ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 39 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 31 : Abhi. Yamakaṃ (2)

   [1415]  Yo  cakkhundriyam  parijanati  so  domanassindriyam
pajahissatiti:  no  .  yo  va pana domanassindriyam pajahissati so
cakkhundriyam parijanatiti: no.
   [1416] Yo cakkhundriyam parijanati so anannatannassamitindriyam
bhavessatiti:  no  .  yo  va  pana  anannatannassamitindriyam
bhavessati so cakkhundriyam parijanatiti: no.
   [1417] Yo cakkhundriyam parijanati so annindriyam bhavessatiti:
no  .  yo  va  pana  annindriyam  bhavessati  so cakkhundriyam
parijanatiti: no.
   [1418]  Yo  cakkhundriyam  parijanati  so  annatavindriyam
sacchikarissatiti: amanta . yo va pana annatavindriyam sacchikarissati
so  cakkhundriyam  parijanatiti:  satta  puggala  annatavindriyam
sacchikarissanti  no  ca  cakkhundriyam  parijananti  aggamaggasamangi
annatavindriyanca sacchikarissati cakkhundriyanca parijanati.
   [1419] Yo domanassindriyam pajahati so anannatannassamitindriyam
bhavessatiti:  no  .  yo  va  pana  anannatannassamitindriyam
bhavessati so domanassindriyam pajahatiti: no.
   [1420] Yo domanassindriyam pajahati so annindriyam bhavessatiti:
amanta . yo va pana annindriyam bhavessati so domanassindriyam
pajahatiti:   cha  puggala  annindriyam  bhavessanti  no  ca
domanassindriyam   pajahanti   anagamimaggasamangi   annindriyanca
bhavessati domanassindriyanca pajahati.
   [1421]  Yo  domanassindriyam  pajahati  so  annatavindriyam
sacchikarissatiti:  amanta  .  yo  va  pana  annatavindriyam
sacchikarissati   so  domanassindriyam  pajahatiti:  satta  puggala
annatavindriyam  sacchikarissanti  no  ca  domanassindriyam  pajahanti
Anagamimaggasamangi      annatavindriyanca     sacchikarissati
domanassindriyanca pajahati.
   [1422]  Yo anannatannassamitindriyam bhaveti so annindriyam
bhavessatiti:  amanta  .  yo  va  pana annindriyam bhavessati
so  anannatannassamitindriyam  bhavetiti:  cha  puggala  annindriyam
bhavessanti  no  ca  anannatannassamitindriyam  bhaventi  atthamako
annindriyanca     bhavessati     anannatannassamitindriyanca
bhaveti.
   [1423]   Yo   anannatannassamitindriyam  bhaveti  so
annatavindriyam  sacchikarissatiti:  amanta  .  yo  va  pana
annatavindriyam   sacchikarissati   so   anannatannassamitindriyam
bhavetiti:  satta  puggala  annatavindriyam  sacchikarissanti  no ca
anannatannassamitindriyam   bhaventi  atthamako  annatavindriyanca
sacchikarissati anannatannassamitindriyanca bhaveti.
   [1424]  Yo  annindriyam  bhaveti  so  annatavindriyam
sacchikarissatiti:  amanta  .  yo  va  pana  annatavindriyam
sacchikarissati   so   annindriyam   bhavetiti:  panca  puggala
annatavindriyam  sacchikarissanti  no  ca  annindriyam  bhaventi
tayo   aggamaggasamangino   annatavindriyanca   sacchikarissanti
annindriyanca bhaventi.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 39 page 543-545. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=39&A=10895&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=39&A=10895&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=39&item=1415&items=10              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=39&siri=29              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=39&i=1415              Contents of The Tipitaka Volume 39 http://84000.org/tipitaka/read/?index_39

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com