tepi  eritā  sameritā  calitā  ghaṭṭitā
aniccatāya  jātiyā  anugatā  jarāya  anusaṭā  byādhinā  abhibhūtā
Maraṇena  abbhāhatā  dukkhe  patiṭṭhitā  atāṇā  aleṇā  asaraṇā
asaraṇībhūtā. Bhāsitampi cetaṃ
        kiñcāpi cetaṃ jalatī vimānaṃ
        obhāsayaṃ uttariyaṃ disāya
        rūpe raṇaṃ disvā sadā pavedhitaṃ
        tasmā na rūpe ramatī sumedho
     maccunābbhāhato loko     jarāya parivārito
     taṇhāsallena otiṇṇo   icchādhumāyiko 1- sadā
     sabbo ādīpito loko     sabbo loko pajopito 2-
     sabbo pajjalito loko     sabbo loko pakampitoti.
Disā sabbā sameritā.
   [801] Icchaṃ bhavanamattanoti attano bhavaṃ 3- tāṇaṃ leṇaṃ saraṇaṃ
gatiṃ  parāyanaṃ icchanto sādiyanto patthayanto pihayanto abhijappantoti
icchaṃ bhavanamattano.
   [802]  Nāddasāsiṃ  anositanti  anajjhositaṃ  na  addasaṃ
ajjhositaññeva  addasaṃ  .  sabbaṃ  yobbaññaṃ  jarāya  ositaṃ sabbaṃ
ārogyaṃ  byādhinā  ositaṃ  sabbaṃ  jīvitaṃ  maraṇena  ositaṃ  sabbaṃ
lābhaṃ  alābhena  ositaṃ  sabbaṃ  yasaṃ  ayasena  ositaṃ sabbaṃ pasaṃsaṃ
nindāya ositaṃ sabbaṃ sukhaṃ dukkhena ositaṃ.
@Footnote: 1 Ma. icchādhūmāyito. 2 Ma. padhūpito. 3 Po. Ma. bhavanaṃ.
        Lābho alābho yaso ayaso ca
        nindā ca pasaṃsā ca sukhadukkhañca
        ete aniccā manujesu dhammā
        asassatā vipariṇāmadhammāti.
Nāddasāsiṃ anositaṃ. Tenāha bhagavā
       samantamasāro loko     disā sabbā sameritā
       icchaṃ bhavanamattano      nāddasāsiṃ anositanti.
   [803] Osānetveva byāruddhe  disvā me aratī ahu
        athettha sallaṃ addakkhiṃ   duddasaṃ hadayassitaṃ.
   [804]  Osānetveva  byāruddheti  osānetvevāti  sabbaṃ
yobbaññaṃ  jarā  osāpeti  sabbaṃ  ārogyaṃ  byādhi  osāpeti
sabbaṃ  jīvitaṃ  maraṇaṃ  osāpeti  sabbaṃ  lābhaṃ  alābho  osāpeti
sabbaṃ  yasaṃ  ayaso  osāpeti sabbaṃ pasaṃsaṃ nindā osāpeti sabbaṃ
sukhaṃ  dukkhaṃ osāpetīti osānetveva . byāruddheti yobbaññakāmā
sattā  jarāya  paṭiviruddhā  ārogyakāmā  sattā  byādhinā
paṭiviruddhā  jīvitukāmā  sattā  maraṇena  paṭiviruddhā  lābhakāmā
sattā  alābhena  paṭiviruddhā  yasakāmā  sattā ayasena paṭiviruddhā
pasaṃsakāmā  sattā  nindāya  paṭiviruddhā  sukhakāmā  sattā dukkhena
viruddhā  paṭiviruddhā  āhatā  paccāhatā  āghātitā paccāghātitāti
osānetveva byāruddhe.
   [805]  Disvā  me  aratī  ahūti disvāti disvā passitvā
tulayitvā  tīrayitvā  vibhāvayitvā  vibhūtaṃ  katvāti  disvā  . me
aratīti  yā arati yā anabhirati yā anabhiramanā yā ukkaṇṭhiyā 1-
yā paritasitā ahūti disvā me aratī ahu.
   [806]  Athettha  sallaṃ  addakkhinti  athāti  padasandhi .pe.
Padānupubbatāmetaṃ  athāti  .  etthāti  sattesu . sallanti satta
sallāni  rāgasallaṃ  dosasallaṃ  mohasallaṃ  mānasallaṃ  diṭṭhisallaṃ
sokasallaṃ  kathaṃkathāsallaṃ  .  addakkhinti  addasaṃ  addakkhiṃ  apassiṃ
paṭivijjhinti athettha sallaṃ addakkhiṃ.
   [807]  Duddasaṃ  hadayassitanti  duddasanti  duddasaṃ  duddakkhaṃ
duppassaṃ  dubbujjhaṃ  duranubujjhaṃ  duppaṭivijjhaṃ  .  hadayassitanti  hadayaṃ
vuccati  cittaṃ  yaṃ  cittaṃ mano mānasaṃ hadayaṃ paṇḍaraṃ mano manāyatanaṃ
manindriyaṃ  viññāṇaṃ  viññāṇakkhandho  tajjā  manoviññāṇadhātu .
Hadayassitanti  hadayanissitaṃ  cittanissitaṃ  cittasannissitaṃ  cittena  sahagataṃ
sahajātaṃ  saṃsaṭṭhaṃ  sampayuttaṃ  ekuppādaṃ  ekanirodhaṃ  ekavatthukaṃ
ekārammaṇanti duddasaṃ hadayassitaṃ. Tenāha bhagavā
       osānetveva byāruddhe  disvā me aratī ahu
       athettha sallaṃ addakkhiṃ   duddasaṃ hadayassitanti.
   [808] Yena sallena otiṇṇo  disā sabbā vidhāvati
        tameva sallaṃ abbuyha    na dhāvati na sīdati.
@Footnote: 1 Ma. ukkaṇṭhitā.
   [809]  Yena  sallena  otiṇṇo  disā  sabbā  vidhāvatīti
sallanti  satta  sallāni  rāgasallaṃ  dosasallaṃ  mohasallaṃ  mānasallaṃ
diṭṭhisallaṃ sokasallaṃ kathaṃkathāsallaṃ.
   {809.1} Katamaṃ rāgasallaṃ. Yo rāgo sārāgo anunayo anurodho
nandi  nandirāgo cittassa sārāgo .pe. abhijjhā lobho akusalamūlaṃ
idaṃ rāgasallaṃ.
   {809.2} Katamaṃ dosasallaṃ . anatthaṃ me acarīti āghāto jāyati
anatthaṃ  me caratīti āghāto jāyati anatthaṃ me carissatīti āghāto
jāyati  .pe.  caṇḍikkaṃ  assuropo  anattamanatā  cittassa  idaṃ
dosasallaṃ.
   {809.3} Katamaṃ mohasallaṃ. Dukkhe añāṇaṃ .pe. Dukkhanirodhagāminiyā
paṭipadāya  añāṇaṃ  pubbante añāṇaṃ aparante añāṇaṃ pubbantāparante
añāṇaṃ  idappaccayatāpaṭiccasamuppannesu  dhammesu  añāṇaṃ  yaṃ  evarūpaṃ
adassanaṃ  anabhisamayo  ananubodho  asambodho appaṭivedho asaṅgāhatā
apariyogāhatā 1- asamapekkhatā 2- apaccavekkhatā 3- apaccakkhakammaṃ
dummejjhaṃ bālyaṃ moho pamoho sammoho avijjā avijjogho avijjāyogo
avijjānusayo  avijjāpariyuṭṭhānaṃ  avijjālaṅgī  moho  akusalamūlaṃ idaṃ
mohasallaṃ.
   {809.4} Katamaṃ mānasallaṃ . Seyyohamasmīti māno sadisohamasmīti
māno  hīnohamasmīti  māno  yo  evarūpo  māno  maññanā
@Footnote:1-2-3 Ma. apariyogāhanā asamapekkhanā apaccavekkhanā.
Maññitattaṃ   uṇṇati  uṇṇamo  dhajo  sampaggāho  ketukamyatā
cittassa idaṃ mānasallaṃ.
   {809.5} Katamaṃ diṭṭhisallaṃ . Vīsativatthukā sakkāyadiṭṭhi dasavatthukā
micchādiṭṭhi  dasavatthukā  antaggāhikā  diṭṭhi  yā  evarūpā  diṭṭhi
diṭṭhigataṃ  diṭṭhigahanaṃ  diṭṭhikantāro  diṭṭhivisūkāyikaṃ  diṭṭhivipphanditaṃ
diṭṭhisaṃyojanaṃ  gāho  paṭiggāho  abhiniveso  parāmāso  kummaggo
micchāpatho  micchattaṃ  titthāyatanaṃ  vipariyesaggāho  viparītaggāho
vipallāsaggāho  micchāgāho  ayāthāvakasmiṃ  yāthāvakanti  gāho
yāvatā dvāsaṭṭhī diṭṭhigatāni idaṃ diṭṭhisallaṃ.
   {809.6} Katamaṃ sokasallaṃ. Ñātibyasanena vā phuṭṭhassa bhogabyasanena
vā  phuṭṭhassa  rogabyasanena  vā phuṭṭhassa sīlabyasanena vā phuṭṭhassa
diṭṭhibyasanena  vā  phuṭṭhassa  aññataraññatarena  vā  byasanena
samannāgatassa  aññataraññatarena  vā  dukkhadhammena  phuṭṭhassa  soko
socanā   socitattaṃ   antosoko  antoparisoko  antoḍāho
antopariḍāho cetaso parijjhāyanā domanassaṃ idaṃ sokasallaṃ.
   {809.7} Katamaṃ kathaṃkathāsallaṃ . Dukkhe kaṅkhā dukkhasamudaye kaṅkhā
dukkhanirodhe  kaṅkhā  dukkhanirodhagāminiyā  paṭipadāya  kaṅkhā pubbante
kaṅkhā  aparante  kaṅkhā  pubbantāparante  kaṅkhā  idappaccatā-
paṭiccasamuppannesu  dhammesu  kaṅkhā yā evarūpā kaṅkhā kaṅkhāyanā
kaṅkhāyitattaṃ  vimati  vicikicchā  dveḷhakaṃ  dvedhāpatho  saṃsayo
Anekaṃsaggāho  āsappanā  parisappanā  apariyogāhanā  chambhitattaṃ
cittassa manovilekho idaṃ kathaṃkathāsallaṃ.
   [810]  Yena  sallena  otiṇṇo  disā  sabbā  vidhāvatīti
rāgasallena   otiṇṇo   viddho  phuṭṭho  pareto  samohito
samannāgato  kāyena  duccaritaṃ  carati vācāya duccaritaṃ carati manasā
duccaritaṃ  carati  pāṇampi  hanati  adinnampi  ādiyati  sandhimpi
chindati  nillopampi  harati  ekāgārikampi  karoti  paripanthepi
tiṭṭhati  paradārampi  gacchati  musāpi  bhaṇati  . evampi rāgasallena
otiṇṇo   viddho   phuṭṭho  pareto  samohito  samannāgato
dhāvati vidhāvati sandhāvati saṃsarati.
