ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 41 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 33 : Abhi. Pa.(2) Anulomatikapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            micchattattikam
            paticcavaro
   [1632]  Micchattaniyatam  dhammam  paticca  micchattaniyato  dhammo
uppajjati  hetupaccaya  micchattaniyatam  ekam  khandham  paticca  tayo
khandha dve khandhe ... . micchattaniyatam dhammam paticca aniyato dhammo
uppajjati  hetupaccaya  micchattaniyate  khandhe  paticca  cittasamutthanam
rupam  .  micchattaniyatam  dhammam  paticca  micchattaniyato  ca  aniyato
ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya  micchattaniyatam  ekam  khandham
paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ....
   [1633]  Sammattaniyatam dhammam paticca sammattaniyato dhammo ...
Hetupaccaya tini.
   [1634] Aniyatam dhammam paticca aniyato dhammo ... Hetupaccaya
aniyatam  ekam  khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve
khandhe  ...  patisandhikkhane aniyatam ekam khandham paticca tayo khandha

--------------------------------------------------------------------------------------------- page477.

Katatta ca rupam dve khandhe ... khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta dve mahabhute paticca cittasamutthanam rupam katattarupam upadarupam. [1635] Micchattaniyatanca aniyatanca dhammam paticca aniyato dhammo ... hetupaccaya micchattaniyate khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam. [1636] Sammattaniyatanca aniyatanca dhammam paticca aniyato dhammo ... hetupaccaya sammattaniyate khandhe ca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam. [1637] Micchattaniyatam dhammam paticca micchattaniyato dhammo ... Arammanapaccaya micchattaniyatam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe .... [1638] Sammattaniyatam dhammam paticca sammattaniyato dhammo ... Arammanapaccaya sammattaniyatam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe .... [1639] Aniyatam dhammam paticca aniyato dhammo uppajjati arammanapaccaya aniyatam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... patisandhikkhane aniyatam ekam khandham paticca tayo khandha dve khandhe ... vatthum paticca khandha . sabbe paccaya imina karanena vittharetabba. Sankhittam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page478.

[1640] Hetuya nava arammane tini adhipatiya nava anantare tini samanantare tini sahajate nava annamanne tini nissaye nava upanissaye tini purejate tini asevane tini kamme nava vipake ekam ahare nava indriye nava jhane nava magge nava sampayutte tini vippayutte nava atthiya nava natthiya tini vigate tini avigate nava . evam ganetabbam. Anulomam. [1641] Aniyatam dhammam paticca aniyato dhammo uppajjati nahetupaccaya ahetukam aniyatam ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... ahetukapatisandhikkhane ekam mahabhutam paticca bahiram ... ahara ... Utu ... Asannasattanam ... Vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe paticca vicikicchasahagato uddhaccasahagato moho. [1642] Micchattaniyatam dhammam paticca aniyato dhammo uppajjati naarammanapaccaya micchattaniyate khandhe paticca cittasamutthanam rupam. Sankhittam. [1643] Micchattaniyatam dhammam paticca micchattaniyato dhammo uppajjati naadhipatipaccaya micchattaniyate khandhe paticca micchattaniyata adhipati.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page479.

[1644] Sammattaniyatam dhammam paticca sammattaniyato dhammo uppajjati naadhipatipaccaya sammattaniyate khandhe paticca sammattaniyata adhipati. [1645] Aniyatam dhammam paticca aniyato dhammo uppajjati naadhipatipaccaya aniyatam ekam khandham paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... patisandhikkhane khandhe paticca vatthu vatthum paticca khandha ekam mahabhutam .... Sankhittam. Asannasattanam .pe. [1646] Micchattaniyatam dhammam paticca aniyato dhammo ... Naanantarapaccaya. Sankhittam. Sabbani paccayani vittharetabbani. [1647] Nahetuya ekam naarammane panca naadhipatiya tini naanantare panca nasamanantare panca naannamanne panca naupanissaye panca napurejate cha napacchajate nava naasevane panca nakamme tini navipake nava naahare ekam naindriye ekam najhane ekam namagge ekam nasampayutte panca navippayutte dve nonatthiya panca novigate panca . evam ganetabbam. Paccaniyam. [1648] Hetupaccaya naarammane panca ... naadhipatiya tini naanantare nasamanantare naannamanne naupanissaye panca napurejate

--------------------------------------------------------------------------------------------- page480.

Cha napacchajate nava naasevane panca nakamme tini navipake nava nasampayutte panca navippayutte dve nonatthiya panca novigate panca. Evam ganetabbam. Anulomapaccaniyam. [1649] Nahetupaccaya arammane ekam ... anantare ekam samanantare ekam sahajate ekam . sankhittam . vigate ekam. Evam ganetabbam. Paccaniyanulomam. Paticcavaro nitthito. Sahajatavaro paticcavarasadiso.


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 41 page 476-480. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=41&A=9330&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=41&A=9330&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=41&item=1632&items=18              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=41&siri=33              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=41&i=1632              The Pali Atthakatha in Thai :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_th.php?B=55&A=12742              The Pali Atthakatha in Roman :- https://84000.org/tipitaka/atthapali/read_rm.php?B=55&A=12742              Contents of The Tipitaka Volume 41 https://84000.org/tipitaka/read/?index_41 https://84000.org/tipitaka/english/?index_41

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]