ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 34 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 26 : Abhi. Dhammasaṅgaṇi

   [761]  Katame  dhammā  parāmāsā  diṭṭhiparāmāso . tattha
katamo  diṭṭhiparāmāso  sassato  lokoti  vā  asassato  lokoti
vā  antavā  lokoti  vā  anantavā  lokoti  vā  taṃ  jīvaṃ
Taṃ  sarīranti  vā  aññaṃ  jīvaṃ  aññaṃ sarīranti vā hoti tathāgato
parammaraṇāti   vā  na  hoti  tathāgato  parammaraṇāti  vā
hoti  ca  na  ca  hoti  tathāgato  parammaraṇāti vā neva hoti
na  na  hoti  tathāgato  parammaraṇāti  vā  yā  evarūpā diṭṭhi
diṭṭhigataṃ  diṭṭhigahanaṃ  diṭṭhikantāro  diṭṭhivisūkāyikaṃ  diṭṭhivipphanditaṃ
diṭṭhisaññojanaṃ  gāho  paṭiggāho  abhiniveso  parāmāso  kummaggo
micchāpatho  micchattaṃ  titthāyatanaṃ  vipariyesaggāho  ayaṃ  vuccati
diṭṭhiparāmāso  .  sabbāpi  micchādiṭṭhi  diṭṭhiparāmāso  .  ime
dhammā parāmāsā . katame dhammā noparāmāsā te dhamme ṭhapetvā
avasesā  kusalākusalābyākatā  dhammā  kāmāvacarā  rūpāvacarā
arūpāvacarā  apariyāpannā  vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho
sabbañca rūpaṃ asaṅkhatā ca dhātu ime dhammā noparāmāsā.
   [762]  Katame dhammā parāmaṭṭhā sāsavā kusalākusalābyākatā
dhammā  kāmāvacarā  rūpāvacarā  arūpāvacarā  rūpakkhandho  .pe.
Viññāṇakkhandho  ime  dhammā  parāmaṭṭhā  .  katame  dhammā
aparāmaṭṭhā  apariyāpannā  maggā  ca  maggaphalāni  ca  asaṅkhatā
ca dhātu ime dhammā aparāmaṭṭhā.
   [763]  Katame  dhammā parāmāsasampayuttā tehi dhammehi ye
dhammā  sampayuttā  vedanākkhandho  .pe.  viññāṇakkhandho  ime
Dhammā  parāmāsasampayuttā  .  katame  dhammā  parāmāsavippayuttā
tehi  dhammehi  ye  dhammā  vippayuttā  vedanākkhandho  .pe.
Viññāṇakkhandho  sabbañca  rūpaṃ  asaṅkhatā  ca  dhātu  ime  dhammā
parāmāsavippayuttā.
   [764] Katame dhammā parāmāsācevaparāmaṭṭhāca sveva parāmāso
parāmāsocevaparāmaṭṭhoca   .  katame  dhammā  parāmaṭṭhāceva-
nocaparāmāsā  tehi  dhammehi  ye  dhammā  parāmaṭṭhā  te
dhamme  ṭhapetvā  avasesā  sāsavā  kusalākusalābyākatā  dhammā
kāmāvacarā  rūpāvacarā arūpāvacarā rūpakkhandho .pe. viññāṇakkhandho
ime dhammā parāmaṭṭhācevanocaparāmāsā.
   [765]  Katame  dhammā  parāmāsavippayuttā  parāmaṭṭhā tehi
dhammehi  ye  dhammā vippayuttā sāsavā kusalākusalābyākatā dhammā
kāmāvacarā  rūpāvacarā arūpāvacarā rūpakkhandho .pe. viññāṇakkhandho
ime   dhammā   parāmāsavippayuttā   parāmaṭṭhā  .  katame
dhammā  parāmāsavippayuttā  aparāmaṭṭhā  apariyāpannā  maggā  ca
maggaphalāni  ca  asaṅkhatā  ca dhātu ime dhammā parāmāsavippayuttā
aparāmaṭṭhā.
                --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 34 page 300-302. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=34&A=6038              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=34&A=6038              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=34&item=761&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=34&siri=60              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=34&i=761              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=53&A=11008              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=53&A=11008              Contents of The Tipitaka Volume 34 https://84000.org/tipitaka/read/?index_34 https://84000.org/tipitaka/english/?index_34

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่