ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 3 : PALI ROMAN Vinaya Pitaka Vol 3 : Vinaya. Bhikkhunī

               Tatiyapārājikaṃ
   [18] Tena samayena buddho bhagavā sāvatthiyaṃ viharati jetavane
anāthapiṇḍikassa ārāme . tena kho pana samayena thullanandā bhikkhunī
samaggena saṅghena ukkhittaṃ ariṭṭhaṃ bhikkhuṃ gandhabādhipubbaṃ 1- anuvattati.
Yā  tā  bhikkhuniyo  appicchā  .pe.  tā  ujjhāyanti  khīyanti
vipācenti  kathaṃ  hi  nāma  ayyā  thullanandā  samaggena saṅghena
ukkhittaṃ   ariṭṭhaṃ  bhikkhuṃ  gandhabādhipubbaṃ  anuvattissatīti  .pe.
Saccaṃ  kira  bhikkhave  thullanandā  bhikkhunī samaggena saṅghena ukkhittaṃ
ariṭṭhaṃ  gandhabādhipubbaṃ  anuvattatīti  .  saccaṃ  bhagavāti  .  vigarahi
buddho  bhagavā  kathaṃ  hi nāma bhikkhave thullanandā bhikkhunī samaggena
saṅghena  ukkhittaṃ  ariṭṭhaṃ  gandhabādhipubbaṃ  anuvattissati netaṃ bhikkhave
appasannānaṃ  vā  pasādāya  .pe. evañca pana bhikkhave bhikkhuniyo
imaṃ sikkhāpadaṃ uddisantu
   {18.1} yā pana bhikkhunī samaggena saṅghena ukkhittaṃ bhikkhuṃ dhammena
vinayena  satthusāsanena  anādaraṃ  appaṭikāraṃ akatasahāyaṃ tamanuvatteyya
sā bhikkhunī bhikkhunīhi evamassa vacanīyā eso kho ayye bhikkhu samaggena
saṅghena ukkhitto dhammena vinayena satthusāsanena anādaro appaṭikāro
akatasahāyo  māyye  etaṃ  bhikkhuṃ  anuvattīti  evañca sā bhikkhunī
bhikkhunīhi  vuccamānā  tatheva  paggaṇheyya  sā  bhikkhunī  bhikkhunīhi
@Footnote: 1 Ma. Yu. gaddhabādhipubbaṃ. sabbattha evaṃ ñātabbaṃ.
Yāvatatiyaṃ   samanubhāsitabbā   tassa  paṭinissaggāya  yāvatatiyañce
samanubhāsiyamānā  taṃ  paṭinissajjeyya  iccetaṃ  kusalaṃ  no  ce
paṭinissajjeyya ayampi pārājikā hoti asaṃvāsā ukkhittānuvattikāti.
   [19] Yā panāti yā yādisā .pe. Ayaṃ imasmiṃ atthe adhippetā
bhikkhunīti  .  samaggo  nāma  saṅgho  samānasaṃvāsako  samānasīmāyaṃ
ṭhito . ukkhitto nāma āpattiyā adassane 1- vā appaṭikamme 2-
vā  appaṭinissagge 3- vā ukkhitto . dhammena vinayenāti yena
dhammena yena vinayena . satthusāsanenāti jinasāsanena buddhasāsanena.
Anādaro nāma saṅghaṃ vā [4]- puggalaṃ vā kammaṃ vā nādiyati .
Appaṭikāro  nāma  ukkhitto  anosārito  .  akatasahāyo  nāma
samānasaṃvāsakā  bhikkhū  vuccanti  sahāyā  so  tehi  saddhiṃ  natthi
tena  vuccati  akatasahāyoti  . tamanuvatteyyāti yaṃdiṭṭhiko so 5-
hoti yaṃkhantiko yaṃruciko sāpi taṃdiṭṭhikā hoti taṃkhantikā taṃrucikā.
   [20] Sā bhikkhunīti yā sā ukkhittānuvattikā bhikkhunī. Bhikkhunīhīti
aññāhi  bhikkhunīhi  .  yā  passanti  yā  suṇanti tāhi vattabbā
eso kho ayye bhikkhu samaggena saṅghena ukkhitto dhammena vinayena
satthusāsanena  anādaro  appaṭikāro  akatasahāyo  māyye  etaṃ
@Footnote:1-2-3 marammayuropiyapotthakesu ime pāṭhā tatiyāvibhattivasena katā.
@4 Ma. Yu. gaṇaṃ vā. 5 so yaṃdiṭṭhikoti evaṃ kammena bhavitabbaṃ.
