ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 31 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 23 : Sutta. Khu. Paṭisambhidāmaggo

   [177]  Kathaṃ  navadhammavavatthāne paññā dhammanānatte ñāṇaṃ .
@Footnote: 1 Ma. Yu. vihārissa. evamuparipi. 2 sabbapotthake cattāri ariyavaṃsānīti dissati.
Kathaṃ  dhamme  vavattheti  .  kāmāvacare  dhamme kusalato vavattheti
akusalato  vavattheti  abyākatato  vavattheti  rūpāvacare  dhamme
kusalato  vavattheti  abyākatato  vavattheti  arūpāvacare  dhamme
kusalato  vavattheti  abyākatato  vavattheti  apariyāpanne  dhamme
kusalato vavattheti abyākatato vavattheti.
   [178] Kathaṃ kāmāvacare dhamme kusalato vavattheti . Akusalato
vavattheti  abyākatato  vavattheti  dasa  kusalakammapathe  kusalato
vavattheti   dasa  akusalakammapathe  akusalato  vavattheti  rūpañca
vipākañca  kiriyañca  abyākatato  vavattheti  evaṃ  kāmāvacare
dhamme kusalato vavattheti akusalato vavattheti abyākatato vavattheti.
   [179] Kathaṃ rūpāvacare dhamme kusalato vavattheti. Abyākatato
vavattheti   idhaṭṭhassa   cattāri  jhānāni  kusalato  vavattheti
tatrūpapannassa  cattāri  jhānāni  abyākatato  vavattheti  evaṃ
rūpāvacare dhamme kusalato vavattheti abyākatato vavattheti.
   [180] Kathaṃ arūpāvacare dhamme kusalato vavattheti. Abyākatato
vavattheti   idhaṭṭhassa   catasso  arūpāvacarasamāpattiyo  kusalato
vavattheti  tatrūpapannassa  catasso  arūpāvacarasamāpattiyo  abyākatato
vavattheti  evaṃ  arūpāvacare  dhamme kusalato vavattheti abyākatato
vavattheti.
   [181]  Kathaṃ  apariyāpanne  dhamme  kusalato  vavattheti .
Abyākatato  vavattheti  .  cattāro  ariyamagge kusalato vavattheti
cattāri  [1]- sāmaññaphalāni nibbānañca abyākatato vavattheti evaṃ
apariyāpanne  dhamme  kusalato  vavattheti  abyākatato  vavattheti
evaṃ dhamme vavattheti.
   [182]  Nava  pāmujjamūlakā 2- dhammā aniccato manasikaroto
pāmujjaṃ  jāyati  pamuditassa  pīti  jāyati  pītimanassa  kāyo
passambhati  passaddhakāyo  sukhaṃ  vedeti  sukhino  cittaṃ  samādhiyati
samāhite  citte  yathābhūtaṃ  pajānāti  passati  yathābhūtaṃ jānaṃ passaṃ
nibbindati   nibbindaṃ   virajjati   virāgā   vimuccati  dukkhato
manasikaroto  pāmujjaṃ  jāyati  .pe. anattato manasikaroto pāmujjaṃ
jāyati  rūpaṃ  aniccato  manasikaroto  pāmujjaṃ  jāyati  rūpaṃ
dukkhato  manasikaroto  .pe.  rūpaṃ  anattato  .pe. vedanaṃ saññaṃ
saṅkhāre  viññāṇaṃ  cakkhuṃ  .pe.  jarāmaraṇaṃ  aniccato manasikaroto
pāmujjaṃ  jāyati  .pe.  jarāmaraṇaṃ  dukkhato  manasikaroto  pāmujjaṃ
jāyati   jarāmaraṇaṃ   anattato  manasikaroto  pāmujjaṃ  jāyati
pamuditassapīti  jāyati  pītimanassa  kāyo  passambhati  passaddhakāyo
sukhaṃ   vedeti  sukhino  cittaṃ  samādhiyati  samāhite  citte
yathābhūtaṃ  pajānāti  passati  yathābhūtaṃ  jānaṃ  passaṃ  nibbindati
nibbindaṃ  virajjati  virāgā  vimuccati  ime  nava  pāmujjamūlakā
@Footnote: 1 Ma. Yu. ca.. 2 Ma. Yu. sabbattha pāmojjamūlakā.
