ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 37 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 29 : Abhi. Kathāvatthu

   [62]  Puggalo  upalabbhati  upalabbhati  puggaloti  . puggalo
upalabbhati  upalabbhati  kehici  puggalo  kehici  na  puggaloti .
Puggalo  kehici  upalabbhati  kehici  na  upalabbhatiti  .  na hevam
vattabbe .pe.
   [63]  Puggalo  sacchikattho  sacchikattho puggaloti . puggalo
sacchikattho sacchikattho kehici puggalo kehici na puggaloti . Puggalo
kehici sacchikattho kehici na sacchikatthoti. Na hevam vattabbe .pe.
   [64]  Puggalo  vijjamano  vijjamano puggaloti . puggalo
vijjamano vijjamano kehici puggalo kehici na puggaloti . Puggalo
kehici vijjamano kehici na vijjamanoti. Na hevam vattabbe .pe.
   [65]  Puggalo samvijjamano samvijjamano puggaloti . puggalo
samvijjamano  samvijjamano  kehici  puggalo  kehici na puggaloti .
Puggalo  kehici  samvijjamano  kehici na samvijjamanoti . na hevam
vattabbe .pe.
   [66]  Puggalo  atthi  atthi  puggaloti  .  puggalo atthi
atthi  kehici puggalo kehici na puggaloti . puggalo kehici atthi
kehici na atthiti. Na hevam vattabbe .pe.
   [67] Puggalo atthi atthi na sabbo puggaloti . Amanta.
Puggalo  natthi  natthi  na  sabbo puggaloti . na hevam vattabbe
.pe. Sankhittam.
            Vacanasodhanam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 37 page 35-36. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=37&A=722&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=37&A=722&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=37&item=62&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=37&siri=13              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=37&i=62              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=3186              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=3186              Contents of The Tipitaka Volume 37 http://84000.org/tipitaka/read/?index_37

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com