ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 40 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 32 : Abhi. Pa.(1) Paṭṭhānaṃ

            Naindriyamūlakaṃ
   [733]  Naindriyapaccayā  nahetuyā paṇṇarasa ... naārammaṇe
paṇṇarasa. Saṅkhittaṃ. ... Noavigate nava.
   [734]  Naindriyapaccayā  nahetupaccayā  naārammaṇapaccayā .
Saṅkhittaṃ. Naupanissaye terasa. Saṅkhittaṃ. ... Noavigate nava.
   [735]  Naindriyapaccayā  nahetupaccayā  .  saṅkhittaṃ .
Nasahajātapaccayā  naaññamaññe  ekādasa  ...  nanissaye  ekādasa
naupanissaye  satta  napurejāte  ekādasa  napacchājāte  nava
naāsevane ekādasa nakamme ekādasa navipāke ekādasa naāhāre
nava  najhāne  ekādasa  namagge  ekādasa  nasampayutte ekādasa
navippayutte  nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā  ekādasa novigate
ekādasa noavigate nava.
   [736] Naindriyapaccayā nahetupaccayā. Saṅkhittaṃ. Nanissayapaccayā
naupanissayapaccayā   napurejāte  ekādasa  ...  napacchājāte
nava  naāsevane  ekādasa  nakamme  ekādasa navipāke ekādasa
Naāhāre  nava  najhāne  ekādasa  namagge ekādasa nasampayutte
ekādasa  navippayutte  nava  noatthiyā  nava  nonatthiyā ekādasa
novigate ekādasa noavigate nava.
   [737]  Naindriyapaccayā  nahetupaccayā  .  saṅkhittaṃ .
Naupanissayapaccayā napurejāte pañca ... napacchājāte tīṇi naāsevane
pañca  nakamme pañca navipāke pañca naāhāre tīṇi . kātabbaṃ .
Napurejātapaccayā napacchājātapaccayā naāsevane tīṇi ... Nakamme ekaṃ
navipāke  tīṇi  naāhāre  dve  najhāne  tīṇi  namagge  tīṇi
nasampayutte  tīṇi  navippayutte  tīṇi  noatthiyā  dve  nonatthiyā
tīṇi novigate tīṇi noavigate dve.
   [738] Naindriyapaccayā nahetupaccayā . Saṅkhittaṃ. Nakammapaccayā
navipāke  ekaṃ  ...  najhāne  ekaṃ  namagge ekaṃ nasampayutte
ekaṃ navippayutte ekaṃ nonatthiyā ekaṃ novigate ekaṃ.
   [739] Naindriyapaccayā nahetupaccayā . Saṅkhittaṃ. Nakammapaccayā
navipākapaccayā   najhānapaccayā   namaggapaccayā   nasampayuttapaccayā
navippayuttapaccayā  nonatthipaccayā  novigate  ekaṃ  . najhānapaccayā
namaggapaccayā   yathā   nahetumūlakaṃ   evaṃ  vitthāretabbaṃ  .
Nasampayuttapaccayā yathā naaññamaññamūlakaṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 40 page 246-247. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=40&A=4931              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=40&A=4931              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=40&item=733&items=7              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=40&siri=100              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=40&i=733              Contents of The Tipitaka Volume 40 http://84000.org/tipitaka/read/?index_40

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com