   {810.1} Athavā rāgasallena otiṇṇo viddho phuṭṭho pareto
samohito  samannāgato  bhoge  pariyesanto  nāvāya  mahāsamuddaṃ
pakkhandati  sītassa  purakkhato  uṇhassa  purakkhato  ḍaṃsamakasavātātapa-
siriṃsapasamphassehi  rissamāno  1-  khuppipāsāya  pīḷiyamāno  2-
gumbaṃ  3-  gacchati  takkolaṃ gacchati takkasilaṃ gacchati kālamukhaṃ gacchati
maraṇapāraṃ  4-  gacchati vesuṅgaṃ gacchati verāpathaṃ gacchati javaṃ gacchati
tambaliṅgaṃ  5- gacchati vaṅkaṃ gacchati eḷavaddhanaṃ 6- gacchati suvaṇṇakūṭaṃ
gacchati  suvaṇṇabhūmiṃ  gacchati  tambapaṇṇiṃ  gacchati  suppāraṃ  7- gacchati
bharukaṃ 8- gacchati suraddhaṃ 9- gacchati aṅgaṇekaṃ 10- gacchati gaṅgaṇaṃ 11-
gacchati paramagaṅgaṇaṃ 12- gacchati yonaṃ gacchati [13]- pinakaṃ 14- gacchati
allasaṇḍaṃ  15-  gacchati  marukantāraṃ  gacchati jaṇṇupathaṃ gacchati ajapathaṃ
@Footnote: 1 Ma. pīḷiyamāno. 2 Po. Ma. Yu. miyyamāno. 3 Ma. tigumbaṃ. 4 Ma. purapūraṃ.
@5 Yu. tamaliṅgaṃ. 6 Po. Ma. eḷabandhanaṃ. 7 Ma. suppārakaṃ. 8 Ma. Yu. bhārukacchaṃ.
@9 Ma. suraṭṭhaṃ. 10 Ma. bhaṅgalokaṃ. 11 Po. Ma. bhaṅgaṇaṃ. 12 Ma. paramabhaṅgaṇaṃ.
@13 paramayonaṃ gacchati. 14 Ma. vinakaṃ. 15 mūlapadaṃ.
Gacchati meṇḍapathaṃ gacchati saṅkupathaṃ gacchati chattapathaṃ gacchati vaṃsapathaṃ gacchati
sakuṇapathaṃ gacchati mūsikāpathaṃ gacchati daripathaṃ gacchati vettādhāraṃ gacchati.
Pariyesanto  na  labhati  alābhamūlakampi  dukkhadomanassaṃ paṭisaṃvedeti .
Pariyesanto  labhati  laddhā  ārakkhamūlakampi dukkhadomanassaṃ paṭisaṃvedeti
kinti me bhoge neva rājāno hareyyuṃ na corā hareyyuṃ na aggi ḍaheyya na
udakaṃ  vaheyya  na  appiyā  dāyādā  hareyyunti . tassa evaṃ
ārakkhato gopayato te bhogā vippalujjanti . so vippayogamūlakampi
dukkhadomanassaṃ paṭisaṃvedeti.
   {810.2} Evampi rāgasallena otiṇṇo viddho phuṭṭho pareto
samohito samannāgato dhāvati vidhāvati sandhāvati saṃsarati . Dosasallena
mohasallena  mānasallena  otiṇṇo viddho phuṭṭho pareto samohito
samannāgato  kāyena  duccaritaṃ  carati vācāya duccaritaṃ carati manasā
duccaritaṃ  carati  pāṇampi  hanati  adinnampi  ādiyati sandhimpi chindati
nillopampi  harati  ekāgārikampi  karoti  paripanthepi  tiṭṭhati
paradārampi  gacchati  musāpi  bhaṇati  .  evaṃ mānasallena otiṇṇo
viddho  phuṭṭho  pareto  samohito  samannāgato  dhāvati  vidhāvati
sandhāvati saṃsarati.
   {810.3} Diṭṭhisallena otiṇṇo viddho phuṭṭho pareto samohito
samannāgato  acelako  hoti  muttācāro  hatthāvalekhano  1- na
@Footnote: 1 Ma. hatthāpalekhano.
Ehibhadantiko  na  tiṭṭhabhadantiko  nābhihaṭaṃ  na  uddissa  kataṃ  na
nimantanaṃ  sādiyati  .  so  na  kumbhimukhā  paṭiggaṇhāti  na
kaḷopimukhā  paṭiggaṇhāti  na  eḷakamantaraṃ  na  daṇḍamantaraṃ  na
mūsalamantaraṃ  na  dvinnaṃ  bhuñjamānānaṃ  na  gabbhiniyā na pāyamānāya
na  purisantaragatāya  na  saṅkittīsu na yattha sā upaṭṭhito hoti na
yattha  makkhikā  saṇḍasaṇḍacārinī  na macchaṃ na maṃsaṃ [1]- na merayaṃ
na  thusodakaṃ  pivati  .  so ekāgāriko vā hoti ekālopiko
dvāgāriko  vā  hoti dvālopiko .pe. sattāgāriko vā hoti
sattālopiko  ekissāpi  dattiyā  2- yāpeti dvīhipi dattīhi 3-
yāpeti  .pe.  sattahipi  dattīhi  yāpeti  ekāhikampi  āhāraṃ
āhāreti  dvīhikampi āhāraṃ āhāreti .pe. sattāhikampi āhāraṃ
āhāreti   iti  evarūpaṃ  aḍḍhamāsikampi  pariyāyabhattabhojanānu-
yogamanuyutto viharati.
   {810.4} Evampi diṭṭhisallena otiṇṇo viddho phuṭṭho pareto
samohito  samannāgato  dhāvati  vidhāvati sandhāvati saṃsarati . athavā
diṭṭhisallena  otiṇṇo  viddho phuṭṭho pareto samohito samannāgato
so sākabhakkho vā hoti sāmākabhakkho vā hoti nīvārabhakkho vā hoti
daddulabhakkho vā hoti hatabhakkho vā hoti [4]- ācāmabhakkho vā hoti
piññākabhakkho vā hoti [5]- tiṇabhakkho vā hoti gomayabhakkho vā hoti
vanamūlaphalāhāro yāpeti pavattaphalabhojī 6- . so sāṇānipi dhāreti
@Footnote: 1 ma na suraṃ. 2 Ma. bhattiyā. 3 Ma. bhattīhi. 4 Ma. kaṇabhakkho vā hoti.
@5 Ma. tilabhakkho vā hoti. 6 Po. Ma. pavattaphalabhojano.
Masāṇānipi  dhāreti  chavadussānipi  dhāreti  tirīṭānipi  dhāreti
ajinānipi  dhāreti  paṃsukūlānipi  dhāreti  ajinakkhipampi  dhāreti
kusacīrampi  dhāreti  vākacīrampi  dhāreti  phalakacīrampi  dhāreti
kesakambalampi  dhāreti  ulūkapakkhampi  dhāreti  kesamassulocakopi
hoti  kesamassulocanānuyogamanuyutto  viharati  ubbhaṭṭhakopi  hoti
āsanapaṭikkhitto   ukkuṭikopi   hoti   ukkuṭikappadhānamanuyutto
kaṇṭakāpassayikopi  hoti  kaṇṭakāpassaye seyyaṃ kappeti phalakaseyyampi
kappeti   thaṇḍilaseyyampi   kappeti   ekapassayikopi   hoti
rajojalladharo abbhokāsikopi hoti yathāsanthatikopi hoti vikaṭikopi 1-
hoti vikaṭabhojanānuyogamanuyutto apānakopi hoti apānabhattamanuyutto 2-
sāyatatiyakampi  udakorohaṇānuyogamanuyutto  viharati  iti  evarūpaṃ
anekavihitaṃ  kāyassa  ātāpanaparitāpanānuyogamanuyutto  viharati .
Evampi  diṭṭhisallena  otiṇṇo  viddho  phuṭṭho  pareto samohito
samannāgato dhāvati vidhāvati sandhāvati saṃsarati.
   {810.5} Sokasallena otiṇṇo viddho phuṭṭho pareto samohito
samannāgato  socati  kilamati  paridevati  urattāḷiṃ  kandati  sammohaṃ
āpajjati  .  vuttaṃ  hetaṃ  bhagavatā bhūtapubbaṃ brāhmaṇa imissāyeva
sāvatthiyā  aññatarissā  itthiyā  mātā kālamakāsi . sā tassā
kālakiriyāya ummattikā khittacittā rathiyā 3- rathiyaṃ siṅghāṭakena siṅghāṭakaṃ
upasaṅkamitvā  evamāha  api  me mātaraṃ addasatha api me mātaraṃ
@Footnote: 1 Ma. vekaṭikopi. 2 Ma. apānakatthamanuyutto. 3 Ma. rathiyāya.
Addasathāti   .  bhūtapubbaṃ  brāhmaṇa  imissāyeva  sāvatthiyā
aññatarissā   itthiyā  pitā  kālamakāsi  bhātā  kālamakāsi
bhaginī  kālamakāsi  putto  kālamakāsi  dhītā  kālamakāsi  sāmiko
kālamakāsi  .  sā  tassa  kālakiriyāya  ummattikā  khittacittā
rathiyā  rathiyaṃ  siṅghāṭakena  siṅghāṭakaṃ  upasaṅkamitvā  evamāha
api  me  sāmikaṃ  addasatha api me sāmikaṃ addasathāti . bhūtapubbaṃ
brāhmaṇa  imissāyeva  sāvatthiyā  aññatarassa  purisassa  mātā
kālamakāsi  .  so  tassā  kālakiriyāya  ummattako  khittacitto
rathiyā  rathiyaṃ  siṅghāṭakena  siṅghāṭakaṃ  upasaṅkamitvā  evamāha
api me mātaraṃ addasatha api me mātaraṃ addasathāti.
   {810.6} Bhūtapubbaṃ brāhmaṇa imissāyeva sāvatthiyā aññatarassa
purisassa  pitā kālamakāsi bhātā kālamakāsi bhaginī kālamakāsi putto
kālamakāsi  dhītā  kālamakāsi  pajāpatī  kālamakāsi  . so tassā
kālakiriyāya  ummattako  khittacitto  rathiyā  rathiyaṃ  siṅghāṭakena
siṅghāṭakaṃ  upasaṅkamitvā  evamāha  api  me  pajāpatiṃ  addasatha
api  me  pajāpatiṃ  addasathāti  .  bhūtapubbaṃ brāhmaṇa imissāyeva
sāvatthiyā  aññatarā  itthī  ñātikulaṃ  agamāsi  .  tassā  te
ñātakā  sāmikaṃ  acchinditvā  aññassa  dātukāmā  . sā ca naṃ
na icchati . athakho sā itthī sāmikaṃ etadavoca ime maṃ ayyaputta
ñātakā  taṃ  1-  acchinditvā  aññassa  dātukāmā  ubho
@Footnote: 1 Ma. tava.
Mayaṃ  marissāmāti  .  athakho so puriso taṃ itthiṃ dvidhā chetvā
attānaṃ opātesi 1- ubho pecca bhavissāmāti . Evaṃ sokasallena
otiṇṇo  viddho  phuṭṭho  pareto  samohito  samannāgato  dhāvati
vidhāvati sandhāvati saṃsarati.
   {810.7}  Kathaṃkathāsallena  otiṇṇo  viddho phuṭṭho pareto
samohito   samannāgato   saṃsayapakkhanno   hoti   vimatipakkhanno
dveḷhakajāto  ahosiṃ  nu kho ahaṃ atītamaddhānaṃ na nu kho ahosiṃ
atītamaddhānaṃ  kiṃ  nu  kho  ahosiṃ atītamaddhānaṃ kathaṃ nu kho ahosiṃ
atītamaddhānaṃ kiṃ hutvā kiṃ ahosiṃ nu kho ahaṃ atītamaddhānaṃ bhavissāmi
nu  kho ahaṃ anāgatamaddhānaṃ na nu kho bhavissāmi anāgatamaddhānaṃ kiṃ
nu kho bhavissāmi anāgatamaddhānaṃ kathaṃ nu kho bhavissāmi anāgatamaddhānaṃ
kiṃ hutvā kiṃ bhavissāmi nu kho ahaṃ anāgatamaddhānanti.
