ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [1109]  Pañcannaṃ  khandhānaṃ  kati sārammaṇā kati anārammaṇā
.pe.  sattannaṃ  cittānaṃ  kati  sārammaṇā  kati  anārammaṇā .
Rūpakkhandho  anārammaṇo  cattāro  khandhā sārammaṇā . dasāyatanā
anārammaṇā  manāyatanaṃ  sārammaṇaṃ  dhammāyatanaṃ  siyā  sārammaṇaṃ
siyā  anārammaṇaṃ  .  dasa  dhātuyo  anārammaṇā  satta  dhātuyo
sārammaṇā  dhammadhātu  siyā  sārammaṇā  siyā  anārammaṇā .
Dve   saccā  sārammaṇā  nirodhasaccaṃ  anārammaṇaṃ  dukkhasaccaṃ
siyā  sārammaṇaṃ  siyā  anārammaṇaṃ  .  sattindriyā  anārammaṇā
cuddasindriyā  sārammaṇā  jīvitindriyaṃ  siyā  sārammaṇaṃ  siyā
anārammaṇaṃ  .  nava  hetū  sārammaṇā  .  kabaḷiṃkāro  āhāro
anārammaṇo  tayo  āhārā  sārammaṇā  .  satta  phassā satta
vedanā satta saññā satta cetanā satta cittā sārammaṇā.
   [1110]  Pañcannaṃ  khandhānaṃ  kati  sārammaṇārammaṇā  kati
anārammaṇārammaṇā  kati  anārammaṇā  .pe.  sattannaṃ cittānaṃ kati
sārammaṇārammaṇā  kati  anārammaṇārammaṇā  kati  anārammaṇā .
Rūpakkhandho  anārammaṇo  cattāro  khandhā  siyā  sārammaṇārammaṇā
siyā  anārammaṇārammaṇā  .  dasāyatanā  anārammaṇā  manāyatanaṃ
siyā  sārammaṇārammaṇaṃ  siyā  anārammaṇārammaṇaṃ  dhammāyatanaṃ  siyā
sārammaṇārammaṇaṃ siyā anārammaṇārammaṇaṃ siyā anārammaṇaṃ.
   {1110.1} Dasa dhātuyo anārammaṇā cha dhātuyo anārammaṇārammaṇā
manoviññāṇadhātu  siyā  sārammaṇārammaṇā  siyā  anārammaṇārammaṇā
dhammadhātu   siyā   sārammaṇārammaṇā  siyā  anārammaṇārammaṇā
siyā   anārammaṇā   .   nirodhasaccaṃ  anārammaṇaṃ  maggasaccaṃ
anārammaṇārammaṇaṃ   samudayasaccaṃ   siyā   sārammaṇārammaṇaṃ  siyā
anārammaṇārammaṇaṃ   dukkhasaccaṃ   siyā   sārammaṇārammaṇaṃ   siyā
anārammaṇārammaṇaṃ  siyā  anārammaṇaṃ  .  sattindriyā  anārammaṇā
Pañcindriyā  anārammaṇārammaṇā  navindriyā  siyā  sārammaṇārammaṇā
siyā   anārammaṇārammaṇā   jīvitindriyaṃ  siyā  sārammaṇārammaṇaṃ
siyā  anārammaṇārammaṇaṃ  siyā  anārammaṇaṃ  .  nava  hetū  siyā
sārammaṇārammaṇā   siyā   anārammaṇārammaṇā  .  kabaḷiṅkāro
āhāro  anārammaṇo  tayo  āhārā  siyā  sārammaṇārammaṇā
siyā  anārammaṇārammaṇā  .  cha  phassā  anārammaṇārammaṇā
manoviññāṇadhātusamphasso    siyā    sārammaṇārammaṇo   siyā
anārammaṇārammaṇo  . cha vedanā cha saññā cha cetanā cha cittā
anārammaṇārammaṇā   manoviññāṇadhātu   siyā   sārammaṇārammaṇā
siyā anārammaṇārammaṇā.
           ----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 575-577. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=11651              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=11651              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=1109&items=2              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=85              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=1109              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่