ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [83]  Tattha  katamaṃ  dukkhasamudayo  ariyasaccaṃ  yāyaṃ  taṇhā
ponobbhavikā   nandirāgasahagatā   tatratatrābhinandinī   seyyathīdaṃ
kāmataṇhā  bhavataṇhā  vibhavataṇhā  sā  kho  panesā  taṇhā
kattha  uppajjamānā  uppajjati  kattha  nivisamānā  nivisati  yaṃ
loke   piyarūpaṃ   sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  uppajjamānā
uppajjati  ettha  nivisamānā  nivisati  kiñca  loke  piyarūpaṃ
sātarūpaṃ  cakkhuṃ  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā
uppajjamānā  uppajjati  ettha  nivisamānā  nivisati  sotaṃ  loke
ghānaṃ  loke  jivhā  loke  kāyo  loke mano loke piyarūpaṃ
sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  uppajjamānā  uppajjati  ettha
nivisamānā  nivisati  rūpā  loke  piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā
Taṇhā   uppajjamānā  uppajjati  ettha  nivisamānā  nivisati
saddā  loke  .pe.  dhammā  loke  cakkhuviññāṇaṃ loke .pe.
Manoviññāṇaṃ  loke  cakkhusamphasso  loke  .pe.  manosamphasso
loke  cakkhusamphassajā  vedanā  loke  .pe.  manosamphassajā
vedanā  loke  rūpasaññā  loke  .pe.  dhammasaññā  loke
rūpasañcetanā  loke  .pe.  dhammasañcetanā  loke  rūpataṇhā
loke  .pe.  dhammataṇhā  loke  rūpavitakko  loke  .pe.
Dhammavitakko  loke  rūpavicāro  loke  .pe. dhammavicāro loke
piyarūpaṃ  sātarūpaṃ  etthesā  taṇhā  uppajjamānā  uppajjati
ettha nivisamānā nivisati idaṃ vuccati dukkhasamudayo ariyasaccaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 57-58. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=1123              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=1123              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=83&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=12              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=83              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=3804              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=3804              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]