ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 38 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 30 : Abhi. Yamakaṃ (1)

           Abhidhammapiṭake yamakaṃ
            paṭhamo bhāgo
              -------
       namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa
             mūlayamakaṃ
            uddesavāro
   [1]  Yekeci  kusalā  dhammā sabbe te kusalamūlā ye vā
pana  kusalamūlā sabbe te dhammā kusalā . yekeci kusalā dhammā
sabbe  te kusalamūlena ekamūlā ye vā pana kusalamūlena ekamūlā
sabbe  te  dhammā kusalā . yekeci kusalamūlena ekamūlā dhammā
sabbe  te  kusalamūlena  aññamaññamūlā  ye  vā  pana kusalamūlena
aññamaññamūlā sabbe te dhammā kusalā.
   {1.1} Yekeci kusalā dhammā sabbe te kusalamūlamūlā ye vā pana
kusalamūlamūlā sabbe te dhammā kusalā . yekeci kusalā dhammā sabbe
te kusalamūlena ekamūlamūlā ye vā pana kusalamūlena ekamūlamūlā sabbe te
dhammā kusalā . yekeci kusalamūlena ekamūlamūlā dhammā sabbe te
kusalamūlena   aññamaññamūlamūlā   ye   vā   pana  kusalamūlena
aññamaññamūlamūlā sabbe te dhammā kusalā.
   {1.2} Yekeci kusalā dhammā sabbe te kusalamūlakā ye vā pana kusalamūlakā sabbe
Te dhammā kusalā . yekeci kusalā dhammā sabbe te kusalamūlena
ekamūlakā  ye  vā pana kusalamūlena ekamūlakā sabbe te dhammā
kusalā . yekeci kusalamūlena ekamūlakā dhammā sabbe te kusalamūlena
aññamaññamūlakā  ye  vā  pana  kusalamūlena  aññamaññamūlakā  sabbe
te dhammā kusalā.
   {1.3}  Yekeci  kusalā  dhammā  sabbe  te kusalamūlamūlakā
ye vā pana kusalamūlamūlakā sabbe te dhammā kusalā. Yekeci kusalā
dhammā sabbe te kusalamūlena ekamūlamūlakā ye vā pana kusalamūlena
ekamūlamūlakā  sabbe  te  dhammā  kusalā  . yekeci kusalamūlena
ekamūlamūlakā  dhammā  sabbe  te  kusalamūlena  aññamaññamūlamūlakā
ye vā pana kusalamūlena aññamaññamūlamūlakā sabbe te dhammā kusalā.
   [2]  Yekeci akusalā dhammā sabbe te akusalamūlā ye vā
pana  akusalamūlā  sabbe  te  dhammā akusalā . yekeci akusalā
dhammā  sabbe te akusalamūlena ekamūlā ye vā pana akusalamūlena
ekamūlā sabbe te dhammā akusalā . yekeci akusalamūlena ekamūlā
dhammā  sabbe  te  akusalamūlena  aññamaññamūlā  ye  vā  pana
akusalamūlena aññamaññamūlā sabbe te dhammā akusalā.
   {2.1} Yekeci akusalā dhammā sabbe te akusalamūlamūlā ye vā pana
akusalamūlamūlā sabbe te dhammā akusalā . yekeci akusalā dhammā
sabbe te akusalamūlena ekamūlamūlā ye vā pana akusalamūlena ekamūlamūlā
sabbe  te  dhammā  akusalā  . yekeci akusalamūlena ekamūlamūlā
Dhammā  sabbe  te  akusalamūlena  aññamaññamūlamūlā  ye  vā pana
akusalamūlena aññamaññamūlamūlā sabbe te dhammā akusalā.
   {2.2} Yekeci akusalā dhammā sabbe te akusalamūlakā ye vā pana
akusalamūlakā  sabbe te dhammā akusalā . yekeci akusalā dhammā
sabbe  te  akusalamūlena  ekamūlakā  ye  vā  pana akusalamūlena
ekamūlakā  sabbe  te  dhammā  akusalā  . yekeci akusalamūlena
ekamūlakā  dhammā  sabbe  te  akusalamūlena  aññamaññamūlakā  ye
vā pana akusalamūlena aññamaññamūlakā sabbe te dhammā akusalā.
   {2.3} Yekeci akusalā dhammā sabbe te akusalamūlamūlakā ye vā pana
akusalamūlamūlakā sabbe te dhammā akusalā . yekeci akusalā dhammā
sabbe  te  akusalamūlena  ekamūlamūlakā  ye vā pana akusalamūlena
ekamūlamūlakā  sabbe  te  dhammā akusalā . yekeci akusalamūlena
ekamūlamūlakā  dhammā  sabbe te akusalamūlena aññamaññamūlamūlakā ye
vā pana akusalamūlena aññamaññamūlamūlakā sabbe te dhammā akusalā.
   [3]  Yekeci abyākatā dhammā sabbe te abyākatamūlā ye
vā  pana  abyākatamūlā  sabbe te dhammā abyākatā . yekeci
abyākatā  dhammā  sabbe  te  abyākatamūlena ekamūlā ye vā
pana  abyākatamūlena  ekamūlā  sabbe  te  dhammā abyākatā .
