ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
ไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

page1.

Abhidhammapiṭake paṭṭhānaṃ dutiyo bhāgo anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ -------- namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa. Vitakkattikaṃ paṭiccavāro [1] Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā tayo khandhe paṭicca eko khandho dve khandhe paṭicca dve khandhā paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā. {1.1} Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati hetupaccayā savitakkasavicāre khandhe paṭicca vitakko paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāre khandhe paṭicca vitakko . savitakka- savicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā savitakkasavicāre khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāre khandhe paṭicca kaṭattārūpaṃ. [2] Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro

--------------------------------------------------------------------------------------------- page2.

Avicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ. {2.1} Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā savitakkasavicāre khandhe paṭicca vitakko cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāre khandhe paṭicca vitakko kaṭattā ca rūpaṃ . savitakka- savicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vitakko ca dve khandhe paṭicca dve khandhā vitakko ca paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vitakko ca dve khandhe paṭicca dve khandhā vitakko ca. [3] Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakka- vicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vitakko ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā vitakko ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vitakko ca kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā vitakko ca kaṭattā ca rūpaṃ.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page3.

[4] Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati hetupaccayā avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā. Avitakkavicāra- mattaṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā vitakkaṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā paṭisandhikkhaṇe vitakkaṃ paṭicca savitakka- savicārā khandhā . Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā avitakkavicāramatte khandhe paṭicca vicāro citta- samuṭṭhānañca rūpaṃ vitakkaṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatte khandhe paṭicca vicāro kaṭattā ca rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vitakkaṃ paṭicca kaṭattārūpaṃ. [5] Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā vitakkaṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vitakkaṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā kaṭattā ca rūpaṃ . avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vicāro ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā vicāro ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page4.

Ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vicāro ca kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā vicāro ca kaṭattā ca rūpaṃ. [6] Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā avitakkaavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā citta- samuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ vicāraṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe avitakkaavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vicāraṃ paṭicca kaṭattārūpaṃ khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā vicāraṃ paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca vicāro ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ. {6.1} Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā . Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati hetupaccayā vicāraṃ paṭicca avitakkavicāramattā khandhā paṭisandhikkhaṇe vicāraṃ paṭicca avitakkavicāramattā khandhā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca avitakkavicāramattā khandhā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vitakko. [7] Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakka- avicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page5.

Paṭicca savitakkasavicārā khandhā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ . Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā vicāraṃ paṭicca avitakkavicāramattā khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vicāraṃ paṭicca avitakkavicāramattā khandhā kaṭattā ca rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca avitakkavicāramattā khandhā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vitakko mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca avitakkavicāramattā khandhā ca vicāro ca . avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāra- matto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca. [8] Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāra- matto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ. [9] Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakka- savicāro dhammo uppajjati hetupaccayā paṭisandhikkhaṇe savitakka- savicāraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā . savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati hetupaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page6.

Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāre khandhe ca vatthuñca paṭicca vitakko . Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā savitakkasavicāre khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāre khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. [10] Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā savitakkasavicāre khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. {10.1} Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāre khandhe ca vatthuñca paṭicca vitakko savitakkasavicāre khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ . savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā uppajjanti hetupaccayā paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā vitakko ca dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā vitakko ca. [11] Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page7.

Uppajjanti hetupaccayā paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā vitakko ca dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā vitakko ca savitakkasavicāre khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. [12] Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā paṭisandhikkhaṇe vitakkañca vatthuñca paṭicca savitakkasavicārā khandhā . avitakka- vicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati hetupaccayā avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vicārañca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vicārañca paṭicca dve khandhā paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vicārañca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vicārañca paṭicca dve khandhā paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā. {12.1} Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā avitakkavicāramatte khandhe ca vicārañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ avitakkavicāramatte khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ vitakkañca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatte khandhe ca vicārañca paṭicca kaṭattārūpaṃ paṭisandhikkhaṇe

--------------------------------------------------------------------------------------------- page8.

Avitakkavicāramatte khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ paṭisandhikkhaṇe vitakkañca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatte khandhe ca vatthuñca paṭicca vicāro. [13] Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā paṭisandhikkhaṇe vitakkañca vatthuñca paṭicca savitakkasavicārā khandhā vitakkañca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ . avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vicārañca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ca vicārañca paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vicārañca paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe ca vicārañca paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā vicāro ca dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā vicāro ca. [14] Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vitakkañca paṭicca dve khandhā paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page9.

