ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 35 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 27 : Abhi. Vibhaṅgo

   [908]  Tattha  katamo  kodho yo kodho kujjhana kujjhitattam
doso  dusana  dusitattam  byapatti  byapajjana  byapajjitattam
virodho  pativirodho  candikkam  assuropo  anattamanata cittassa ayam
vuccati  kodho . tattha katamo upanaho pubbakalam kodho aparakalam
upanaho  yo  evarupo  upanaho upanahana upanahitattam atthapana

--------------------------------------------------------------------------------------------- page484.

Thapana santhapana anusamsandana anuppabandhana dalhikammam kodhassa ayam vuccati upanaho. [909] Tattha katamo makkho yo makkho makkhiyana makkhiyitattam nitthuriyam nitthuriyakammam ayam vuccati makkho . tattha katamo palaso yo palaso palasayana palasayitattam palasaharo vivadatthanam yugaggaho appatinissaggo ayam vuccati palaso. [910] Tattha katama issa ya paralabhasakkaragarukaramananavandana- pujanasu issa issayana issayitattam usuya usuyana usuyitattam ayam vuccati issa . tattha katamam macchariyam panca macchariyani avasamacchariyam kulamacchariyam labhamacchariyam vannamacchariyam dhammamacchariyam yam evarupam maccheram maccharayana maccharayitattam veviccham kadariyam katukancukata aggahitattam cittassa idam vuccati macchariyam. [911] Tattha katama maya idhekacco kayena duccaritam caritva vacaya duccaritam caritva manasa duccaritam caritva tassa paticchadanahetu papikam iccham panidahati ma mam jannati icchati ma mam jannati sankappati ma mam jannati vacam bhasati ma mam jannati kayena parakkamati ya evarupa maya mayavita accasara vancana nikati vikirana pariharana guhana pariguhana chadana paricchadana anuttanikammam anavikammam vocchadana papakiriya ayam vuccati maya . tattha katamam satheyyam idhekacco

--------------------------------------------------------------------------------------------- page485.

Satho hoti parisatho yam tattha satham sathata satheyyam kakkhalata kakkhaliyam parikkhatata parikkhatiyam idam vuccati satheyyam. [912] Tattha katama avijja yam annanam adassanam .pe. Avijjalangi moho akusalamulam ayam vuccati avijja . tattha katama bhavatanha yo bhavesu bhavacchando bhavarago bhavanandi bhavatanha bhavasineho bhavaparilaho bhavamuccha bhavajjhosanam ayam vuccati bhavatanha. [913] Tattha katama bhavaditthi bhavissati atta ca loko cati ya evarupa ditthi ditthigatam .pe. vipariyesaggaho ayam vuccati bhavaditthi . tattha katama vibhavaditthi na bhavissati atta ca loko cati ya evarupa ditthi ditthigatam .pe. vipariyesaggaho ayam vuccati vibhavaditthi. [914] Tattha katama sassataditthi sassato atta ca loko cati ya evarupa ditthi ditthigatam .pe. vipariyesaggaho ayam vuccati sassataditthi . tattha katama ucchedaditthi ucchijjissati atta ca loko cati ya evarupa ditthi ditthigatam .pe. Vipariyesaggaho ayam vuccati ucchedaditthi. [915] Tattha katama antava ditthi antava atta ca loko cati ya evarupa ditthi ditthigatam .pe. vipariyesaggaho ayam vuccati antava ditthi . tattha katama anantava ditthi anantava atta ca loko cati ya evarupa ditthi ditthigatam .pe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page486.

Vipariye saggaho ayam vuccati anantava ditthi. [916] Tattha katama pubbantanuditthi pubbantam arabbha ya uppajjati ditthi ditthigatam .pe. vipariyesaggaho ayam vuccati pubbantanuditthi . tattha katama aparantanuditthi aparantam arabbha ya uppajjati ditthi ditthigatam .pe. vipariyesaggaho ayam vuccati aparantanuditthi. [917] Tattha katamam ahirikam yam na hiriyati hiriyitabbena na hiriyati papakanam akusalanam dhammanam samapattiya idam vuccati ahirikam . Tattha katamam anottappam yam na ottappati ottappitabbena na ottappati papakanam akusalanam dhammanam samapattiya idam vuccati anottappam. [918] Tattha katama dovacassata sahadhammike vuccamane dovacassayam dovacassiyam dovacassata vippatikulagahita vipaccanikasatata anadariyam anadarata agaravata appatissavata ayam vuccati dovacassata . tattha katama papamittata ye te puggala assaddha dussila appassuta maccharino duppanna ya tesam sevana nisevana samsevana bhajana sambhajana bhatti sambhatti sampavankata ayam vuccati papamittata. [919] Tattha katamo anajjavo yo anajjavo anajjavata jimhata vankata kutilata ayam vuccati anajjavo . tattha katamo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page487.

