ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

   [457]  Nahetupaccaya  arammane dve ... anantare dve
samanantare  dve  sahajate  dve  annamanne dve nissaye dve
upanissaye  dve  purejate  dve  asevane dve kamme dve
vipake  ekam  ahare dve indriye dve jhane dve magge
ekam  sampayutte  dve  vippayutte  dve  atthiya dve natthiya
dve vigate dve avigate dve.
   [458]  Nahetupaccaya  naadhipatipaccaya  arammane  dve .
Sankhittam. ... Avigate dve (sabbattha dve).
   [459] Nahetupaccaya naadhipatipaccaya napurejatapaccaya arammane
dve ... anantare dve samanantare dve sahajate dve annamanne
dve  nissaye dve upanissaye dve asevane ekam kamme dve
vipake ekam ahare dve indriye dve jhane dve magge ekam
sampayutte  dve  vippayutte  ekam  atthiya  dve natthiya dve
vigate dve avigate dve.
   [460]   Nahetupaccaya   naadhipatipaccaya  napurejatapaccaya
napacchajatapaccaya  naasevanapaccaya  nakammapaccaya  arammane ekam
...  anantare  ekam  samanantare ekam sahajate ekam annamanne
Ekam nissaye ekam upanissaye ekam ahare ekam indriye ekam
jhane  ekam  sampayutte ekam atthiya ekam natthiya ekam vigate
ekam avigate ekam (sabbattha ekam).
   [461]   Nahetupaccaya   naadhipatipaccaya  napurejatapaccaya
napacchajatapaccaya  naasevanapaccaya  nakammapaccaya  navipakapaccaya
namaggapaccaya navippayuttapaccaya arammane ekam ... anantare ekam
samanantare  ekam  sahajate  ekam  annamanne ekam nissaye ekam
upanissaye ekam ahare ekam indriye ekam jhane ekam sampayutte
ekam  atthiya  ekam natthiya ekam vigate ekam avigate ekam .
Navipakam namaggam navippayuttam nakammapaccayasadisam.
   [462]  Naadhipatipaccaya hetuya tini ... arammane tini .
Sankhittam  .  ...  avigate  tini  . naadhipatipaccaya nahetupaccaya
arammane dve . sankhittam . ... avigate dve . naadhipatimulakam
nahetumhi thitena nahetumulakasadisam katabbam.
   [463] Napurejatapaccaya hetuya tini ... arammane tini.
Sankhittam . ... asevane tini kamme tini vipake ekam. Sabbani
padani  vittharetabbani . imani alikkhitesu padesu tini panha .
Napurejatamulake nahetuya thitena asevane ca magge ca eko panho
katabbo  .  avasesani  nahetupaccayasadisani  . napacchajatapaccaya
paripunnam naadhipatipaccayasadisam.
   [464]  Nakammapaccaya  hetuya  tini  ...  arammane tini
adhipatiya  tini  anantare  tini  samanantare  tini  sahajate  tini
annamanne  tini  nissaye  tini  upanissaye  tini  purejate  tini
asevane  tini  ahare  tini  indriye tini jhane tini magge
tini  sampayutte  tini  vippayutte  tini  atthiya  tini  natthiya
tini vigate tini avigate tini.
   [465] Nakammapaccaya nahetupaccaya arammane ekam ... Anantare
ekam  samanantare  ekam  sahajate  ekam annamanne ekam nissaye
ekam  upanissaye  ekam purejate ekam asevane ekam ahare
ekam  indriye  ekam  jhane  ekam  sampayutte ekam vippayutte
ekam atthiya ekam natthiya ekam vigate ekam avigate ekam.
   [466] Nakammapaccaya nahetupaccaya naadhipatipaccaya napurejatapaccaya
arammane  ekam  ...  anantare  ekam  samanantare  ekam
sahajate  ekam  annamanne  ekam  nissaye ekam upanissaye ekam
ahare ekam indriye ekam jhane ekam sampayutte ekam atthiya
ekam natthiya ekam vigate ekam avigate ekam . avasesani padani
etena upayena vittharetabbani. Sankhittam.