Ekaṃ khandhañca vitakkañca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vitakkañca paṭicca dve khandhā . savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe savitakka- savicāre khandhe ca vitakkañca paṭicca kaṭattārūpaṃ. [15] Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca dhammaṃ paṭicca savitakka- savicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ca vitakkañca paṭicca dve khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ dve khandhe ca vitakkañca paṭicca dve khandhā kaṭattā ca rūpaṃ. [16] Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vitakkañca vatthuñca paṭicca dve khandhā . savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca avitakka- avicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati hetupaccayā savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca mahābhūte ca paṭicca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page10.

Cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. [17] Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti hetupaccayā paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā tayo khandhe ca vitakkañca vatthuñca paṭicca eko khandho dve khandhe ca vitakkañca vatthuñca paṭicca dve khandhā savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ. [18] Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā paṭisandhikkhaṇe .... Savitakka- savicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā savitakkasavicāre khandhe paṭicca vitakko paṭisandhik- khaṇe .... [19] Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vitakko . dve khandhe paṭicca dve khandhā vitakko ca paṭisandhikkhaṇe .... [20] Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo

--------------------------------------------------------------------------------------------- page11.

Uppajjati ārammaṇapaccayā avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā paṭisandhikkhaṇe .... Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā vitakkaṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā paṭisandhikkhaṇe ... . avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā avitakkavicāramatte khandhe paṭicca vicāro paṭisandhikkhaṇe .... [21] Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā avitakka- vicāramattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vicāro ca dve khandhe paṭicca dve khandhā vicāro ca paṭisandhikkhaṇe .... [22] Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā avitakkaavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā paṭisandhikkhaṇe avitakkaavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe paṭicca dve khandhā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca khandhā vatthuṃ paṭicca vicāro . Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā . avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā vicāraṃ paṭicca avitakkavicāramattā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page12.

Khandhā paṭisandhikkhaṇe vicāraṃ paṭicca avitakkavicāramattā khandhā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca avitakkavicāramattā khandhā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vitakko. [23] Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca avitakkavicāramattā khandhā vicāro ca . avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakka- vicāramatto ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā paṭisandhik- khaṇe vatthuṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca. [24] Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā . savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāre khandhe ca vatthuñca paṭicca vitakko. [25] Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā vitakko ca dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā vitakko ca.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page13.

[26] Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakka- savicāro dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā paṭisandhikkhaṇe vitakkañca vatthuñca paṭicca savitakkasavicārā khandhā . avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vicārañca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vicārañca paṭicca dve khandhā paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vicārañca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vicārañca paṭicca dve khandhā paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā . avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatte khandhe ca vatthuñca paṭicca vicāro. [27] Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakka- vicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti ārammaṇapaccayā paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā vicāro ca dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā vicāro ca. [28] Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā savitakkasavicāraṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page14.

Ekaṃ khandhañca vitakkañca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vitakkañca paṭicca dve khandhā paṭisandhikkhaṇe ... . Savitakkasavicārañca avitakka- vicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vitakkañca vatthuñca paṭicca dve khandhā. Dve paccayā sajjhāyamaggena vibhattā evaṃ avasesā vīsati paccayā vibhajitabbā. [29] Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati vippayuttapaccayā savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā . savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati vippayuttapaccayā savitakkasavicāre khandhe paṭicca vitakko vatthuṃ vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe ... . savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati vippayuttapaccayā savitakkasavicāre khandhe paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe .... [30] Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakka- avicāro ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ khandhā vatthuṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page15.

Vippayuttapaccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe ... . savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāra- matto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā savitakkasavicāre khandhe paṭicca vitakko ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ vitakko vatthuṃ vippayuttapaccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayutta- paccayā paṭisandhikkhaṇe ... . savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakka- savicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā uppajjanti vippayutta- paccayā savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vitakko ca dve khandhe paṭicca dve khandhā vitakko ca vatthuṃ vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe .... [31] Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakka- vicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vitakko ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā vitakko ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ khandhā ca vitakko ca vatthuṃ vippayuttapaccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe .... [32] Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati .pe. avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... Vatthuṃ vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe ... . Avitakka- vicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati vippayutta- paccayā vitakkaṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page16.

