ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

         Panhavarassa anulomaganana
            hetumulakam
   [625]  Hetuya  satta  arammane  nava  adhipatiya  dasa
anantare  satta  samanantare  satta  sahajate  nava  annamanne
tini  nissaye  terasa  upanissaye  nava purejate tini pacchajate
tini  asevane  tini  kamme  satta vipake ekam ahare satta
indriye  satta  jhane  satta  magge  satta  sampayutte  tini
vippayutte  panca  atthiya  terasa  natthiya  satta  vigate  satta
avigate terasa.
   [626]  Hetupaccaya  adhipatiya cattari ... sahajate satta
annamanne  tini  nissaye  satta  vipake  ekam indriye cattari
jhane  cattari  magge  cattari  sampayutte  tini vippayutte tini
atthiya satta avigate satta.
   [627]    Hetusahajatanissayaatthiavigatanti    satta   .
Hetusahajataannamannanissayaatthiavigatanti tini.
Hetusahajataannamannanissayasampayuttaatthiavigatanti     tini    .
Hetusahajatanissayavippayuttaatthiavigatanti
Tini.
   {627.1}   Hetusahajatanissayavipakaatthiavigatanti   ekam  .
Hetusahajataannamannanissayavipakaatthiavigatanti     ekam     .
Hetusahajataannamannanissayavipakasampayuttaatthiavigatanti
ekam  .  hetusahajatanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti  ekam  .
Hetusahajataannamannanissayavipakavippayuttaatthiavigatanti ekam.
   {627.2}  Hetusahajatanissayaindriyamaggaatthiavigatanti  cattari .
Hetusahajataannamannanissayaindriyamaggaatthiavigatanti    dve    .
Hetusahajataannamannanissayaindriyamaggasampayuttaatthiavigatanti
dve.
   {627.3} Hetusahajatanissayaindriyamaggavippayuttaatthiavigatanti
dve  .  hetusahajatanissayavipakaindriyamaggaatthiavigatanti  ekam .
Hetusahajataannamannanissayavipakaindriyamaggaatthiavigatanti
ekam    .    hetusahajataannamannanissayavipakaindriyamaggasampayutta-
atthiavigatanti  ekam  .  hetusahajatanissayavipakaindriyamaggavippayutta-
atthiavigatanti   ekam  .  hetusahajataannamannanissayavipakaindriya-
maggavippayuttaatthiavigatanti ekam.
   {627.4} Hetuadhipatisahajatanissayaindriyamaggaatthiavigatanti
cattari   .   hetuadhipatisahajataannamannanissayaindriyamaggasampayutta-
atthiavigatanti  dve  .  hetuadhipatisahajatanissayaindriyamaggavippayutta-
atthiavigatanti dve.
   {627.5} Hetuadhipatisahajatanissayavipakaindriyamaggaatthiavigatanti
ekam   .   hetuadhipatisahajataannamannanissayavipakaindriyamaggasampayutta-
atthiavigatanti
Ekam    .    hetuadhipatisahajatanissayavipakaindriyamaggavippayutta-
atthiavigatanti ekam.
           Hetumulakam nitthitam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 201-203. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=3999&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=3999&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=625&items=3              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=66              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=625              The Pali Atthakatha in Thai :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=11692              The Pali Atthakatha in Roman :- http://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=11692              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com