ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [755] Catasso appamaññāyo mettā karuṇā muditā upekkhā.
   [756] Tattha katamā mettā idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  mettāsahagataṃ  tasmiṃ  samaye phasso hoti .pe. avikkhepo
hoti  ime  dhammā  kusalā  tasseva rūpāvacarassa kusalassa kammassa
katattā  upacitattā  vipākaṃ  vivicceva  kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  mettāsahagataṃ  yā  tasmiṃ  samaye  metti
mettāyanā  mettāyitattaṃ  mettā  cetovimutti  ayaṃ  vuccati
mettā avasesā dhammā mettāya sampayuttā.
   {756.1} Tattha katamā mettā idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā
maggaṃ bhāveti vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe. Dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
Mettāsahagataṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti .pe. avikkhepo hoti
ime  dhammā  kusalā  tasseva  rūpāvacarassa  kusalassa  kammassa
katattā  upacitattā  vipākaṃ  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe. dutiyaṃ
jhānaṃ  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  mettāsahagataṃ  yā  tasmiṃ samaye metti
mettāyanā  mettāyitattaṃ  mettā cetovimutti ayaṃ vuccati mettā
avasesā dhammā mettāya sampayuttā.
   [757] Tattha katamā karuṇā idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti  vivicceva  kāmehi  .pe.  paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati   karuṇāsahagataṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe.
Avikkhepo  hoti  ime  dhammā  kusalā  tasseva  rūpāvacarassa
kusalassa  kammassa  katattā  upacitattā  vipākaṃ  vivicceva  kāmehi
.pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  karuṇāsahagataṃ  yā  tasmiṃ
samaye  karuṇā  karuṇāyanā  karuṇāyitattaṃ  karuṇā  cetovimutti  ayaṃ
vuccati karuṇā avasesā dhammā karuṇāya sampayuttā.
   {757.1} Tattha katamā karuṇā idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā
maggaṃ  bhāveti vitakkavicārānaṃ vūpasamā .pe. dutiyaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati karuṇāsahagataṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe. avikkhepo hoti
ime  dhammā  kusalā  tasseva  rūpāvacarassa  kusalassa  kammassa
katattā  upacitattā  vipākaṃ  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe. dutiyaṃ
Jhānaṃ  .pe.  tatiyaṃ  jhānaṃ  .pe.  paṭhamaṃ  jhānaṃ  .pe.  catutthaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  karuṇāsahagataṃ  yā  tasmiṃ  samaye karuṇā
karuṇāyanā  karuṇāyitattaṃ  karuṇā  cetovimutti  ayaṃ  vuccati  karuṇā
avasesā dhammā karuṇāya sampayuttā.
   [758] Tattha katamā muditā idha bhikkhu yasmiṃ samaye rūpūpapattiyā
maggaṃ bhāveti vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja viharati
muditāsahagataṃ  tasmiṃ  samaye  phasso  hoti  .pe. avikkhepo hoti
ime  dhammā  kusalā tasseva rūpāvacarassa kusalassa kammassa katattā
upacitattā  vipākaṃ  vivicceva kāmehi .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ upasampajja
viharati  muditāsahagataṃ yā tasmiṃ samaye muditā muditāyanā muditāyitattaṃ
muditā  cetovimutti  ayaṃ  vuccati  muditā avasesā dhammā muditāya
sampayuttā.
   {758.1}  Tattha  katamā  muditā  idha  bhikkhu  yasmiṃ samaye
rūpūpapattiyā  maggaṃ  bhāveti  vitakkavicārānaṃ  vūpasamā  .pe. dutiyaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati  muditāsahagataṃ  tasmiṃ  samaye phasso hoti
.pe.  avikkhepo  hoti  ime dhammā kusalā tasseva rūpāvacarassa
kusalassa  kammassa  katattā upacitattā vipākaṃ vitakkavicārānaṃ vūpasamā
.pe.  dutiyaṃ  jhānaṃ  .pe. tatiyaṃ jhānaṃ .pe. paṭhamaṃ jhānaṃ .pe.
Catutthaṃ  jhānaṃ  upasampajja  viharati  muditāsahagataṃ  yā  tasmiṃ samaye
muditā  muditāyanā  muditāyitattaṃ  muditā  cetovimutti  ayaṃ  vuccati
muditā avasesā dhammā muditāya sampayuttā.
   [759]  Tattha  katamā  upekkhā  idha  bhikkhu  yasmiṃ samaye
rūpūpapattiyā  maggaṃ  bhāveti sukhassa ca pahānā .pe. catutthaṃ jhānaṃ
upasampajja  viharati  upekkhāsahagataṃ tasmiṃ samaye phasso hoti .pe.
Avikkhepo  hoti  ime dhammā kusalā tasseva rūpāvacarassa kusalassa
kammassa katattā upacitattā vipākaṃ sukhassa ca pahānā .pe. catutthaṃ
jhānaṃ  upasampajja  viharati upekkhāsahagataṃ yā tasmiṃ samaye upekkhā
upekkhāyanā  upekkhāyitattaṃ  upekkhā  cetovimutti  ayaṃ  vuccati
upekkhā avasesā dhammā upekkhāya sampayuttā.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 380-383. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=7666              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=7666              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=755&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=53              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=755              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]