Paṭisandhikkhaṇe ... . avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati vippayuttapaccayā avitakkavicāramatte khandhe paṭicca vicāro ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ vicāro vatthuṃ vippayuttapaccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā vitakkaṃ paṭicca citta- samuṭṭhānaṃ rūpaṃ vitakkaṃ vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe .... [33] Avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā vitakkaṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ vitakkaṃ vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe ... . avitakkavicāramattaṃ dhammaṃ paṭicca avitakka- vicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti vippayutta- paccayā avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā vicāro ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe paṭicca dve khandhā ca vicāro ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ khandhā ca vicāro ca vatthuṃ vippayuttapaccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe .... [34] Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati vippayuttapaccayā avitakkaavicāraṃ ekaṃ khandhaṃ paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ dve khandhe ... khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page17.

Vicāraṃ paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ vicāraṃ vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe vicāraṃ paṭicca kaṭattārūpaṃ vicāraṃ vippayuttapaccayā khandhe paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca khandhā khandhā vatthuṃ vippayutta- paccayā vatthu khandhe vippayuttapaccayā vicāraṃ paṭicca vatthu vatthuṃ paṭicca vicāro vicāro vatthuṃ vippayuttapaccayā vatthu vicāraṃ vippayuttapaccayā ekaṃ mahābhūtaṃ paṭicca tayo mahābhūtā mahābhūte paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ kaṭattārūpaṃ upādārūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā. {34.1} Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca savitakka- savicārā khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā . avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo uppajjati vippayuttapaccayā vicāraṃ paṭicca avitakkavicāramattā khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe vicāraṃ paṭicca avitakkavicāramattā khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca avitakkavicāramattā khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vitakko vatthuṃ vippayuttapaccayā. [35] Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakka- avicāro ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā kaṭattārūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page18.

{35.1} Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā vicāraṃ paṭicca avitakkavicāramattā khandhā ca cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ vicāraṃ vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe vicāraṃ paṭicca avitakkavicāramattā khandhā ca kaṭattā ca rūpaṃ khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā kaṭattārūpaṃ vicāraṃ vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca avitakkavicāramattā khandhā mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā kaṭattārūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca vitakko mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ vitakko vatthuṃ vippayuttapaccayā kaṭattārūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca avitakka- vicāramattā khandhā ca vicāro ca vatthuṃ vippayuttapaccayā. {35.2} Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca vatthuṃ vippayuttapaccayā. [36] Avitakkaavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakka- vicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti vippayutta- paccayā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ paṭicca savitakkasavicārā khandhā ca vitakko ca mahābhūte paṭicca kaṭattārūpaṃ khandhā ca vitakko ca vatthuṃ vippayuttapaccayā kaṭattārūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page19.

[37] Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā . savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo ... paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāre khandhe ca vatthuñca paṭicca vitakko vatthuṃ vippayuttapaccayā . Savitakka- savicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo ... savitakkasavicāre khandhe ca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe .... [38] Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā .pe. paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā savitakkasavicāre khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā kaṭattārūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā. {38.1} Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakka- vicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā ... Paṭisandhikkhaṇe savitakka- savicāre khandhe ca vatthuñca paṭicca vitakko savitakkasavicāre khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ vitakko vatthuṃ vippayuttapaccayā kaṭattārūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā . Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page20.

Savitakkasavicāro ca avitakkavicāramatto ca dhammā ... paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā vitakko ca dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā vitakko ca vatthuṃ vippayuttapaccayā. [39] Savitakkasavicārañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakka- savicāro ca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā ... Paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā vitakko ca dve khandhe ca vatthuñca paṭicca dve khandhā vitakko ca savitakkasavicāre khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ khandhā ca vitakko ca vatthuṃ vippayuttapaccayā kaṭattārūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā. [40] Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo ... paṭisandhikkhaṇe vitakkañca vatthuñca paṭicca savitakkasavicārā khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā. {40.1} Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto dhammo ... avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vicārañca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vatthuṃ vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vicārañca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vatthuṃ vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā

--------------------------------------------------------------------------------------------- page21.