   {810.8}  Etarahi  paccuppannamaddhānaṃ  ajjhattaṃ kathaṃkathī hoti
ahaṃ nukhosmi no nukhosmi kiṃ nukhosmiṃ kathaṃ nukhosmi [2]- satto kuto
āgato  so kuhiṃ gāmī bhavissatīti . evaṃ kathaṃkathāsallena otiṇṇo
viddho  phuṭṭho  pareto  samohito  samannāgato  dhāvati  vidhāvati
sandhāvati saṃsarati . te ca salle abhisaṅkharoti te salle abhisaṅkharonto
sallābhisaṅkhāravasena   puratthimadisaṃ   dhāvati   pacchimadisaṃ   dhāvati
uttaradisaṃ  dhāvati  dakkhiṇadisaṃ  dhāvati  .  te  sallābhisaṅkhārā
appahīnā  sallābhisaṅkhārānaṃ  appahīnattā  gatiyā  dhāvati  niraye
@Footnote: 1 Ma. opāteti. 2 ma ayaṃ nu kho.
Dhāvati  tiracchānayoniyā  dhāvati  pittivisaye  dhāvati  manussaloke
dhāvati  devaloke  dhāvati  gatiyā  gatiṃ  upapattiyā  upapattiṃ
paṭisandhiyā  paṭisandhiṃ  bhavena  bhavaṃ  saṃsārena  saṃsāraṃ  vaṭṭena
vaṭṭaṃ  dhāvati  vidhāvati  sandhāvati  saṃsaratīti yena sallena otiṇṇo
disā sabbā vidhāvati.
   [811]  Tameva  sallaṃ  abbuyha na dhāvati na sīdatīti tameva
rāgasallaṃ  dosasallaṃ  mohasallaṃ  mānasallaṃ  diṭṭhisallaṃ  sokasallaṃ
kathaṃkathāsallaṃ   abbuyha   abbuhitvā   uddharitvā   samuddharitvā
uppādayitvā  samuppādayitvā  pajahitvā  vinoditvā  byantīkaritvā
anabhāvaṅgamitvā  neva  puratthimadisaṃ  dhāvati  na pacchimadisaṃ dhāvati na
uttaradisaṃ  dhāvati  na  dakkhiṇadisaṃ  dhāvati  .  te sallābhisaṅkhārā
pahīnā  sallābhisaṅkhārānaṃ  pahīnattā  gatiyā  na  dhāvati  niraye
na  dhāvati  tiracchānayoniyā  na  dhāvati  pittivisaye  na  dhāvati
manussaloke  na  dhāvati  devaloke  na  dhāvati  na  gatiyā gatiṃ
na  upapattiyā  upapattiṃ  na  paṭisandhiyā  paṭisandhiṃ  na  bhavena
bhavaṃ  na  saṃsārena  saṃsāraṃ  na  vaṭṭena  vaṭṭaṃ  dhāvati  vidhāvati
sandhāvati  saṃsaratīti  tameva  sallaṃ  abbuyha  na  dhāvati  .  na
sīdatīti  kāmoghe  na  sīdati  bhavoghe  na  sīdati  diṭṭhoghe  na
sīdati avijjoghe na sīdati na saṃsīdati na osīdati na avasīdati [1]-
na  avagacchatīti  tameva  sallaṃ  abbuyha  na  dhāvati  na sīdati .
@Footnote: 1 Ma. na gacchati.
Tenāha bhagavā
       yena sallena otiṇṇo   disā sabbā vidhāvati
       tameva sallaṃ abbuyha     na dhāvati na sīdatīti.
   [812] Tattha sikkhānugīyanti     ... ... ... ... ...
       (yāni loke gadhitāni)    na tesu pasuto siyā
       nibbijjhe sabbaso kāme sikkhe nibbānamattano.
   [813]  Tattha  sikkhānugīyanti  yāni loke gadhitānīti sikkhāti
hatthisikkhā  assasikkhā  rathasikkhā  dhanusikkhā  sālākiyaṃ  sallakattiyaṃ
kāyatikicchaṃ bhūtiyaṃ komāratikicchaṃ 1- . gīyantīti 2- gīyanti kathiyanti 3-
bhaṇiyanti  dīpiyanti vohariyanti . athavā gīyanti gaṇhiyanti uggaṇhiyanti
dhāriyanti  upadhāriyanti upalakkhiyanti gadhitapaṭilābhāya . gadhitā vuccanti
pañcakāmaguṇā  cakkhuviññeyyā  rūpā  iṭṭhā kantā manāpā piyarūpā
kāmūpasaṃhitā  rajanīyā  . kiṃkāraṇā gadhitā vuccanti pañcakāmaguṇā .
Yebhuyyena  devamanussā  pañcakāmaguṇe  icchanti  sādiyanti  pihayanti
abhijappanti  taṃkāraṇā  gadhitā  vuccanti  pañcakāmaguṇā  .  loketi
manussaloketi tattha sikkhānugīyanti yāni loke gadhitāni.
   [814] Na tesu pasuto siyāti tāsu vā sikkhāsu tesu vā
pañcakāmaguṇesu  na  pasuto  siyā  na tanninno assa na tappoṇo
na tappabbhāro na tadadhimutto na tadādhipateyyoti na tesu pasuto siyā.
@Footnote: 1 Ma. komārabhaccaṃ. 2 Ma. anugīyantīti. 3 Ma. niggīyanti kathīyanti ...
@voharīyanti.
   [815]  Nibbijjha  sabbaso  kāmeti  nibbijjhāti  paṭivijjhitvā
sabbe  saṅkhārā  aniccāti  paṭivijjhitvā  sabbe saṅkhārā dukkhāti
.pe.  yaṅkiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ  nirodhadhammanti paṭivijjhitvā .
Sabbasoti sabbena sabbaṃ sabbathā sabbaṃ asesaṃ nissesaṃ pariyādāyavacanametaṃ 1-
sabbasoti . kāmāti uddānato dve kāmā vatthukāmā ca kilesakāmā
ca .pe. ime vuccanti vatthukāmā .pe. ime vuccanti kilesakāmāti
nibbijjha sabbaso kāme.
   [816] Sikkhe nibbānamattanoti sikkhāti tisso sikkhā adhisīlasikkhā
adhicittasikkhā  adhipaññāsikkhā  .pe.  ayaṃ  adhipaññāsikkhā .
Nibbānamattanoti attano rāgassa nibbānāya 2- dosassa nibbānāya 3-
mohassa  nibbānāya  4-  .pe.  sabbākusalābhisaṅkhārānaṃ  samāya
upasamāya   vūpasamāya  nibbānāya  paṭinissaggāya  paṭippassaddhiyā
adhisīlampi  sikkheyya  adhicittampi  sikkheyya  adhipaññampi sikkheyya .
Imā tisso sikkhā āvajjento sikkheyya jānanto sikkheyya .pe.
Sacchikātabbaṃ  sacchikaronto sikkheyya ācareyya samācareyya samādāya
vatteyyāti sikkhe nibbānamattano. Tenāha bhagavā
     tattha sikkhānugīyanti    ... ... ... ... ...
     (yāni loke gadhitāni)     na tesu pasuto siyā
     nibbijjha sabbaso kāme   sikkhe nibbānamattanoti.
@Footnote: 1 pariyādiyanametaṃ. 2-3-4 po Ma. nibbāpanāya.
   [817] Sacco siyā appagabbho   amāyo rittapesuṇo
       akkodhano lobhapāpakaṃ 1-  vevicchaṃ vitare muni.
   [818]  Sacco  siyā appagabbhoti sacco siyāti saccavācāya
samannāgato  siyā  sammādiṭṭhiyā  samannāgato  siyā  ariyena
aṭṭhaṅgikena  maggena  samannāgato  siyāti  sacco  siyā .
Appagabbhoti  tīṇi  pāgabbhiyāni  kāyikaṃ  pāgabbhiyaṃ vācasikaṃ pāgabbhiyaṃ
cetasikaṃ  pāgabbhiyaṃ  .pe.  idaṃ  cetasikaṃ  pāgabbhiyaṃ  . yassīmāni
tīṇi  pāgabbhiyāni  pahīnāni  samucchinnāni  vūpasantāni  paṭippassaddhāni
abhabbuppattikāni  ñāṇagginā  daḍḍhāni  so  vuccati  appagabbhoti
sacco siyā appagabbho.
   [819]  Amāyo  rittapesuṇoti  māyā  vuccati  vañcanikā
cariyā  .  idhekacco  kāyena  duccaritaṃ caritvā vācāya duccaritaṃ
caritvā  manasā  duccaritaṃ  caritvā  tassa  paṭicchādanahetu  pāpikaṃ
icchaṃ  paṇidahati  mā  maṃ  jaññāti  icchati  mā  maṃ  jaññāti
saṅkappeti  mā  maṃ  jaññāti  vācaṃ  bhāsati  mā  maṃ  jaññāti
kāyena  parakkamati  .  yā  evarūpā māyā māyāvitā accasarā
vañcanā  nikati  nikiraṇā  niharaṇā  pariharaṇā  gūhanā  parigūhanā
chādanā   paricchādanā   anuttānīkammaṃ  anāvikammaṃ  vocchādanā
pāpakiriyā ayaṃ vuccati māyā . yassesā māyā pahīnā samucchinnā
vūpasantā  paṭippassaddhā  abhabbuppattikā  ñāṇagginā  daḍḍhā  so
@Footnote: 1 Ma. lobhapāpaṃ.
Vuccati  amāyo  .  rittapesuṇoti pesuññanti idhekacco pisuṇavāco
hoti  .pe.  evaṃ  bhedādhippāyo  pesuññaṃ upasaṃharati . yassetaṃ
pesuññaṃ  pahīnaṃ  samucchinnaṃ  vūpasantaṃ  paṭippassaddhaṃ  abhabbuppattikaṃ
ñāṇagginā  daḍḍhaṃ  so  vuccati  rittapesuṇo  vigatapesuṇoti  1-
amāyo rittapesuṇo.
   [820] Akkodhano lobhapāpakaṃ vevicchaṃ vitare munīti akkodhanoti
hi  kho  vuttaṃ  .  apica kodho tāva vattabbo . dasahākārehi
kodho  jāyati  .pe. yasseso kodho pahīno samucchinno vūpasanto
paṭippassaddho   abhabbuppattiko   ñāṇagginā   daḍḍho   so
vuccati  akkodhano  .  kodhassa  pahīnattā  akkodhano kodhavatthussa
pariññātattā  akkodhano  kodhahetussa  ucchinnattā  akkodhano .
Lobhoti  yo  lobho  lubbhanā  lubbhitattaṃ  .pe.  abhijjhā lobho
akusalamūlaṃ  . vevicchaṃ vuccati pañca macchariyāni āvāsamacchariyaṃ .pe.
Gāho vuccati macchariyaṃ.
   {820.1}  Munīti  monaṃ  vuccati ñāṇaṃ yā paññā pajānanā
.pe.  saṅgajālamaticca  so munīti . akkodhano lobhapāpakaṃ vevicchaṃ
vitare  munīti  muni  lobhapāpakañca  vevicchañca  atari uttari pattari
samatikkami  vītikkami  vītivattayīti  akkodhano  lobhapāpakaṃ  vevicchaṃ
vitare muni 2-. Tenāha bhagavā
     sacco siyā appagabbho   amāyo rittapesuṇo
     akkodhano lobhapāpakaṃ    vevicchaṃ vitare munīti.
@Footnote: 1 Ma. vivittapeṇo pavivisuttapesuṇo 2 Po. Yu. munīti.