Yekeci  abyākatamūlena  ekamūlā dhammā sabbe te abyākatamūlena
aññamaññamūlā   ye  vā  pana  abyākatamūlena  aññamaññamūlā
Sabbe te dhammā abyākatā.
   {3.1} Yekeci abyākatā dhammā sabbe te abyākatamūlamūlā
ye vā pana abyākatamūlamūlā sabbe te dhammā abyākatā. Yekeci
abyākatā dhammā sabbe te abyākatamūlena ekamūlamūlā ye vā pana
abyākatamūlena ekamūlamūlā sabbe te dhammā abyākatā . yekeci
abyākatamūlena  ekamūlamūlā  dhammā  sabbe  te  abyākatamūlena
aññamaññamūlamūlā  ye  vā  pana  abyākatamūlena  aññamaññamūlamūlā
sabbe te dhammā abyākatā.
   {3.2}  Yekeci abyākatā dhammā sabbe te abyākatamūlakā
ye vā pana abyākatamūlakā sabbe te dhammā abyākatā. Yekeci
abyākatā dhammā sabbe te abyākatamūlena ekamūlakā ye vā pana
abyākatamūlena  ekamūlakā sabbe te dhammā abyākatā . yekeci
abyākatamūlena  ekamūlakā  dhammā  sabbe  te  abyākatamūlena
aññamaññamūlakā  ye  vā  pana  abyākatamūlena  aññamaññamūlakā
sabbe te dhammā abyākatā.
   {3.3} Yekeci abyākatā dhammā sabbe te abyākatamūlamūlakā ye vā
pana  abyākatamūlamūlakā  sabbe  te  dhammā abyākatā . yekeci
abyākatā dhammā sabbe te abyākatamūlena ekamūlamūlakā ye vā pana
abyākatamūlena ekamūlamūlakā sabbe te dhammā abyākatā . Yekeci
abyākatamūlena  ekamūlamūlakā  dhammā  sabbe  te  abyākatamūlena
aññamaññamūlamūlakā  ye  vā  pana  abyākatamūlena  aññamaññamūlamūlakā
sabbe te dhammā abyākatā.
   [4] Yekeci nāmā dhammā sabbe te nāmamūlā ye vā pana
nāmamūlā sabbe te dhammā nāmā . yekeci nāmā dhammā sabbe
te  nāmamūlena ekamūlā ye vā pana nāmamūlena ekamūlā sabbe
te dhammā nāmā . yekeci nāmamūlena ekamūlā dhammā sabbe te
nāmamūlena  aññamaññamūlā  ye  vā  pana  nāmamūlena aññamaññamūlā
sabbe te dhammā nāmā.
   {4.1} Yekeci nāmā dhammā sabbe te nāmamūlamūlā ye vā pana
nāmamūlamūlā sabbe te dhammā nāmā . yekeci nāmā dhammā sabbe
te nāmamūlena ekamūlamūlā ye vā pana nāmamūlena ekamūlamūlā sabbe
te dhammā nāmā . yekeci nāmamūlena ekamūlamūlā dhammā sabbe te
nāmamūlena  aññamaññamūlamūlā ye vā pana nāmamūlena aññamaññamūlamūlā
sabbe te dhammā nāmā . Yekeci nāmā dhammā sabbe te nāmamūlakā
ye vā pana nāmamūlakā sabbe te dhammā nāmā.
   {4.2} Yekeci nāmā dhammā sabbe te nāmamūlena ekamūlakā
ye vā pana nāmamūlena ekamūlakā sabbe te dhammā nāmā. Yekeci
nāmamūlena  ekamūlakā  dhammā sabbe te nāmamūlena aññamaññamūlakā
ye vā pana nāmamūlena aññamaññamūlakā sabbe te dhammā nāmā.
Yekeci nāmā dhammā sabbe te nāmamūlamūlakā ye vā pana nāmamūlamūlakā
sabbe te dhammā nāmā.
   {4.3} Yekeci nāmā dhammā sabbe te nāmamūlena ekamūlamūlakā ye vā
pana nāmamūlena ekamūlamūlakā sabbe te dhammā nāmā. Yekeci nāmamūlena
Ekamūlamūlakā  dhammā  sabbe  te nāmamūlena aññamaññamūlamūlakā ye
vā pana nāmamūlena aññamaññamūlamūlakā sabbe te dhammā nāmā.
   [5] Yekeci kusalā dhammā sabbe te kusalahetū .pe. Kusalanidānā .pe.
Kusalasambhavā .pe. kusalappabhavā .pe. Kusalasamuṭṭhānā .pe. Kusalāhārā
.pe. Kusalārammaṇā .pe. Kusalapaccayā .pe. Kusalasamudayā .pe.
      Mūlaṃ hetu nidānañca       sambhavo pabhavena ca
      samuṭṭhānāhārārammaṇā   paccayo samudayena cāti.
           Uddesavāro.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 38 page 1-6. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=38&A=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=38&A=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=38&item=1&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=38&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=38&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=7355              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=7355              Contents of The Tipitaka Volume 38 https://84000.org/tipitaka/read/?index_38 https://84000.org/tipitaka/english/?index_38

แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]