ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [25]  Avigatapaccayoti  cattāro  khandhā  arūpino  aññamaññaṃ
avigatapaccayena  paccayo  cattāro mahābhūtā aññamaññaṃ avigatapaccayena
paccayo  okkantikkhaṇe  nāmarūpaṃ  aññamaññaṃ  avigatapaccayena paccayo
cittacetasikā  dhammā  cittasamuṭṭhānānaṃ rūpānaṃ avigatapaccayena paccayo
mahābhūtā   upādārūpānaṃ   avigatapaccayena  paccayo  cakkhāyatanaṃ
cakkhuviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca   dhammānaṃ   avigatapaccayena
paccayo   sotāyatanaṃ   sotaviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ  avigatapaccayena  paccayo  ghānāyatanaṃ  ghānaviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ  avigatapaccayena  paccayo  jivhāyatanaṃ
jivhāviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca   dhammānaṃ  avigatapaccayena
paccayo   kāyāyatanaṃ   kāyaviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ  avigatapaccayena  paccayo  rūpāyatanaṃ  cakkhuviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca dhammānaṃ avigatapaccayena
Paccayo   saddāyatanaṃ   sotaviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ  avigatapaccayena  paccayo  gandhāyatanaṃ  ghānaviññāṇadhātuyā
taṃsampayuttakānañca   dhammānaṃ  avigatapaccayena  paccayo  rasāyatanaṃ
jivhāviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca   dhammānaṃ  avigatapaccayena
paccayo   phoṭṭhabbāyatanaṃ   kāyaviññāṇadhātuyā   taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ  avigatapaccayena  paccayo  rūpāyatanaṃ  saddāyatanaṃ  gandhāyatanaṃ
rasāyatanaṃ  phoṭṭhabbāyatanaṃ  manodhātuyā  taṃsampayuttakānañca  dhammānaṃ
avigatapaccayena paccayo yaṃ rūpaṃ nissāya manodhātu ca manoviññāṇadhātu ca
vattanti taṃ rūpaṃ manodhātuyā ca manoviññāṇadhātuyā ca taṃsampayuttakānañca
dhammānaṃ avigatapaccayena paccayoti.
        Paccayavibhaṅgavāro niṭṭhito.
            ------------
           Anulomatikapaṭṭhānaṃ
             kusalattikaṃ
              -------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 12-14. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=233              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=233              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=25&items=1              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=25              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=25              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=10012              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=10012              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com