   [821] Niddaṃ tandiṃ sahe thīnaṃ    pamādena na saṃvase
        atimāne na tiṭṭheyya   nibbānamanaso naro.
   [822]  Niddaṃ  tandiṃ  sahe  thīnanti  niddāti  yā kāyassa
akalyatā  akammaññatā  onāho  pariyonāho  anto  samorodho
middhaṃ  soppaṃ  1- capalāyikā supinā supitattaṃ . tandīti yā tandi
tandiyanā  [2]-  tandimanakatā ālasiyaṃ ālasāyanā ālasāyitattaṃ .
Thīnanti  yā  cittassa  akalyatā  akammaññatā  olīyanā  sallīyanā
līnaṃ  līyanā  līyitattaṃ  thīnaṃ thīyanā thīyitattaṃ cittassa . niddaṃ tandiṃ
sahe  thīnanti  niddañca  tandiñca  thīnañca [3]- saheyya parisaheyya
abhibhaveyya  ajjhotthareyya  pariyādiyeyya  maddeyyāti  niddaṃ  tandiṃ
sahe thīnaṃ.
   [823] Pamādena na saṃvaseti pamādo vattabbo. Kāyaduccaritena
vā  vacīduccaritena  vā  manoduccaritena vā pañcakāmaguṇesu cittassa
vossaggo  vossaggānuppadānaṃ  4-  vā  kusalānaṃ  vā  dhammānaṃ
bhāvanāya   asakkaccakiriyatā   asātaccakiriyatā   anaṭṭhitakiriyatā
olīnavuttitā  nikkhittacchandatā  nikkhittadhuratā  anāsevanā  abhāvanā
abahulīkammaṃ  anadhiṭṭhānaṃ  ananuyogo  pamādo  yo evarūpo pamādo
pamajjanā  pamajjitattaṃ  ayaṃ vuccati pamādo . pamādena na saṃvaseti
pamādena na 5- saṃvaseyya na āvaseyya na parivaseyya pamādaṃ pajaheyya
vinodeyya   byantīkareyya   anabhāvaṅgameyya  pamādā  ārato
@Footnote: 1 Ma. suppaṃ. 2 Ma. tandiyitattaṃ. 3 sahe. 4 Ma. vossaggānuppadanaṃ.
@5 Ma. na vaseyya.
Assa  virato  paṭivirato  nikkhanto  nissaṭṭho vippamutto visaññutto
vimariyādikatena cetasā vihareyyāti pamādena na saṃvase.
   [824]  Atimāne  na tiṭṭheyyāti atimānoti idhekacco paraṃ
atimaññati  jātiyā  vā  gottena  vā  .pe.  aññataraññatarena
vā  vatthunā  .  yo  evarūpo māno maññanā maññitattaṃ uṇṇati
uṇṇamo  dhajo  sampaggāho  ketukamyatā  cittassa  ayaṃ  vuccati
atimāno  .  atimāne  na  tiṭṭheyyāti  atimāne  na tiṭṭheyya
na  santiṭṭheyya  atimānaṃ  pajaheyya  vinodeyya  byantīkareyya
anabhāvaṅgameyya  atimānā  ārato assa virato paṭivirato nikkhanto
nissaṭṭho   vippamutto   visaññutto   vimariyādikatena   cetasā
vihareyyāti atimāne na tiṭṭheyya.
   [825]  Nibbānamanaso  naroti  idhekacco dānaṃ dento sīlaṃ
samādiyanto  uposathakammaṃ  karonto  pānīyaṃ paribhojanīyaṃ upaṭṭhapento
pariveṇaṃ   sammajjanto  cetiyaṃ  vandanto  cetiye  gandhamālaṃ
āropento  cetiyaṃ  padakkhiṇaṃ  karonto  yaṅkiñci  tedhātukaṃ
kusalābhisaṅkhāraṃ  abhisaṅkharonto  na  gatihetu  na  upapattihetu  na
paṭisandhihetu  na  bhavahetu  na  saṃsārahetu  na  vaṭṭahetu  sabbantaṃ
visaṃyogādhippāyo   nibbānaninno   nibbānapoṇo  nibbānapabbhāro
abhisaṅkharotīti evampi nibbānamanaso naro . athavā sabbasaṅkhāradhātuyā
cittaṃ  paṭivāpetvā  amatāya  dhātuyā  cittaṃ  upasaṃharati  etaṃ
Santaṃ  etaṃ  paṇītaṃ  yadidaṃ  sabbasaṅkhārasamatho  sabbūpadhipaṭinissaggo
taṇhakkhayo  virāgo  nirodho  nibbānanti  evampi  nibbānamanaso
naro.
        Na paṇḍitā upadhisukhassa hetu
        dadanti dānāni punabbhavāya
        kāmañca te upadhiparikkhayāya
        dadanti dānaṃ apunabbhavāya.
        Na paṇḍitā upadhisukhassa hetu
        bhāventi jhānāni punabbhavāya
        kāmañca te upadhiparikkhayāya
        bhāventi jhānāni apunabbhavāya.
        Te nibbutiṃ abhimanā 1- dadanti
        tanninnacittā tadādhimuttatā 2-
        najjo yathā sāgaramajjhagatā 3-
        bhavanti nibbānaparāyanā teti.
Nibbānamanaso naro. Tenāha bhagavā
       niddaṃ tandiṃ sahe thīnaṃ    pamādena na saṃvase
       atimāne na tiṭṭheyya   nibbānamanaso naroti.
   [826] Mosavajjena niyyetha    rūpe snehaṃ na kubbaye
        mānañca parijāneyya   sāhasā virato care.
@Footnote: 1 Ma. āsisamānasā. 2 Ma. tadadhimuttā. 3 Ma. sāgaramajjhupetā.
   [827] Mosavajjena niyyethāti mosavajjaṃ vuccati musāvādo .
Idhekacco  sabhaggato  vā  parisaggato  vā  ñātimajjhagato  vā
pūgamajjhagato  vā  rājakulamajjhagato  vā  abhinīto  sakkhipuṭṭho
ehi bho purisa yaṃ jānāsi taṃ vadehīti so ajānaṃ vā āha jānāmīti
jānaṃ  vā  āha  na  jānāmīti apassaṃ vā āha passāmīti passaṃ
vā āha na passāmīti iti attahetu vā parahetu vā āmisakiñcikkhahetu
vā  sampajānamusā bhāsitā 1- hoti idaṃ 2- vuccati mosavajjaṃ .
Apica   tīhākārehi  catupañcachasattaaṭṭhahākārehi  .pe.  imehi
aṭṭhahākārehi  musāvādo  hoti  .  mosavajjena  niyyethāti
mosavajjena na yāyeyya [3]- na vuyheyya 4- na saṃhareyya mosavajjaṃ
pajaheyya  vinodeyya  byantīkareyya  anabhāvaṅgameyya  mosavajjā
ārato  assa  virato  paṭivirato  nikkhanto  nissaṭṭho  vippamutto
visaññutto vimariyādikatena cetasā vihareyyāti mosavajjena niyyetha.
   [828] Rūpe snehaṃ na kubbayeti rūpanti cattāro ca mahābhūtā
catunnañca  mahābhūtānaṃ  upādāyarūpaṃ  .  rūpe  snehaṃ na kubbayeti
rūpe snehaṃ na kareyya chandaṃ na kareyya pemaṃ na kareyya rāgaṃ na
kareyya na janeyya na sañjaneyya na nibbatteyya nābhinibbatteyyāti
rūpe snehaṃ na kubbaye.
   [829]  Mānañca  parijāneyyāti  mānoti  ekavidhena māno
@Footnote: 1 Po. Yu. bhāsitāti. 2 Po. Yu. iti. 3 Ma. na niyyāyeyya. 4 Ma. na vaheyya.
[1]-  Cittassa  uṇṇati  .  duvidhena  māno  attukkaṃsanamāno
paravambhanamāno . tividhena māno seyyohamasmīti māno sadisohamasmīti
māno  hīnohamasmīti  māno  .  catubbidhena  māno lābhena mānaṃ
janeti  yasena  mānaṃ  janeti  pasaṃsāya  mānaṃ janeti sukhena mānaṃ
janeti  .  pañcavidhena  māno  lābhimhi  manāpikānaṃ  rūpānanti
mānaṃ  janeti  [2]-  manāpikānaṃ  saddānaṃ  gandhānaṃ  rasānaṃ
phoṭṭhabbānanti  mānaṃ  janeti  .  chabbidhena  māno  cakkhusampadāya
mānaṃ   janeti   sotasampadāya   ghānasampadāya   jivhāsampadāya
kāyasampadāya manosampadāya mānaṃ janeti.
   {829.1}  Sattavidhena  māno māno atimāno mānātimāno
omāno  [3]-  adhimāno  asmimāno  micchāmāno . aṭṭhavidhena
māno  lābhena mānaṃ janeti alābhena omānaṃ janeti yasena mānaṃ
janeti  ayasena  omānaṃ  janeti  pasaṃsāya  mānaṃ  janeti nindāya
omānaṃ janeti sukhena mānaṃ janeti dukkhena omānaṃ janeti. Navavidhena
māno  seyyassa  seyyohamasmīti  māno  seyyassa  sadisohamasmīti
māno  seyyassa  hīnohamasmīti  māno  sadisassa  seyyohamasmīti
māno  sadisassa  sadisohamasmīti  māno  sadisassa  hīnohamasmīti
māno  hīnassa  seyyohamasmīti  māno  hīnassa sadisohamasmīti māno
hīnassa hīnohamasmīti māno . dasavidhena māno idhekacco mānaṃ janeti
jātiyā  vā  gottena  vā  .pe. aññataraññatarena vā vatthunā
@Footnote: 1 Ma. yā. 2 Ma. lābhimhi. 3 Po. Ma. sadisamāno.
Yo  evarūpo  māno  maññanā  maññitattaṃ  uṇṇati  uṇṇamo
dhajo sampaggāho ketukamyatā cittassa ayaṃ vuccati māno.
   {829.2}  Mānañca  parijāneyyāti  mānaṃ  tīhi  pariññāhi
parijāneyya   ñātapariññāya   tīraṇapariññāya  pahānapariññāya  .
Katamā ñātapariññā . mānaṃ jānāti ayaṃ ekavidhena māno cittassa
uṇṇati  ayaṃ  duvidhena  māno  attukkaṃsanamāno  paravambhanamāno
.pe.  ayaṃ  dasavidhena māno idhekacco mānaṃ janeti jātiyā vā
gottena  vā  .pe.  aññataraññatarena  vā  vatthunāti  jānāti
passati  ayaṃ  ñātapariññā  .  katamā  tīraṇapariññā  .  evaṃ
ñatvā 1- mānaṃ tīreti aniccato dukkhato .pe. anissaraṇato tīreti
ayaṃ  tīraṇapariññā  . katamā pahānapariññā . evaṃ tīretvā mānaṃ
pajahati  vinodeti  byantīkaroti  anabhāvaṅgameti ayaṃ pahānapariññā .
Mānañca  parijāneyyāti  mānaṃ  imāhi tīhi pariññāhi parijāneyyāti
mānañca parijāneyya.
   [830] Sāhasā virato careti katamā sāhasācariyā . Rattassa
rāgacariyā  sāhasācariyā  duṭṭhassa  dosacariyā sāhasācariyā mūḷhassa
mohacariyā  sāhasācariyā  vinibandhassa  mānacariyā  sāhasācariyā
parāmaṭṭhassa  diṭṭhicariyā  sāhasācariyā  vikkhepagatassa  uddhaccacariyā
sāhasācariyā   aniṭṭhaṅgatassa   vicikicchācariyā   sāhasācariyā
thāmagatassa  anusayacariyā  sāhasācariyā ayaṃ sāhasācariyā . sāhasā
@Footnote: 1 Po. etaṃ katvā. Ma. etaṃ ñattaṃ katvā.
