ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [92]  Kathaṃ  saṃvaritvā  samādahane  paññā  samādhibhāvanāmaye
ñāṇaṃ  eko  samādhi  cittassa  ekaggatā  .  dve  samādhī
lokiyo  samādhi  lokuttaro samādhi . tayo samādhī savitakkasavicāro
@Footnote: 1 Ma. avikkhepaṃ. 2 Ma. Yu. pajānanto.
Samādhi  avitakkavicāramatto  samādhi  avitakkāvicāro  samādhi .
Cattāro   samādhī   hānabhāgiyo  samādhi  ṭhitibhāgiyo  samādhi
visesabhāgiyo  samādhi  nibbedhabhāgiyo  samādhi  .  pañca  samādhī
pītipharaṇatā    sukhapharaṇatā    cetopharaṇatā    ālokapharaṇatā
paccavekkhaṇānimittaṃ  .  cha  samādhī  buddhānussativasena  cittassa
ekaggatā  avikkhepo  samādhi  dhammānussativasena cittassa ekaggatā
avikkhepo   samādhi   saṅghānussativasena   cittassa   ekaggatā
avikkhepo  samādhi  sīlānussativasena  cittassa  ekaggatā avikkhepo
samādhi  cāgānussativasena  cittassa  ekaggatā  avikkhepo  samādhi
devatānussativasena cittassa ekaggatā avikkhepo samādhi.
   {92.1} Satta samādhī samādhissa kusalatā samādhissa samāpattikusalatā
samādhissa   ṭhitikusalatā   samādhissa   vuṭṭhānakusalatā   samādhissa
kallitakusalatā 1- samādhissa gocarakusalatā samādhissa abhinīhārakusalatā.
Aṭṭha  samādhī  paṭhavīkasiṇavasena  cittassa  ekaggatā  avikkhepo
samādhi  āpokasiṇavasena  .pe.  tejokasiṇavasena  vāyokasiṇavasena
nīlakasiṇavasena   pītakasiṇavasena   lohitakasiṇavasena  odātakasiṇavasena
cittassa ekaggatā avikkhepo samādhi . nava samādhī rūpāvacaro samādhi
atthi hīno atthi majjhimo atthi paṇīto arūpāvacaro samādhi atthi hīno
atthi  majjhimo  atthi  paṇīto  suññato  samādhi  animitto  samādhi
@Footnote: 1 Ma. Yu. kalyatākusalatā.
Appaṇihito   samādhi   .  dasa  samādhī  uddhumātakasaññāvasena
cittassa  ekaggatā  avikkhepo  samādhi  vinīlakasaññāvasena  .pe.
Vipubbakasaññāvasena    vicchiddakasaññāvasena   vikkhāyitakasaññāvasena
vikkhittakasaññāvasena   hatavikkhāyitakasaññāvasena   lohitakasaññāvasena
pulavakasaññāvasena   1-  aṭṭhikasaññāvasena  cittassa  ekaggatā
avikkhepo samādhi ime pañcapaññāsa samādhī.
   [93]  Api  ca  pañcavīsati samādhissa samādhiṭṭhā pariggahaṭṭhena
samādhi  parivāraṭṭhena  samādhi  paripūraṭṭhena  samādhi  ekaggaṭṭhena
samādhi   avikkhepaṭṭhena   samādhi   avisāraṭṭhena   samādhi
anāvilaṭṭhena   samādhi   aniñjanaṭṭhena   samādhi   vimuttaṭṭhena
samādhi   ekattupaṭṭhānavasena  cittassa  ṭhitattā  samādhi  samaṃ
esatīti  samādhi  visamaṃ  nesatīti  samādhi  samaṃ  esitattā  samādhi
visamaṃ  nesitattā  samādhi  samaṃ  ādiyatīti  samādhi  visamaṃ nādiyatīti
samādhi  samaṃ  ādinnattā  samādhi  visamaṃ  anādinnattā  samādhi
samaṃ  paṭipajjatīti  samādhi  visamaṃ  nappaṭipajjatīti  samādhi  samaṃ
paṭipannattā  samādhi  visamaṃ  nappaṭipannattā  samādhi  samaṃ  jhāyatīti
samādhi  visamaṃ  jhāpetīti  samādhi  samaṃ  jhātattā  samādhi  visamaṃ
jhāpitattā samādhi samo ca hito ca sukho cāti samādhi ime pañcavīsati
samādhissa   samādhiṭṭhā   taṃ  ñātaṭṭhena  ñāṇaṃ  pajānanaṭṭhena
paññā   tena   vuccati   saṃvaritvā   samādahane   paññā
@Footnote: 1 Ma. puḷuvakasaññāvasena.
Samādhibhāvanāmaye ñāṇaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 69-72. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=1373              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=1373              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=92&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=16              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=92              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=5530              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=5530              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]