ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [774]  Panca  sikkhapadani  panatipata  veramani sikkhapadam
adinnadana  veramani  sikkhapadam  kamesu  micchacara  veramani
sikkhapadam  musavada  veramani  sikkhapadam  suramerayamajjapamadatthana
veramani  sikkhapadam  .  pancannam  sikkhapadanam  kati  kusala  kati
akusala kati abyakata .pe. Kati sarana kati arana.
   [775]  Kusalayeva  siya  sukhaya vedanaya sampayutta siya
adukkhamasukhaya    vedanaya    sampayutta    vipakadhammadhamma
anupadinnupadaniya    asankilitthasankilesika    savitakkasavicara
siya   pitisahagata  siya  sukhasahagata  siya  upekkhasahagata
Nevadassanenanabhavanayapahatabba nevadassanenanabhavanaya-
pahatabbahetuka   acayagamino   nevasekkhanasekkha  paritta
parittarammana  majjhima  aniyata  na  vattabba  maggarammanatipi
maggahetukatipi  maggadhipatinotipi  siya  uppanna  siya  anuppanna
na  vattabba  uppadinoti  siya  atita  siya  anagata  siya
paccuppanna  paccuppannarammana  siya  ajjhatta  siya  bahiddha
siya ajjhattabahiddha bahiddharammana anidassanaappatigha.
   [776]  Na hetu sahetuka hetusampayutta na vattabba hetu
ceva sahetuka cati sahetuka ceva na ca hetu na vattabba hetu
ceva  hetusampayutta  cati  hetusampayutta  ceva na ca hetu na
hetu  sahetuka  .  sappaccaya  sankhata  anidassana  appatigha
arupa  lokiya  kenaci  vinneyya  kenaci na vinneyya . no
asava  sasava  asavavippayutta  na  vattabba  asava  ceva
sasava  cati sasava ceva no ca asava na vattabba asava
ceva asavasampayutta catipi asavasampayutta ceva no ca asavatipi
asavavippayuttasasava  .  no sannojana .pe. no gantha .pe.
No ogha .pe. no yoga .pe. No nivarana .pe. No paramasa
.pe.   sarammana   no  citta  cetasika  cittasampayutta
cittasamsattha   cittasamutthana   cittasahabhuno   cittanuparivattino
cittasamsatthasamutthana cittasamsatthasamutthanasahabhuno
Cittasamsatthasamutthananuparivattino  bahira  nupada  anupadinna .
Nupadana .pe. no kilesa .pe. Na dassanena pahatabba nabhavanaya
pahatabba  nadassanenapahatabbahetuka  na  bhavanaya  pahatabbahetuka
savitakka  savicara siya sappitika siya appitika siya pitisahagata
siya  na  pitisahagata  siya  sukhasahagata siya na sukhasahagata siya
upekkhasahagata  siya na upekkhasahagata kamavacara na rupavacara
na arupavacara pariyapanna aniyyanika aniyata sauttara aranati.
           Panhapucchakam.
         Sikkhapadavibhango samatto.
           ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 396-398. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=7993&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=7993&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=774&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=57              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=774              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=9742              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=9742              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]