Virato careti sāhasācariyāya ārato assa virato paṭivirato nikkhanto
nissaṭṭho   vippamutto   visaññutto   vimariyādikatena   cetasā
vihareyya  careyya  vicareyya  iriyeyya vatteyya pāleyya yapeyya
yāpeyyāti sāhasā virato care. Tenāha bhagavā
        mosavajjena niyyetha    rūpe snehaṃ na kubbaye
        mānañca parijāneyya   sāhasā virato careti.
   [831] Purāṇaṃ nābhinandeyya  nave khantimakubbaye
        hīyamāne na soceyya   ākassaṃ 1- na sito siyā.
   [832]  Purāṇaṃ  nābhinandeyyāti  purāṇā  vuccanti  atītā
rūpā  vedanā saññā saṅkhārā viññāṇaṃ [2]- . atīte saṅkhāre
taṇhāvasena  diṭṭhivasena  nābhinandeyya  nābhivadeyya  na ajjhoseyya
abhinandanaṃ  abhivadanaṃ  ajjhosānaṃ  gāhaṃ  parāmāsaṃ abhinivesaṃ pajaheyya
vinodeyya byantīkareyya anabhāvaṅgameyyāti purāṇaṃ nābhinandeyya.
   [833]  Nave khantimakubbayeti navā vuccanti paccuppannā rūpā
vedanā  saññā  saṅkhārā  viññāṇaṃ  .  paccuppanne  saṅkhāre
taṇhāvasena  diṭṭhivasena  khantiṃ  na  kareyya  chandaṃ  na  kareyya
pemaṃ  na  kareyya rāgaṃ na kareyya na janeyya na sañjaneyya na
nibbatteyya nābhinibbatteyyāti nave khantimakubbaye.
   [834]  Hīyamāne  na  soceyyāti  hīyamāne  hāyamāne
@Footnote: 1 Ma. Yu. ākāsaṃ. 2 Ma. purāṇaṃ vuccati.
Parihāyamāne  vemāne vigacchamāne antaradhāyamāne na soceyya na
kilameyya  na  parāmaseyya  na  parideveyya na urattāḷiṃ kandeyya
na  sammohaṃ  āpajjeyya cakkhusmiṃ hīyamāne hāyamāne parihāyamāne
vemāne  vigacchamāne  antaradhāyamāne  sotasmiṃ  ghānasmiṃ  jivhāya
kāyasmiṃ  rūpasmiṃ  saddasmiṃ  gandhasmiṃ  rasasmiṃ  phoṭṭhabbasmiṃ  kulasmiṃ
gaṇasmiṃ  āvāsasmiṃ  lābhasmiṃ  yasasmiṃ  pasaṃsāya  sukhasmiṃ  cīvarasmiṃ
piṇḍapātasmiṃ     senāsanasmiṃ     gilānapaccayabhesajjaparikkhārasmiṃ
hīyamāne   hāyamāne   parihāyamāne   vemāne  vigacchamāne
antaradhāyamāne  na  soceyya  na  kilameyya  na  parāmaseyya na
parideveyya  na  urattāḷiṃ  kandeyya  na  sammohaṃ  āpajjeyyāti
hīyamāne na soceyya.
   [835]  Ākassaṃ na sito siyāti ākassaṃ vuccati taṇhā yo
rāgo  sārāgo  .pe.  abhijjhā  lobho  akusalamūlaṃ . kiṃkāraṇā
ākassaṃ  vuccati  taṇhā  .  yāya  taṇhāya  rūpaṃ  ākassati
samākassati   gaṇhāti   parāmasati   abhinivisati   vedanaṃ  saññaṃ
saṅkhāre  viññāṇaṃ  gatiṃ  upapattiṃ  paṭisandhiṃ  bhavaṃ  saṃsāraṃ  vaṭṭaṃ
ākassati   samākassati    gaṇhāti   parāmasati   abhinivisati
taṃkāraṇā  ākassaṃ  vuccati  taṇhā  .  ākassaṃ na sito siyāti
taṇhaṃ  na sito siyā 1- taṇhaṃ pajaheyya  vinodeyya byantīkareyya
anabhāvaṅgameyya  taṇhāya  ārato assa  virato paṭivirato nikkhanto
@Footnote: 1 Ma. taṇhā nissito na siyā.
Nissaṭṭho   vippamutto   visaññutto   vimariyādikatena   cetasā
vihareyyāti ākassaṃ na sito siyā. Tenāha bhagavā
        purāṇaṃ nābhinandeyya   nave khantimakubbaye
        hīyamāne na soceyya   ākassaṃ na sito siyāti.
   [836] Gedhaṃ brūmi mahoghoti    ācamaṃ 1- brūmi jappanaṃ
        ārammaṇaṃ pakappanaṃ    kāmapaṅko duraccayo.
   [837]  Gedhaṃ brūmi mahoghoti 2- gedho vuccati taṇhā yo
rāgo  sārāgo  .pe.  abhijjhā  lobho  akusalamūlaṃ  . mahogho
vuccati  taṇhā  yo  rāgo  sārāgo  .pe.  abhijjhā  lobho
akusalamūlaṃ  . gedhaṃ brūmi mahoghoti gedhaṃ mahoghoti brūmi ācikkhāmi
desemi  paññāpemi  paṭṭhapemi  vivarāmi  vibhajāmi  uttānīkaromi
pakāsemīti gedhaṃ brūmi mahoghoti.
   [838]  Ācamaṃ  brūmi  jappananti ācamā vuccati taṇhā yo
rāgo  sārāgo  .pe.  abhijjhā  lobho  akusalamūlaṃ . jappanāpi
vuccati taṇhā yo rāgo sārāgo .pe. abhijjhā lobho akusalamūlaṃ.
Ācamaṃ  brūmi  jappananti  ācamaṃ jappanāti brūmi ācikkhāmi desemi
paññāpemi  paṭṭhapemi  vivarāmi  vibhajāmi  uttānīkaromi  pakāsemīti
ācamaṃ brūmi jappanaṃ.
   [839]  Ārammaṇaṃ  pakappananti  ārammaṇā 3- vuccati taṇhā
@Footnote: 1 Ma. Yu. ājavaṃ. 2 Ma. Yu. mahoghotīti. 3 Ma. ārammaṇampi.
Yo rāgo sārāgo .pe. abhijjhā lobho akusalamūlaṃ . pakappanāpi
vuccati taṇhā yo rāgo sārāgo .pe. abhijjhā lobho akusalamūlanti
ārammaṇaṃ pakappanaṃ.
   [840] Kāmapaṅko duraccayoti kāmapaṅko kāmakaddamo kāmakileso
kāmapalipo   kāmapalibodho   duraccayo   durativatto   duttaro
duppataro  dussamatikkamo  dubbītivattoti  kāmapaṅko  duraccayo .
Tenāha bhagavā
        gedhaṃ brūmi mahoghoti    ācamaṃ brūmi jappanaṃ
        ārammaṇaṃ pakappanaṃ    kāmapaṅko duraccayoti.
   [841] Saccā avokkamaṃ muni    thale tiṭṭhati brāhmaṇo
        sabbaṃ so paṭinissajja   save santoti vuccati.
   [842]  Saccā  avokkamaṃ  munīti  saccavācāya  avokkamanto
sammādiṭṭhiyā   avokkamanto   ariyā   aṭṭhaṅgikā   maggā
avokkamanto  .  munīti  monaṃ  vuccati ñāṇaṃ yā paññā pajānanā
.pe. Saṅgajālamaticca so munīti saccā avokkamaṃ muni.
   [843]  Thale  tiṭṭhati brāhmaṇoti thalaṃ vuccati amataṃ nibbānaṃ
yo  so  sabbasaṅkhārasamatho  sabbūpadhipaṭinissaggo  taṇhakkhayo virāgo
nirodho  nibbānaṃ  .  brāhmaṇoti  sattannaṃ  dhammānaṃ  vāhitattā
brāhmaṇo  .pe.  anissito  tādi  pavuccate  sa  brahmā .
Thale  tiṭṭhati  brāhmaṇoti  brāhmaṇo  thale  tiṭṭhati dīpe tiṭṭhati
Tāṇe  tiṭṭhati  leṇe  tiṭṭhati  saraṇe  tiṭṭhati  abhaye  tiṭṭhati
accute  tiṭṭhati  amate  tiṭṭhati  nibbāne  tiṭṭhatīti  thale tiṭṭhati
brāhmaṇo.
   [844]  Sabbaṃ so paṭinissajjāti sabbaṃ vuccati dvādasāyatanāni
cakkhuñceva rūpā ca .pe. manoceva dhammā ca. Yato ajjhattikabāhiresu
āyatanesu  chandarāgo  pahīno  hoti  ucchinnamūlo  tālāvatthukato
anabhāvaṅgato   āyatiṃ   anuppādadhammo   ettāvatāpi   sabbaṃ
cattaṃ  hoti  vantaṃ  muttaṃ  pahīnaṃ  paṭinissaṭṭhaṃ  . yato taṇhā ca
diṭṭhi  ca  māno  ca  pahīnā  honti  ucchinnamūlā tālāvatthukatā
anabhāvaṅgatā  1-  āyatiṃ  anuppādadhammā ettāvatāpi sabbaṃ cattaṃ
hoti  vantaṃ  muttaṃ  pahīnaṃ  paṭinissaṭṭhaṃ  .  yato  puññābhisaṅkhāro
ca  apuññābhisaṅkhāro  ca  āneñjābhisaṅkhāro  ca  pahīnā  honti
ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṅgatā  āyatiṃ  anuppādadhammā
ettāvatāpi  sabbaṃ  cattaṃ  hoti  vantaṃ  muttaṃ pahīnaṃ paṭinissaṭṭhanti
sabbaṃ so paṭinissajja.
   [845] Save santoti vuccatīti so santo upasanto vūpasanto
nibbuto  paṭippassaddhoti  vuccati  kathiyati  bhaṇiyati  dīpiyati vohariyatīti
save santoti vuccati. Tenāha bhagavā
        saccā avokkamaṃ muni    thale tiṭṭhati brāhmaṇo
        sabbaṃ so paṭinissajja   save santoti vuccatīti.
@Footnote: 1 Ma. anabhāvaṅkatā. Po. Yu. abhāvaṅgatā.
   [846] Sa ve viddhā 1- sa vedagū  ñatvā dhammaṃ anissito
        sammā so loke iriyāno nappihetīdha kassaci.
   [847] Sa ve viddhā sa vedagūti viddhāti viddhā vijjāgato
ñāṇī  buddhimā vibhāvī medhāvī . vedagūti vedo vuccati 2- catūsu
maggesu  ñāṇaṃ  .pe.  sabbavedanāsu  vītarāgo  sabbavedamaticca
vedagū soti sa ve viddhā sa vedagū.
   [848] Ñatvā dhammaṃ anissitoti [3]- ñatvā jānitvā tulayitvā
tīrayitvā  vibhāvayitvā  vibhūtaṃ  katvā  sabbe  saṅkhārā  aniccāti
ñatvā  jānitvā  tulayitvā  tīrayitvā  vibhāvayitvā  vibhūtaṃ  katvā
sabbe  saṅkhārā  dukkhāti  .pe.  yaṅkiñci  samudayadhammaṃ  sabbantaṃ
nirodhadhammanti  ñatvā  jānitvā  tulayitvā  tīrayitvā  vibhāvayitvā
vibhūtaṃ  katvā  .  anissitoti  dve  nissayā  taṇhānissayo  ca
diṭṭhinissayo ca .pe. ayaṃ taṇhānissayo .pe. ayaṃ diṭṭhinissayo .