Dve khandhe ca vatthuñca vippayuttapaccayā. {40.2} Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo ... avitakkavicāramatte khandhe ca vicārañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe ca vicārañca vippayuttapaccayā avitakkavicāramatte khandhe ca vicārañca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā vitakkañca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ vitakkaṃ vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatte khandhe ca vicārañca paṭicca kaṭattārūpaṃ khandhe ca vicārañca vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramatte khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe vitakkañca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ vitakkaṃ vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe avitakka- vicāramatte khandhe ca vatthuñca paṭicca vicāro vatthuṃ vippayuttapaccayā. [41] Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakka- savicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe vitakkañca vatthuñca paṭicca savitakkasavicārā khandhā vitakkañca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā kaṭattārūpaṃ vitakkaṃ vippayuttapaccayā. {41.1} Avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkavicāramatto ca avitakkaavicāro ca dhammā ... Avitakkavicāramattaṃ

--------------------------------------------------------------------------------------------- page22.

Ekaṃ khandhañca vicārañca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe ca vicārañca vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vicārañca paṭicca tayo khandhā kaṭattā ca rūpaṃ khandhā vatthuṃ vippayutta- paccayā kaṭattārūpaṃ khandhe ca vicārañca vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca avitakkavicāramatte khandhe ca mahābhūte ca paṭicca kaṭattārūpaṃ khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā kaṭattārūpaṃ khandhe vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe avitakkavicāramattaṃ ekaṃ khandhañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā vicāro ca dve khandhe ca ... Vatthuṃ vippayuttapaccayā. [42] Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati ... savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca vatthuñca vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe vatthuṃ vippayuttapaccayā . savitakkasavicārañca avitakka- vicāramattañca dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati ... Savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe ca vitakkañca vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe khandhe ca vitakkañca vippayuttapaccayā. [43] Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca dhammaṃ paṭicca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page23.

Savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti ... Savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca paṭicca tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca rūpaṃ dve khandhe ... khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe ca vitakkañca vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā kaṭattārūpaṃ khandhe ca vitakkañca vippayuttapaccayā. [44] Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati ... paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ... khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā . Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca avitakkaavicārañca dhammaṃ paṭicca avitakkaavicāro dhammo uppajjati ... savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca mahābhūte ca paṭicca cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ khandhe ca vitakkañca vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe khandhe ca vitakkañca vippayuttapaccayā. [45] Savitakkasavicārañca avitakkavicāramattañca avitakka- avicārañca dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro ca avitakkaavicāro ca dhammā uppajjanti vippayuttapaccayā paṭisandhikkhaṇe savitakkasavicāraṃ ekaṃ khandhañca vitakkañca vatthuñca paṭicca tayo khandhā dve khandhe ca savitakkasavicāre khandhe ca vitakkañca mahābhūte ca paṭicca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page24.

Kaṭattārūpaṃ khandhā vatthuṃ vippayuttapaccayā kaṭattārūpaṃ khandhe ca vitakkañca vippayuttapaccayā. [46] Savitakkasavicāraṃ dhammaṃ paṭicca savitakkasavicāro dhammo uppajjati atthipaccayā . saṅkhittaṃ . natthipaccayā vigatapaccayā avigatapaccayā. [47] Hetuyā sattattiṃsa ārammaṇe ekavīsa adhipatiyā tevīsa anantare ekavīsa samanantare ekavīsa sahajāte sattattiṃsa aññamaññe aṭṭhavīsa nissaye sattattiṃsa upanissaye ekavīsa purejāte ekādasa āsevane ekādasa kamme sattattiṃsa vipāke sattattiṃsa āhāre indriye jhāne magge sattattiṃsa sampayutte ekavīsa vippayutte sattattiṃsa atthiyā sattattiṃsa natthiyā ekavīsa vigate ekavīsa avigate sattattiṃsa. Hetupaccayā ārammaṇe ekavīsa. Saṅkhittaṃ . Yathā kusalattike gaṇanā evaṃ gaṇetabbaṃ. Anulomaṃ.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 1-24. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=1&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=1&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1&items=47              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=1              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12713              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12713              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

ไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]