ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

         Atthi arahato punnupacayotikatha
   [1689]  Atthi  arahato  punnupacayoti . amanta . atthi
arahato  apunnupacayoti  . na hevam vattabbe .pe. natthi arahato
apunnupacayoti  .  amanta  .  natthi  arahato  punnupacayoti .
Na hevam vattabbe .pe.
   [1690]  Atthi  arahato punnupacayoti . amanta . araha
punnabhisankharam   abhisankharoti   anenjabhisankharam   abhisankharoti
gatisamvattaniyam  kammam  karoti bhavasamvattaniyam kammam karoti issariyasamvattaniyam
kammam  karoti  adhipaccasamvattaniyam  kammam  karoti  mahabhogasamvattaniyam
kammam  karoti  mahaparivarasamvattaniyam  kammam  karoti  devasobhagya-
samvattaniyam  kammam  karoti  manussasobhagyasamvattaniyam  kammam  karotiti .
Na hevam vattabbe .pe.
   [1691]  Atthi  arahato punnupacayoti . amanta . araha
acinatiti  .  na hevam vattabbe .pe. araha apacinatiti . na
hevam  vattabbe  .pe.  araha  pajahatiti .pe. araha upadiyatiti
.pe.  araha  visinetiti  .pe.  araha ussinetiti .pe. araha
Vidhupetiti .pe. araha sandhupetiti . na hevam vattabbe .pe. Nanu
araha  nevacinati na apacinati apacinitva thitoti . amanta .
Hanci  araha nevacinati napacinati apacinitva thito no vata re
vattabbe atthi arahato punnupacayoti.
   [1692]  Nanu  araha  neva  pajahati na upadiyati pajahitva
thito  neva  visineti  na  ussineti visinitva thito neva vidhupeti
na  sandhupeti vidhupetva thitoti . amanta . hanci araha neva
vidhupeti  na  sandhupeti  vidhupetva  thito  no vata re vattabbe
atthi arahato punnupacayoti.
   [1693]  Natthi  arahato punnupacayoti . amanta . araha
danam  dadeyyati  . amanta . hanci araha danam dadeyya no
vata re vattabbe natthi arahato punnupacayoti.
   [1694]  Araha  civaram  dadeyya  .pe.  pindapatam dadeyya
senasanam  dadeyya  gilanapaccayabhesajjaparikkharam  dadeyya  khadaniyam
dadeyya  bhojaniyam  dadeyya paniyam dadeyya cetiyam vandeyya cetiye
malam  aropeyya  gandham  aropeyya  vilepanam aropeyya .pe.
Cetiyam  abhidakkhinam  kareyyati  . amanta . hanci araha cetiyam
abhidakkhinam kareyya no vata re vattabbe natthi arahato punnupacayoti.
        Atthi arahato punnupacayotikatha.
              --------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 575-576. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=11399&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=11399&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=1689&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=184              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=1689              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=6512              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=6512              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com