Taṇhānissayaṃ  pahāya  diṭṭhinissayaṃ  paṭinissajjitvā  cakkhuṃ  anissito
sotaṃ  anissito  ghānaṃ  anissito  .pe.  diṭṭhasutamutaviññātabbe
dhamme  anissito  anallīno  anupagato  anajjhosito  anadhimutto
nikkhanto   nissaṭṭho   vippamutto   visaññutto  vimariyādikatena
cetasā viharatīti ñatvā dhammaṃ anissito.
   [849]  Sammā so loke iriyānoti yato ajjhattikabāhiresu
āyatanesu  chandarāgo  pahīno  hoti  ucchinnamūlo  tālāvatthukato
@Footnote: 1 Ma. Yu. vidvā. 2 Ma. vedā vuccanti. Yu. vedā vuccati. 3 Ma. ñatvāti.
Anabhāvaṅgato  āyatiṃ  anuppādadhammo  ettāvatāpi  sammā  so
loke carati viharati iriyati vattati pāleti yapeti yāpeti . yato
puññābhisaṅkhāro  ca  apuññābhisaṅkhāro  ca  āneñjābhisaṅkhāro
ca  pahīnā  honti  ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṅgatā
āyatiṃ  anuppādadhammā ettāvatāpi sammā so loke carati viharati
iriyati vattati pāleti yapeti yāpetīti sammā so loke iriyāno.
   [850]  Nappihetīdha  kassacīti  pihā vuccati taṇhā yo rāgo
sārāgo  .pe.  abhijjhā  lobho  akusalamūlaṃ  .  yassesā pihā
taṇhā  pahīnā  samucchinnā  vūpasantā  paṭippassaddhā  abhabbuppattikā
ñāṇagginā  daḍḍhā  so  kassaci  nappiheti   khattiyassa  vā
brāhmaṇassa  vā  vessassa  vā  suddassa  vā  gahaṭṭhassa  vā
pabbajitassa  vā  devassa  vā  manussassa  vāti  nappihetīdha
kassaci. Tenāha bhagavā
       sa ve viddhā sa vedagū     ñatvā dhammaṃ anissito
       sammā so loke iriyāno nappihetīdha kassacīti.
   [851] Yo ca 1- kāme accatari   saṅgaṃ loke duraccayaṃ
        na so socati nājjheti   chinnasoto abandhano.
   [852] Yo ca kāme accatari saṅgaṃ loke duraccayanti yoti
yo  yādiso  yathāyutto  yathāvihito  yathāpakāro  yaṇṭhānappatto
@Footnote: 1 Ma. yodha.
Yaṃdhammasamannāgato  khattiyo  vā brāhmaṇo vā vesso vā suddo
vā gahaṭṭho vā pabbajito vā devo vā manusso vā . Kāmāti
uddānato  dve  kāmā  vatthukāmā  ca  kilesakāmā  ca .pe.
Ime  vuccanti  vatthukāmā  .pe.  ime  vuccanti kilesakāmā .
Saṅgāti  satta  saṅgā  rāgasaṅgo dosasaṅgo mohasaṅgo mānasaṅgo
diṭṭhisaṅgo  kilesasaṅgo  duccaritasaṅgo  .  loketi  apāyaloke
manussaloke  devaloke  khandhaloke  dhātuloke  āyatanaloke .
Duraccayanti  yo  kāme  ca saṅge ca loke duraccaye durativatte
duttare  duppatare  dussamatikkame  dubbītivatte  attari  uttari
pattari  samatikkami  vītivattayīti  yo  ca  kāme  accatari  saṅgaṃ
loke duraccayaṃ.
   [853]  Na  so  socati  nājjhetīti vipariṇataṃ vā vatthuṃ na
socati  vipariṇatasmiṃ  vā  vatthusmiṃ  na socati cakkhu me vipariṇatanti
na socati sotaṃ me ghānaṃ me jivhā me kāyo me rūpā me saddā
me  gandhā  me  rasā  me phoṭṭhabbā me kulaṃ me gaṇo me
āvāso me lābho me yaso me pasaṃsā me sukhaṃ me cīvaraṃ me
piṇḍapāto   me   senāsanaṃ  me  gilānapaccayabhesajjaparikkhārā
me mātā me pitā me bhātā me bhaginī me putto me dhītā
me  mittā  me  amaccā  me  ñātisālohitā  me  vipariṇatāti
na  socati  na  kilamati  na  paridevati  na  urattāḷiṃ  kandati
Na  sammohaṃ  āpajjatīti  na  socati  .  nājjhetīti nājjheti na
ajjheti  na  upanijjhāyati  na  nijjhāyati  na  pajjhāyati . athavā
na jāyati na jīyati na mīyati na cavati na upapajjatīti [1]- na so
socati nājjheti.
   [854]  Chinnasoto  abandhanoti  sotā  vuccati  taṇhā yo
rāgo  sārāgo  .pe.  abhijjhā  lobho  akusalamūlaṃ . yassesā
sotā   taṇhā  pahīnā  samucchinnā  vūpasantā  paṭippassaddhā
abhabbuppattikā  ñāṇagginā  daḍḍhā  so  vuccati  chinnasoto .
Abandhanoti  satta  bandhanāni  rāgabandhanaṃ  dosabandhanaṃ  mohabandhanaṃ
mānabandhanaṃ  diṭṭhibandhanaṃ  kilesabandhanaṃ  duccaritabandhanaṃ  .  yassetāni
bandhanāni   pahīnāni   samucchinnāni   vūpasantāni  paṭippassaddhāni
abhabbuppattikāni  ñāṇagginā  daḍḍhāni  so  vuccati  abandhanoti
chinnasoto abandhano. Tenāha bhagavā
       yo ca kāme accatari     saṅgaṃ loke duraccayaṃ
        na so socati nājjheti   chinnasoto abandhanoti.
   [855] Yaṃ pubbe taṃ visosehi    pacchā te māhu kiñcanaṃ
        majjhe ce no gahessasi  upasanto carissasi.
   [856] Yaṃ pubbe taṃ visosehīti atīte saṅkhāre ārabbha ye
kilesā uppajjeyyuṃ te kilese sosehi visosehi sukkhāpehi [2]-
pajahehi  vinodehi  byantīkarohi  anabhāvaṅgamehīti evampi yaṃ pubbe
@Footnote: 1 Ma. nājjhetīti. 2 Ma. visukkhāpehi abījaṃ karohi.
Taṃ  visosehi  . athavā ye atītā kammābhisaṅkhārā avipakkavipākā
te  kammābhisaṅkhāre  sosehi  visosehi  sukkhāpehi  abījaṃ karohi
pajahehi  vinodehi  byantīkarohi  anabhāvaṅgamehīti  evampi  yaṃ
pubbe taṃ visosehi.
   [857] Pacchā te māhu kiñcananti pacchā vuccati anāgataṃ .
Anāgate  saṅkhāre ārabbha yāni uppajjeyyuṃ rāgakiñcanaṃ dosakiñcanaṃ
mohakiñcanaṃ   mānakiñcanaṃ  diṭṭhikiñcanaṃ  kilesakiñcanaṃ  duccaritakiñcanaṃ
imāni  kiñcanāni  tuyhaṃ  mā ahu mā pātumakāsi mā janesi mā
sañjanesi  mā  nibbattesi  mā  abhinibbattesi  pajahehi  vinodehi
byantīkarohi anabhāvaṅgamehīti pacchā te māhu kiñcanaṃ.
   [858] Majjhe ce no gahessasīti majjhaṃ vuccanti paccuppannā
rūpā  vedanā  saññā  saṅkhārā  viññāṇaṃ  1-  .  paccuppanne
saṅkhāre  taṇhāvasena  diṭṭhivasena  na gahessasi na uggahessasi na
gaṇhissasi  na  parāmasissasi  nābhinandissasi  nābhivadissasi  2-  na
ajjhosissasi  abhinandanaṃ  abhivadanaṃ ajjhosānaṃ gāhaṃ parāmāsaṃ abhinivesaṃ
pajahissasi   vinodissasi  byantīkarissasi  anabhāvaṅgamissasīti  majjhe
ce no gahessasi.
   [859] Upasanto carissasīti rāgassa santattā santo 3- dosassa
santattā  santo  4-  .pe.  sabbākusalābhisaṅkhārānaṃ  santattā
samitattā  [5]-  vūpasamitattā  vijjhātattā  nibbutattā  vigatattā
@Footnote: 1 Ma. majṇaṃ vuccati paccuppannā rūpavedanā .. viññāṇā. 2 Ma. nābhicarissasi.
@3-4 Ma. samitattā upasamitattā. 5 Ma. upasamitattā.
Paṭippassaddhattā  santo  upasanto  vūpasanto  nibbuto paṭippassaddho
carissasi viharissasi iriyissasi vattissasi pālissasi yapissasi yāpissasīti
upasanto carissasi. Tenāha bhagavā
        yaṃ pubbe taṃ visosehi    pacchā te māhu kiñcanaṃ
        majjhe ce no gahessasi  upasanto carissasīti.
   [860] Sabbaso nāmarūpasmiṃ    yassa natthi mamāyitaṃ
        asatā ca na socati      sa ve loke na jiyyati.
   [861]  Sabbaso  nāmarūpasmiṃ yassa natthi mamāyitanti sabbasoti
sabbena  sabbaṃ  sabbathā  sabbaṃ  asesaṃ  nissesaṃ pariyādāyavacanametaṃ
sabbasoti . nāmanti cattāro arūpino khandhā . rūpanti cattāro ca
mahābhūtā  catunnañca  mahābhūtānaṃ  upādāyarūpaṃ  .  yassāti arahato
khīṇāsavassa   .   mamattanti   dve  mamattā  taṇhāmamattañca
diṭṭhimamattañca  .pe.  idaṃ  taṇhāmamattaṃ  .pe. idaṃ diṭṭhimamattaṃ .
Sabbaso  nāmarūpasmiṃ  yassa  natthi  mamāyitanti  sabbaso  nāmarūpasmiṃ
mamattā  yassa  natthi  [1]-  na  saṃvijjanti  nupalabbhanti  pahīnā
samucchinnā    vūpasantā    paṭippassaddhā    abhabbuppattikā
ñāṇagginā daḍḍhāti sabbaso nāmarūpasmiṃ yassa natthi mamāyitaṃ.
   [862]  Asatā ca na socatīti vipariṇataṃ vā vatthuṃ na socati
vipariṇatasmiṃ  vā  vatthusmiṃ  na  socati  cakkhu  me  vipariṇatanti na
socati  sotaṃ  me  ghānaṃ  me jivhā me kāyo me rūpā me
@Footnote: 1 Ma. na santi.
Saddā me gandhā me rasā me phoṭṭhabbā me kulaṃ me gaṇo me
āvāso  me  lābho  me  .pe. ñātisālohitā me vipariṇatāti
na  socati na kilamati na paridevati na urattāḷiṃ kandati na sammohaṃ
āpajjatīti  evampi  asatā  ca  na  socati  . athavā asātāya
dukkhāya  vedanāya  phuṭṭho  pareto  samohito  samannāgato  na
socati  na  kilamati  na  paridevati na urattāḷiṃ kandati na sammohaṃ
āpajjatīti  evampi  asatā  ca  na socati . athavā cakkhurogena
phuṭṭho    pareto    .pe.   ḍaṃsamakasavātātapasiriṃsapasamphassehi
phuṭṭho  pareto  samohito  samannāgato  na  socati na kilamati na
paridevati  na  urattāḷiṃ  kandati  na  sammohaṃ  āpajjatīti evampi
asatā ca na socati . athavā asante asaṃvijjamāne anupalabbhiyamāne
ahu vata me taṃ vata me natthi siyā vata me taṃ vatāhaṃ na labhāmīti
na  socati na kilamati na paridevati na urattāḷiṃ kandati na sammohaṃ
āpajjatīti evampi asatā ca na socati.