Amaddavo ya amuduta amaddavata kakkhaliyam pharusiyam kakkhalata kathinata ujucittata amuduta ayam vuccati amaddavo. [920] Tattha katama akkhanti ya akkhanti akkhamanata anadhivasanata candikkam assuropo anattamanata cittassa ayam vuccati akkhanti . tattha katamam asoraccam kayiko vitikkamo vacasiko vitikkamo kayikavacasiko vitikkamo idam vuccati asoraccam sabbampi dussilyam asoraccam. [921] Tattha katamam asakhalyam ya sa vaca andaka kakkasa parakatuka parabhisajjani kodhasamanta asamadhisamvattanika tatharupim vacam bhasita hoti ya tattha asanhavacata asakhilavacata pharusavacata idam vuccati asakhalyam . tattha katamo appatisantharo dve patisanthara amisapatisantharo ca dhammapatisantharo ca idhekacco appatisantharako hoti amisapatisantharena va dhammapatisantharena va ayam vuccati appatisantharo. [922] Tattha katama indriyesu aguttadvarata idhekacco cakkhuna rupam disva nimittaggahi hoti anubyanjanaggahi yatvadhikaranamenam cakkhundriyam asamvutam viharantam abhijjhadomanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum tassa samvaraya na patipajjati na rakkhati cakkhundriyam cakkhundriye na samvaram apajjati sotena saddam sutva .pe. ghanena gandham ghayitva .pe. jivhaya rasam sayitva

--------------------------------------------------------------------------------------------- page488.

.pe. Kayena photthabbam phusitva .pe. manasa dhammam vinnaya nimittaggahi hoti anubyanjanaggahi yatvadhikaranamenam manindriyam asamvutam viharantam abhijjhadomanassa papaka akusala dhamma anvassaveyyum tassa samvaraya na patipajjati na rakkhati manindriyam manindriye na samvaram apajjati ya imesam channam indriyanam agutti agopana anarakkho asamvaro ayam vuccati indriyesu aguttadvarata. Tattha katama bhojane amattannuta idhekacco appatisamkha ayoniso aharam ahareti davaya madaya mandanaya vibhusanaya ya tattha asantutthita amattannuta appatisankha bhojane ayam vuccati bhojane amattannuta. [923] Tattha katamam mutthasaccam ya assati ananussati appatissati assati asaranata adharanata pilapanata sammusanata idam vuccati mutthasaccam . tattha katamam asampajannam yam annanam adassanam .pe. avijjalangi moho akusalamulam idam vuccati asampajannam. [924] Tattha katama silavipatti kayiko vitikkamo vacasiko vitikkamo kayikavacasiko vitikkamo ayam vuccati silavipatti sabbampi dussilyam silavipatti . tattha katama ditthivipatti natthi dinnam natthi yittham .pe. ye imanca lokam paranca lokam sayam abhinna sacchikatva pavedentiti ya evarupa ditthi ditthigatam .pe.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page489.

Vipariyesaggaho ayam vuccati ditthivipatti sabbapi micchaditthi ditthivipatti. [925] Tattha katamam ajjhattam sannojanam pancorambhagiyani sannojanani ajjhattam sannojanam . pancuddhambhagiyani sannojanani bahiddha sannojanam. Dukam.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 35 page 483-489. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=35&A=9768&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=35&A=9768&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=35&item=908&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=35&siri=67              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=35&i=908              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=54&A=12520              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=54&A=12520              Contents of The Tipitaka Volume 35 https://84000.org/tipitaka/read/?index_35 https://84000.org/tipitaka/english/?index_35

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]