ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [1108]  Pancannam  khandhanam kati abhinneyya kati parinneyya
kati  pahatabba  kati  bhavetabba  kati  sacchikatabba  kati  na
pahatabba  na bhavetabba na sacchikatabba .pe. sattannam cittanam
kati  abhinneyya  kati  parinneyya  kati  pahatabba  kati
bhavetabba  kati  sacchikatabba  kati na pahatabba na bhavetabba
na  sacchikatabba  .  rupakkhandho  abhinneyyo  parinneyyo  na
pahatabbo  na  bhavetabbo  na  sacchikatabbo  cattaro  khandha
abhinneyya  parinneyya  siya  pahatabba  siya  bhavetabba
siya  sacchikatabba  siya  na  pahatabba  na  bhavetabba  na
sacchikatabba.
   {1108.1}  Dasayatana abhinneyya parinneyya na pahatabba
na  bhavetabba  na  sacchikatabba  dve  ayatana  abhinneyya
parinneyya  siya pahatabba siya bhavetabba siya sacchikatabba
siya na pahatabba na bhavetabba na sacchikatabba. Solasa dhatuyo
abhinneyya  parinneyya  na  pahatabba  na  bhavetabba  na
sacchikatabba dve dhatuyo abhinneyya parinneyya siya pahatabba
siya bhavetabba siya sacchikatabba siya na pahatabba na bhavetabba
na  sacchikatabba  .  samudayasaccam  abhinneyyam  parinneyyam pahatabbam

--------------------------------------------------------------------------------------------- page574.

Na bhavetabbam na sacchikatabbam maggasaccam abhinneyyam parinneyyam na pahatabbam bhavetabbam na sacchikatabbam nirodhasaccam abhinneyyam parinneyyam na pahatabbam bhavetabbam sacchikatabbam dukkhasaccam abhinneyyam parinneyyam siya pahatabbam na bhavetabbam na sacchikatabbam siya na pahatabbam. {1108.2} Navindriya abhinneyya parinneyya na pahatabba na bhavetabba na sacchikatabba domanassindriyam abhinneyyam parinneyyam pahatabbam na bhavetabbam na sacchikatabbam anannatannassamitindriyam abhinneyyam parinneyyam na pahatabbam bhavetabbam na sacchikatabbam annindriyam abhinneyyam parinneyyam na pahatabbam siya bhavetabbam siya sacchikatabbam annatavindriyam abhinneyyam parinneyyam na pahatabbam na bhavetabbam sacchikatabbam tinindriya abhinneyya parinneyya na pahatabba siya bhavetabba siya sacchikatabba siya na bhavetabba na sacchikatabba cha indriya abhinneyya parinneyya siya pahatabba siya bhavetabba siya sacchikatabba siya na pahatabba na bhavetabba na sacchikatabba. {1108.3} Tayo akusalahetu abhinneyya parinneyya pahatabba na bhavetabba na sacchikatabba tayo kusalahetu abhinneyya parinneyya na pahatabba siya bhavetabba na sacchikatabba siya na bhavetabba tayo abyakatahetu abhinneyya parinneyya na pahatabba na bhavetabba siya

--------------------------------------------------------------------------------------------- page575.

Sacchikatabba siya na sacchikatabba . kabalimkaro aharo abhinneyyo parinneyyo na pahatabbo na bhavetabbo na sacchikatabbo tayo ahara abhinneyya parinneyya siya pahatabba siya bhavetabba siya sacchikatabba siya na pahatabba na bhavetabba na sacchikatabba. {1108.4} Cha phassa abhinneyya parinneyya na pahatabba na bhavetabba na sacchikatabba manovinnanadhatusamphasso abhinneyyo parinneyyo siya pahatabbo siya bhavetabbo siya sacchikatabbo siya na pahatabbo na bhavetabbo na sacchikatabbo . cha vedana cha sanna cha cetana cha citta abhinneyya parinneyya na pahatabba na bhavetabba na sacchikatabba manovinnanadhatu abhinneyya parinneyya siya pahatabba siya bhavetabba siya sacchikatabba siya na pahatabba na bhavetabba na sacchikatabba. ---------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 573-575. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=11597&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=11597&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1108&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=84              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1108              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]