   [863] Sa ve loke na jiyyatīti yassa mayhaṃ vā idaṃ paresaṃ
vā  idanti  kiñci  rūpagataṃ  vedanāgataṃ  saññāgataṃ  saṅkhāragataṃ
viññāṇagataṃ   gahitaṃ   parāmaṭṭhaṃ  abhiniviṭṭhaṃ  ajjhositaṃ  adhimuttaṃ
atthi tassa jāni atthi. Bhāsitampi hetaṃ
        jinno rathassamaṇikuṇḍale 1- ca
        putte ca dāre ca tatheva jinno
@Footnote: 1 Ma. rathassaṃ maṇikuṇḍale.
        Sabbesu bhogesu asevitesu
        kasmā na santappasi sokakāle.
        Pubbeva maccaṃ vijahanti bhogā
        maccova ne pubbataraṃ jahāti 1-
        assakā 2- bhogino 3- kāmakāmī
        tasmā na socāmahaṃ sokakāle.
        Udeti āpūrati veti cando
        atthaṃ gametvāna paleti suriyo 4-
        viditā mayā aṭṭha 5- lokadhammā
        tasmā na socāmahaṃ sokakāleti.
   {863.1} Yassa mayhaṃ vā idaṃ paresaṃ vā idanti kiñci rūpagataṃ
vedanāgataṃ  saññāgataṃ  saṅkhāragataṃ  viññāṇagataṃ  gahitaṃ  parāmaṭṭhaṃ
abhiniviṭṭhaṃ  ajjhositaṃ  adhimuttaṃ  natthi tassa jāni natthi . bhāsitampi
hetaṃ  nandasi  samaṇāti  kiṃ  laddhā āvusoti tenahi samaṇa socasīti
kiṃ  jiyittha  āvusoti  tenahi  samaṇa  neva  nandasi  na  socasīti
evamāvusoti.
        Cirassaṃ vata passāma    brāhmaṇaṃ parinibbutaṃ
        anandiṃ anighaṃ bhikkhuṃ     tiṇṇaṃ loke visattikanti.
Sa ve loke na jiyyati. Tenāha bhagavā
@Footnote: 1 Ma. jahāsi. 2 Ma. Yu. asassatā. 3 Ma. bhāvino. 4 Ma. andhaṃ tapetvāna
@paleti sūriyo. 5 Ma. Yu. sattuka. idaṃ ālapanaṃ.
        Sabbaso nāmarūpasmiṃ   yassa natthi mamāyitaṃ
        asatā ca na socati     sa ve loke na jiyyatīti.
   [864] Yassa natthi idaṃ meti   paresaṃ vāpi kiñcanaṃ
        mamattaṃ so asaṃvindaṃ    natthi meti na socati.
   [865] Yassa natthi idaṃ meti paresaṃ vāpi kiñcananti yassāti
arahato khīṇāsavassa . yassa mayhaṃ vā idaṃ paresaṃ vā idanti kiñci
rūpagataṃ   vedanāgataṃ  saññāgataṃ  saṅkhāragataṃ  viññāṇagataṃ  gahitaṃ
parāmaṭṭhaṃ  abhiniviṭṭhaṃ  ajjhositaṃ  adhimuttaṃ  natthi  [1]- na saṃvijjati
nupalabbhati  pahīnaṃ  samucchinnaṃ  vūpasantaṃ  paṭippassaddhaṃ  abhabbuppattikaṃ
ñāṇagginā  daḍḍhanti  evampi  yassa  natthi idaṃ meti paresaṃ vāpi
kiñcanaṃ.
   {865.1} Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā nāyaṃ bhikkhave kāyo tumhākaṃ napi
aññesaṃ   purāṇamidaṃ  bhikkhave  kammaṃ  abhisaṅkhataṃ  abhisañcetayitaṃ
vedaniyaṃ daṭṭhabbaṃ tatra bhikkhave sutavā ariyasāvako paṭiccasamuppādaṃyeva
sādhukaṃ  yoniso manasikaroti iti imasmiṃ sati idaṃ hoti imassuppādā
idaṃ uppajjati imasmiṃ asati idaṃ na hoti imassa nirodhā idaṃ nirujjhati
yadidaṃ  avijjāpaccayā  saṅkhārā  saṅkhārapaccayā  viññāṇaṃ  .pe.
Evametassa  kevalassa  dukkhakkhandhassa  samudayo  hoti avijjāyatveva
asesavirāganirodhā  saṅkhāranirodho  .pe.  evametassa  kevalassa
dukkhakkhandhassa  nirodho  hotīti  .  evampi yassa natthi idaṃ meti
paresaṃ vāpi kiñcanaṃ.
@Footnote: 1 Po. Ma. na santi.
   {865.2} Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā
     suññato lokaṃ avekkhassu  mogharāja sadā sato
     attānudiṭṭhiṃ ūhacca      evaṃ maccuttaro siyā
     evaṃ lokaṃ avekkhantaṃ      maccurājā na passatīti.
Evampi [1]- yassa natthi idaṃ me paresaṃ vāpi kiñcanaṃ.
   {865.3} Vuttaṃ hetaṃ bhagavatā yaṃ bhikkhave na tumhākaṃ taṃ pajahatha
taṃ  vo  pahīnaṃ  dīgharattaṃ hitāya sukhāya bhavissatīti . kiñca bhikkhave
na  tumhākaṃ  rūpaṃ  bhikkhave  na  tumhākaṃ taṃ pajahatha taṃ vo pahīnaṃ
dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya  bhavissati  vedanā  saññā  saṅkhārā
viññāṇaṃ  na  tumhākaṃ  taṃ  pajahatha  taṃ  vo pahīnaṃ dīgharattaṃ hitāya
sukhāya  bhavissati  taṃ  kiṃ  maññatha  bhikkhave  yaṃ  imasmiṃ  jetavane
tiṇakaṭṭhasākhāpalāsaṃ  taṃ  jano  hareyya  vā  ḍaheyya  vā
yathāpaccayaṃ  vā  kareyya  apinu  tumhākaṃ  evamassa  amhe jano
harati vā ḍahati vā yathāpaccayaṃ vā karotīti . nohetaṃ bhante .
Taṃ  kissa  hetu  . na hi no etaṃ bhante attā vā attaniyaṃ
vā  . evaṃ 2- kho bhikkhave yaṃ na tumhākaṃ taṃ pajahatha taṃ vo
pahīnaṃ  dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya  bhavissatīti  .  kiñca  bhikkhave na
tumhākaṃ  rūpaṃ  bhikkhave  na  tumhākaṃ  taṃ  pajahatha  taṃ  vo pahīnaṃ
dīgharattaṃ  hitāya  sukhāya  bhavissati  vedanā  saññā  saṅkhārā
viññāṇaṃ  na  tumhākaṃ  taṃ  pajahatha  taṃ  vo pahīnaṃ dīgharattaṃ hitāya
@Footnote: 1 Po. bhikkhave. 2 Ma. Yu. evameva.
Sukhāya  bhavissatīti  .  evampi yassa natthi idaṃ meti paresaṃ vāpi
kiñcanaṃ.
   {865.4} Bhāsitampi hetaṃ
     suddhagamasamuppādaṃ        suddhasaṅkhārasantatiṃ
     passantassa yathābhūtaṃ       na bhayaṃ hoti gāmaṇi
     tiṇakaṭṭhasamaṃ lokaṃ         yadā paññāya passati
     nāññaṃ patthayate kiñci    aññatra appaṭisandhiyāti.
   [1]- Vajirā bhikkhunī māraṃ pāpimantaṃ etadavoca
     kannu sattoti paccesi      māra diṭṭhigataṃ nu te
     suddhasaṅkhārapuñjoyaṃ       nayidha sattūpalabbhati
     yathāpi 2- aṅgasambhārā    hoti saddo ratho iti
     evaṃ khandhesu santesu       hoti sattoti sammati
     dukkhameva hi sambhoti       dukkhaṃ tiṭṭhati veti ca
     nāññatra dukkhā sambhoti   nāññaṃ dukkhā nirujjhatīti.
Evampi yassa natthi idaṃ meti paresaṃ vāpi kiñcanaṃ.
   {865.5} Evameva kho bhikkhave bhikkhu rūpaṃ samannesati yāvatā
rūpassa  gati  vedanaṃ  saññaṃ  saṅkhāre  viññāṇaṃ samannesati yāvatā
viññāṇassa  gati  tassa  rūpaṃ  samannesato  yāvatā  rūpassa
gati  vedanaṃ  saññaṃ  saṅkhāre  viññāṇaṃ  samannesato  yāvatā
viññāṇassa  gati  yampi  3-  yassa  hoti ahanti vā mamanti vā
@Footnote: 1 Po. Ma. evampi yassa natthi idaṃ meti paresaṃ vāpi kiñcanaṃ. 2 Ma. yathāhi.
@3 Ma. yampissa.
Asmīti  vā  tampi  tassa  na hotīti . evampi yassa natthi idaṃ
meti paresaṃ vāpi kiñcanaṃ.
   {865.6} Āyasmā ānando bhagavantaṃ etadavoca suñño loko
suñño lokoti bhante vuccati kittāvatā nu kho bhante suñño lokoti
vuccatīti  .  yasmā  kho  ānanda  suññaṃ attena vā attaniyena
vā  tasmā  suñño  lokoti  vuccatīti  .  kiñcānanda  suññaṃ
attena  vā  attaniyena  vā  cakkhu  kho ānanda suññaṃ attena
vā   attaniyena   vā  rūpā  suññā  cakkhuviññāṇaṃ  suññaṃ
cakkhusamphasso   suñño   yadidaṃ   cakkhusamphassapaccayā   uppajjati
vedayitaṃ  sukhaṃ  vā  dukkhaṃ  vā  adukkhamasukhaṃ vā tampi suññaṃ sotaṃ
suññaṃ   saddaṃ   suññaṃ  ghānaṃ  suññaṃ  gandhaṃ  suññaṃ  jivhā
suññā   rasā  suññā  kāyo  suñño  phoṭṭhabbā  suññā
mano   suñño   dhammo   suñño   manoviññāṇaṃ   suññaṃ
manosamphasso   suñño   yadidaṃ   manosamphassapaccayā   uppajjati
vedayitaṃ sukhaṃ vā dukkhaṃ vā adukkhamasukhaṃ vā tampi suññaṃ attena vā
attaniyena  vā  yasmā kho ānanda suññaṃ attena vā attaniyena
vā  tasmā  suñño  lokoti  vuccatīti  .  evampi  yassa natthi
idaṃ meti paresaṃ vāpi kiñcanaṃ.
   [866]  Mamattaṃ  so  asaṃvindanti  mamattāti  dve  mamattā
taṇhāmamattañca  diṭṭhimamattañca  .pe.  idaṃ  taṇhāmamattaṃ  .pe.
@Footnote: 1 Ma. itisaddo na dissati.
Idaṃ   diṭṭhimamattaṃ   .   taṇhāmamattaṃ   pahāya   diṭṭhimamattaṃ
paṭinissajjitvā   mamattaṃ  avindanto  asaṃvindanto  anadhigacchanto
appaṭilabhantoti mamattaṃ so asaṃvindaṃ.