   [467] Navipakapaccaya hetuya tini . sankhittam . paripunnam.
...  Avigate  tini  . navipakapaccaya nahetupaccaya naadhipatipaccaya
napurejatapaccaya arammane dve ... anantare dve samanantare dve
Sahajate  dve  annamanne  dve  nissaye dve upanissaye dve
asevane ekam kamme dve ahare dve indriye dve jhane
dve  magge  ekam  sampayutte dve atthiya dve natthiya dve
vigate  dve  avigate  dve  .  navipakamulakam imam nanakaranam .
Avasesani yatha nahetumulakam.
   [468]  Najhanapaccaya  arammane ekam ... anantare ekam
samanantare  ekam  sahajate  ekam  annamanne ekam nissaye ekam
upanissaye ekam purejate ekam kamme ekam vipake ekam ahare
ekam  indriye  ekam  sampayutte  ekam vippayutte ekam atthiya
ekam natthiya ekam vigate ekam avigate ekam.
   [469]   Najhanapaccaya   nahetupaccaya   naadhipatipaccaya
napacchajatapaccaya  naasevanapaccaya  namaggapaccaya  arammane ekam
...  anantare  ekam  samanantare ekam sahajate ekam annamanne
ekam  nissaye ekam upanissaye ekam purejate ekam kamme ekam
vipake  ekam  ahare  ekam  indriye  ekam sampayutte ekam
vippayutte ekam atthiya ekam natthiya ekam vigate ekam avigate ekam.
   [470]  Namaggapaccaya  arammane ekam ... anantare ekam
samanantare  ekam  sahajate  ekam  annamanne ekam nissaye ekam
upanissaye  ekam  purejate  ekam  asevane ekam kamme ekam
vipake ekam ahare ekam indriye ekam jhane ekam sampayutte
Ekam  vippayutte  ekam  atthiya ekam natthiya ekam vigate ekam
avigate ekam.
   [471]   Namaggapaccaya   nahetupaccaya   naadhipatipaccaya
napurejatapaccaya arammane ekam ... anantare ekam samanantare ekam
sahajate  ekam  annamanne  ekam  nissaye ekam upanissaye ekam
kamme  ekam  vipake ekam ahare ekam indriye ekam jhane
ekam  sampayutte  ekam  vippayutte  ekam  atthiya ekam natthiya
ekam  vigate ekam avigate ekam . namaggapaccaya nahetupaccaya .
Sankhittam.
   [472]  Navippayuttapaccaya  hetuya tini ... arammane tini
adhipatiya  tini  anantare  tini  samanantare  tini  sahajate  tini
annamanne  tini  nissaye  tini  upanissaye  tini  asevane  tini
kamme  tini  vipake tini ahare tini indriye tini jhane tini
magge  tini  sampayutte  tini  atthiya  tini  natthiya tini vigate
tini avigate tini.
   [473]  Navippayuttapaccaya  nahetupaccaya  arammane  dve
...  anantare  dve  samanantare dve sahajate dve annamanne
dve  nissaye dve upanissaye dve asevane ekam kamme dve
ahare dve indriye dve jhane dve magge ekam sampayutte
dve atthiya dve natthiya dve vigate dve avigate dve.
   [474] Navippayuttapaccaya nahetupaccaya naadhipatipaccaya napurejata-
paccaya  napacchajatapaccaya naasevanapaccayamulakampi nahetumulakasadisam .
Nakammapaccaya   navipakapaccaya   namaggapaccaya   imani   tini
mulani ekasadisani . ... arammane ekam anantare ekam samanantare
ekam  sahajate  ekam  annamanne  ekam nissaye ekam upanissaye
ekam  ahare ekam indriye ekam jhane ekam sampayutte ekam
atthiya ekam natthiya ekam vigate ekam avigate ekam.
          Paccaniyanulomam nitthitam.
          Samsatthavaro nitthito.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 146-151. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=2891&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=2891&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=457&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=40              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=457              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=11234              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=11234              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com