Bhikkhuṃ  anuvattīti  .  dutiyampi vattabbā tatiyampi vattabbā . sace
paṭinissajjati  iccetaṃ  kusalaṃ  no  ce  paṭinissajjati  āpatti
dukkaṭassa  .  sutvā  na vadanti āpatti dukkaṭassa . sā bhikkhunī
saṅghamajjhaṃpi  ākaḍḍhitvā  vattabbā  eso  kho  ayye  bhikkhu
samaggena  saṅghena ukkhitto dhammena vinayena satthusāsanena anādaro
appaṭikāro  akatasahāyo  māyye etaṃ bhikkhuṃ anuvattīti . dutiyampi
vattabbā  tatiyampi  vattabbā  .  sace paṭinissajjati iccetaṃ kusalaṃ
no ce paṭinissajjati āpatti dukkaṭassa.
   [21]  Sā  bhikkhunī  samanubhāsitabbā . evañca pana bhikkhave
samanubhāsitabbā. Byattāya bhikkhuniyā paṭibalāya saṅgho ñāpetabbo
   {21.1} suṇātu me ayye saṅgho ayaṃ itthannāmā bhikkhunī samaggena saṅghena
ukkhittaṃ  bhikkhuṃ  dhammena  vinayena  satthusāsanena anādaraṃ appaṭikāraṃ
akatasahāyaṃ  tamanuvattati sā taṃ vatthuṃ nappaṭinissajjati . yadi saṅghassa
pattakaslaṃ  saṅgho  itthannāmaṃ  bhikkhuniṃ  samanubhāseyya  tassa vatthussa
paṭinissaggāya. Esā ñatti.
   {21.2}  Suṇātu  me ayye saṅgho ayaṃ itthannāmā bhikkhunī
samaggena  saṅghena  ukkhittaṃ  bhikkhuṃ  dhammena  vinayena satthusāsanena
anādaraṃ appaṭikāraṃ akatasahāyaṃ tamanuvattati sā taṃ vatthuṃ nappaṭinissajjati.
Saṅgho   itthannāmaṃ   bhikkhuniṃ   samanubhāsati   tassa   vatthussa
paṭinissaggāya  .  yassā  ayyāya  khamati  itthannāmāya bhikkhuniyā
samanubhāsanā   tassa   vatthussa   paṭinissaggāya  sā  tuṇhassa
Yassā nakkhamati sā bhāseyya.
   {21.3}  Dutiyampi  etamatthaṃ vadāmi .pe. tatiyampi etamatthaṃ
vadāmi  .pe.  samanubhaṭṭhā  saṅghena  itthannāmā  bhikkhunī  tassa
vatthussa  paṭinissaggāya  . khamati saṅghassa tasmā tuṇhī . evametaṃ
dhārayāmīti.
   [22]  Ñattiyā  dukkaṭaṃ  dvīhi  kammavācāhi  thullaccayā
kammavācāpariyosāne āpatti pārājikassa.
   [23] Ayampīti purimāyo upādāya vuccati . pārājikā hotīti
seyyathāpi  nāma  puthusilā  dvedhā  bhinnā  appaṭisandhikā  hoti
evameva   bhikkhunī  yāvatatiyaṃ  samanubhāsiyamānā  appaṭinissajjantī
assamaṇī  hoti  asakyadhītā  tena  vuccati  pārājikā  hotīti .
Asaṃvāsāti  saṃvāso  nāma ekakammaṃ ekuddeso samasikkhātā eso
saṃvāso nāma so tāya saddhiṃ natthi tena vuccati asaṃvāsāti.
   [24]  Dhammakamme  dhammakammasaññā  nappaṭinissajjati  āpatti
pārājikassa  .  dhammakamme  vematikā  nappaṭinissajjati  āpatti
pārājikassa   .   dhammakamme  adhammakammasaññā  nappaṭinissajjati
āpatti  pārājikassa  .  adhammakamme  dhammakammasaññā  āpatti
dukkaṭassa . adhammakamme vematikā āpatti dukkaṭassa . adhammakamme
adhammakammasaññā āpatti dukkaṭassa.
   [25]  Anāpatti  asamanubhāsantiyā paṭinissajjantiyā ummattikāya
ādikammikāyāti.
              Tatiyapārājikaṃ niṭṭhitaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 3 page 15-18. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=3&A=258              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=3&A=258              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=3&item=18&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=3&siri=3              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=3&i=18              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=2&A=10789              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=2&A=10789              Contents of The Tipitaka Volume 3 https://84000.org/tipitaka/read/?index_3 https://84000.org/tipitaka/english/?index_3

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]