   [867] Natthi meti na socatīti vipariṇataṃ vā vatthuṃ na socati
vipariṇatasmiṃ  vā  vatthusmiṃ  na  socati  cakkhu  me  vipariṇatanti na
socati  sotaṃ  me  .pe.  sālohitā  me vipariṇatāti na socati
na  kilamati na paridevati na urattāḷiṃ kandati na sammohaṃ āpajjatīti
natthi meti na socati. Tenāha bhagavā
        yassa natthi idaṃ meti   paresaṃ vāpi kiñcanaṃ
        mamattaṃ so asaṃvindaṃ    natthi meti na socatīti.
   [868] Aniṭṭhurī anānugiddho   anejo sabbadhī samo
        tamānisaṃsaṃ pabrūmi     pucchito avikampinaṃ.
   [869] Aniṭṭhurī anānugiddhoti 1- katamaṃ niṭṭhuriyaṃ . Idhekacco
niṭṭhurī  hoti  paralābhasakkāragarukāramānanavandanapūjanāsu  issati ussuyati
issaṃ  bandhati  yaṃ  evarūpaṃ  niṭṭhuriyaṃ niṭṭhuriyakammaṃ issā issāyanā
issāyitattaṃ ussuyā ussuyanā ussuyitattaṃ idaṃ vuccati niṭṭhuriyaṃ .
Yassetaṃ   niṭṭhuriyaṃ   pahīnaṃ   samucchinnaṃ  vūpasantaṃ  paṭippassaddhaṃ
abhabbuppattikaṃ  ñāṇagginā  daḍḍhaṃ  so  vuccati aniṭṭhurīti aniṭṭhurī .
Anānugiddhoti  gedho  vuccati  taṇhā  yo rāgo sārāgo .pe.
Abhijjhā  lobho  akusalamūlaṃ  .  yasseso gedho pahīno samucchinno
@Footnote: 1 Po. Ma. Yu. ... samoti.
Vūpasanto   paṭippassaddho   abhabbuppattiko   ñāṇagginā  daḍḍho
so  vuccati anānugiddho . so rūpe agiddho .pe. diṭṭha sutamuta
viññātabbesu  dhammesu  agiddho  agadhito  amucchito  anajjhopanno
vītagedho  vigatagedho  cattagedho  vantagedho  muttagedho pahīnagedho
paṭinissaṭṭhagedho   vītarāgo  vigatarāgo  cattarāgo  vantarāgo
muttarāgo  pahīnarāgo  paṭinissaṭṭharāgo  nicchāto  nibbuto sītibhūto
sukhapaṭisaṃvedī brahmabhūtena attanā viharatīti aniṭṭhurī anānugiddho.
   [870] Anejo sabbadhī samoti ejā vuccati taṇhā yo rāgo
sārāgo  .pe.  abhijjhā  lobho  akusalamūlaṃ  . yassesā ejā
taṇhā    pahīnā   samucchinnā   vūpasantā   paṭippassaddhā
abhabbuppattikā  ñāṇagginā  daḍḍhā  so vuccati anejo . ejāya
pahīnattā  anejo  so  lābhepi  na  iñjati alābhepi na iñjati
yasepi  na  iñjati  ayasepi  na  iñjati  pasaṃsāyapi  na  iñjati
nindāyapi  na  iñjati  sukhepi  na  iñjati  dukkhepi  na  iñjati
na  calati  na vedhati nappavedhati na sampavedhatīti anejo . sabbadhī
samoti  sabbaṃ  vuccati  dvādasāyatanāni cakkhu ceva rūpā ca .pe.
Mano  ceva  dhammā  ca  .  yato  ajjhattikabāhiresu  āyatanesu
chandarāgo  pahīno  hoti  ucchinnamūlo  tālāvatthukato anabhāvaṅgato
āyatiṃ  anuppādadhammo  so  vuccati  sabbattha  samo sabbattha tādi
sabbattha majjhatto sabbattha upekkhakoti anejo sabbadhī samo.
   [871]  Tamānisaṃsaṃ  pabrūmi  pucchito  avikampinanti  avikampinaṃ
puggalānaṃ  1-  puṭṭho  pucchito yācito ajjhesito pasādito ime
cattāro  ānisaṃse  pabrūmi  yo so aniṭṭhurī anānugiddho anejo
sabbadhī  samoti  brūmi  ācikkhāmi  .pe.  pakāsemīti  tamānisaṃsaṃ
pabrūmi pucchito avikampinaṃ. Tenāha bhagavā
        aniṭṭhurī anānugiddho   anejo sabbadhī samo
        tamānisaṃsaṃ pabrūmi      pucchito avikampinanti.
   [872] Anejassa vijānato     natthi kāci nisaṅkhiti 2-
        virato so viyārambhā 3-  khemaṃ passati sabbadhi.
   [873] Anejassa vijānatoti ejā vuccati taṇhā yo rāgo
sārāgo .pe. abhijjhā lobho akusalamūlaṃ . yassesā ejā taṇhā
pahīnā   samucchinnā   vūpasantā   paṭippassaddhā  abhabbuppattikā
ñāṇagginā  daḍḍhā  so  vuccati  anejo  .  ejāya  pahīnattā
anejo  so  lābhepi  na  iñjati  alābhepi  na  iñjati yasepi
na   iñjati  ayasepi  na  iñjati  pasaṃsāyapi  na  iñjati
nindāyapi  na  iñjati  sukhepi  na  iñjati  dukkhepi  na  iñjati
na  calati  na  vedhati  nappavedhati  na  sampavedhatīti  anejassa .
Vijānatoti  jānato  ājānato  vijānato  paṭivijānato  paṭivijjhato
sabbe  saṅkhārā aniccāti jānato ājānato vijānato paṭivijānato
paṭivijjhato  sabbe  saṅkhārā  dukkhāti  .pe.  yaṅkiñci samudayadhammaṃ
@Footnote: 1 Ma. puggalaṃ . 2 Ma. nisaṅkhati . 3 Ma. viyārabbhā.
Sabbantaṃ  nirodhadhammanti  jānato  ājānato  vijānato  paṭivijānato
paṭivijjhatoti anejassa vijānato.
   [874] Natthi kāci nisaṅkhitīti nisaṅkhitiyo vuccanti puññābhisaṅkhāro
apuññābhisaṅkhāro  āneñjābhisaṅkhāro  .  yato  puññābhisaṅkhāro
ca  apuññābhisaṅkhāro  ca  āneñjābhisaṅkhāro  ca  pahīnā  honti
ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṅgatā  āyatiṃ  anuppādadhammā
ettāvatā  nisaṅkhitiyo  natthi  na  saṃvijjanti  nupalabbhanti  pahīnā
samucchinnā    vūpasantā    paṭippassaddhā    abhabbuppattikā
ñāṇagginā daḍḍhāti natthi kāci nisaṅkhiti.
   [875] Virato so viyārambhāti viyārambho vuccati puññābhisaṅkhāro
apuññābhisaṅkhāro  āneñjābhisaṅkhāro  .  yato  puññābhisaṅkhāro
ca  apuññābhisaṅkhāro  ca  āneñjābhisaṅkhāro  ca  pahīnā  honti
ucchinnamūlā  tālāvatthukatā  anabhāvaṅgatā  āyatiṃ  anuppādadhammā
ettāvatā  viyārambhā  ārato  assa  virato paṭivirato nikkhanto
nissaṭṭho   vippamutto   visaññutto   vimariyādikatena   cetasā
viharatīti 1- virato so viyārambhā.
   [876]  Khemaṃ passati sabbadhīti bhayakaro rāgo bhayakaro doso
bhayakaro  moho  .pe.  bhayakarā  kilesā  .  bhayakarassa rāgassa
pahīnattā  .pe.  bhayakarānaṃ  kilesānaṃ  pahīnattā  sabbattha  khemaṃ
passati   sabbattha   abhayaṃ  passati  sabbattha  anītikaṃ  passati
@Footnote: 1 Yu. vihareyyāti.
Sabbattha  anupaddavaṃ  passati  sabbattha  anupasaggaṃ  passati  sabbattha
passaddhaṃ 1- passatīti khemaṃ passati sabbadhi. Tenāha bhagavā
        anejassa vijānato     natthi kāci nisaṅkhiti
        virato so viyārambhā    khemaṃ passati sabbadhīti.
   [877] Na samesu na omesu     na ussesu vadate muni
        santo so vītamaccharo   nādeti na nirassatīti (bhagavā).
   [878] Na samesu na omesu na ussesu vadate munīti [2]- monaṃ
vuccati  ñāṇaṃ  yā  paññā  pajānanā  .pe.  saṅgajālamaticca so
munīti  .  muni  seyyohamasmīti  vā sadisohamasmīti vā hīnohamasmīti
vā na vadati na katheti na bhaṇati na dīpayati na voharatīti na samesu na
omesu na ussesu vadate muni.
   [879] Santo so vītamaccharoti santoti rāgassa santattā 3-
santo  dosassa  mohassa  .pe.  sabbākusalābhisaṅkhārānaṃ  santattā
samitattā   vūpasamitattā   vijjhātattā   nibbutattā   vigatattā
paṭippassaddhattā  santo  upasanto  vūpasanto nibbuto paṭippassaddhoti
santo  so  . vītamaccharoti pañca macchariyāni āvāsamacchariyaṃ .pe.
Gāho  idaṃ  vuccati  macchariyaṃ  . yassetaṃ macchariyaṃ pahīnaṃ samucchinnaṃ
vūpasantaṃ   paṭippassaddhaṃ  abhabbuppattikaṃ  ñāṇagginā  daḍḍhaṃ  so
vuccati  vītamaccharo  vigatamaccharo cattamaccharo vantamaccharo muttamaccharo
pahīnamaccharo paṭinissaṭṭhamaccharoti santo so vītamaccharo.
@Footnote: 1 Ma. anupasaṭṭhattaṃ. 2 Ma. munīti. 3 Po. Ma. samitattā.
   [880] Nādeti na nirassatīti bhagavāti nādetīti rūpaṃ nādeti 1-
nādiyati  na  upādiyati  na  gaṇhāti  na  parāmasati  nābhinivisati
vedanaṃ   saññaṃ  saṅkhāre  viññāṇaṃ  gatiṃ  upapattiṃ  paṭisandhiṃ
bhavaṃ  saṃsāraṃ  vaṭṭaṃ  nādeti 2- nādiyati na upādiyati na gaṇhāti
na  parāmasati  nābhinivisatīti  nādeti  .  na  nirassatīti  rūpaṃ  na
pajahati  na  vinodeti  na  byantīkaroti  na  anabhāvaṅgameti vedanaṃ
saññaṃ   saṅkhāre   viññāṇaṃ   gatiṃ  upapattiṃ  paṭisandhiṃ  bhavaṃ
saṃsāraṃ  vaṭṭaṃ  na  pajahati  na  vinodeti  na  byantīkaroti  na
anabhāvaṅgametīti  na  nirassati  .  bhagavāti  gāravādhivacanaṃ  .pe.
Sacchikā paññatti yadidaṃ bhagavāti. Tenāha bhagavā
        na samesu na omesu     na ussesu vadate muni
        santo so vītamaccharo   nādeti na nirassatīti (bhagavā).
      Paṇṇarasamo attadaṇḍasuttaniddeso niṭṭhito.
              --------------------
@Footnote: 1-2 Ma. ayaṃ pāṭho natthi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 29 page 488-543. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=29&A=9863              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=29&A=9863              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=29&item=788&items=93              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=29&siri=15              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=29&i=788              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=45&A=9860              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=45&A=9860              Contents of The Tipitaka Volume 29 https://84000.org/tipitaka/read/?index_29 https://84000.org/tipitaka/english/?index_29

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]