Dhammā.
   [183]  Nava  yoniso  manasikāramūlakā  dhammā  aniccato
yoniso  manasikaroto  pāmujjaṃ  jāyati  pamuditassa  pīti  jāyati
pītimanassa  kāyo  passambhati  passaddhakāyo  sukhaṃ  vedeti  sukhino
cittaṃ  samādhiyati  samāhitena  cittena  idaṃ  dukkhanti  yathābhūtaṃ
pajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti ayaṃ dukkhanirodhoti
yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ
pajānāti  dukkhato  yoniso  manasikaroto  pāmujjaṃ jāyati pamuditassa
pīti   jāyati   pītimanassa   kāyo   passambhati  passaddhakāyo
sukhaṃ vedeti sukhino cittaṃ samādhiyati
   {183.1}  samāhitena cittena idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ pajānāti
ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhoti yathābhūtaṃ
pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ  pajānāti
anattato  yoniso manasikaroto pāmujjaṃ jāyati .pe. rūpaṃ aniccato
yoniso manasikaroto pāmujjaṃ jāyati rūpaṃ dukkhato yoniso manasikaroto
pāmujjaṃ  jāyati  rūpaṃ  anattato  yoniso  manasikaroto  pāmujjaṃ
jāyati  .pe.  vedanaṃ  saññaṃ  saṅkhāre  viññāṇaṃ  cakkhuṃ  .pe.
Jarāmaraṇaṃ  aniccato  yoniso  manasikaroto pāmujjaṃ jāyati jarāmaraṇaṃ
dukkhato  yoniso  manasikaroto  pāmujjaṃ  jāyati  .pe.  jarāmaraṇaṃ
anattato   yoniso  manasikaroto  pāmujjaṃ  jāyati  pamuditassa
Pīti  jāyati  pītimanassa  kāyo passambhati passaddhakāyo sukhaṃ vedeti
sukhino  cittaṃ  samādhiyati  samāhitena  cittena idaṃ dukkhanti yathābhūtaṃ
pajānāti  ayaṃ  dukkhasamudayoti  yathābhūtaṃ  pajānāti ayaṃ dukkhanirodhoti
yathābhūtaṃ  pajānāti  ayaṃ  dukkhanirodhagāminī  paṭipadāti  yathābhūtaṃ
pajānāti ime nava yoniso manasikāramūlakā dhammā.
   [184]  Nava  nānattā  dhātunānattaṃ  paṭicca  uppajjati
phassanānattaṃ   phassanānattaṃ   paṭicca   uppajjati  vedanānānattaṃ
vedanānānattaṃ   paṭicca  uppajjati  saññānānattaṃ  saññānānattaṃ
paṭicca   uppajjati   saṅkappanānattaṃ   saṅkappanānattaṃ   paṭicca
uppajjati   chandanānattaṃ   chandanānattaṃ   paṭicca   uppajjati
pariḷāhanānattaṃ  pariḷāhanānattaṃ  paṭicca  uppajjati  pariyesanānānattaṃ
pariyesanānānattaṃ  paṭicca  uppajjati  lābhanānattaṃ  ime  nava
nānattā  taṃ  ñātaṭṭhena  ñāṇaṃ  pajānanaṭṭhena  paññā  tena
vuccati navadhammavavatthāne paññā dhammanānatte ñāṇaṃ.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 31 page 123-127. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=31&A=2461              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=31&A=2461              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=31&item=177&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=31&siri=32              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=31&i=177              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=47&A=7083              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=47&A=7083              Contents of The Tipitaka Volume 31 https://84000.org/tipitaka/read/?index_31 https://84000.org/tipitaka/english/?index_31

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]