ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

           Nahetusahetukadukam
   [130]  Nahetum sahetukam dhammam paticca nahetu sahetuko dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  nahetum  sahetukam  ekam khandham paticca tayo
khandha dve khandhe ... Patisandhikkhane nahetum sahetukam .... Nahetum sahetukam
dhammam  paticca  nahetu  ahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:
nahetu sahetuke khandhe paticca cittasamutthanam rupam patisandhikkhane ....
Nahetum sahetukam dhammam paticca nahetu sahetuko ca nahetu ahetuko ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya: nahetum sahetukam ekam khandham paticca
tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... Patisandhikkhane ....
   {130.1} Nahetum ahetukam dhammam paticca nahetu ahetuko dhammo
uppajjati  hetupaccaya: .pe. ekam mahabhutam paticca tayo mahabhuta
mahabhute  paticca  cittasamutthanam  rupam  katattarupam  upadarupam .
Nahetum  ahetukam  dhammam  paticca  nahetu  sahetuko dhammo uppajjati
hetupaccaya:  patisandhikkhane vatthum paticca nahetu sahetuka khandha .
Nahetum  ahetukam dhammam paticca nahetu sahetuko ca nahetu ahetukoca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  patisandhikkhane  vatthum  paticca
nahetu sahetuka khandha mahabhute paticca katattarupam upadarupam.
   {130.2} Nahetum sahetukam ca nahetum ahetukam ca dhammam paticca nahetu
sahetuko dhammo uppajjati hetupaccaya: patisandhikkhane nahetum sahetukam ekam
Khandhanca vatthunca paticca tayo khandha dve khandhe .... Nahetum sahetukanca
nahetum  ahetukanca  dhammam  paticca  nahetu  ahetuko  dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  nahetu  sahetuke  khandhe ca mahabhute ca
paticca  cittasamutthanam  rupam patisandhikkhane ... . nahetum sahetukanca
nahetum ahetukanca dhammam paticca nahetu sahetuko ca nahetu ahetuko ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  patisandhikkhane  nahetum  sahetukam
ekam  khandhanca  vatthunca  paticca  tayo  khandha dve khandhe ...
Nahetu sahetuke khandhe ca mahabhute ca paticca katattarupam upadarupam.
   [131]  Nahetum sahetukam dhammam paticca nahetu sahetuko dhammo
uppajjati  arammanapaccaya:  nahetum  sahetukam  ekam  khandham  paticca
tayo khandha dve khandhe ... patisandhikkhane ... . Nahetum ahetukam
dhammam  paticca  nahetu  ahetuko  dhammo uppajjati arammanapaccaya:
nahetum ahetukam ekam khandham ... patisandhikkhane .... Nahetum ahetukam
dhammam  paticca  nahetu  sahetuko  dhammo uppajjati arammanapaccaya:
patisandhikkhane vatthum paticca nahetu sahetuka khandha. Nahetum sahetukanca
nahetum  ahetukanca  dhammam  paticca  nahetu  sahetuko  dhammo
uppajjati   arammanapaccaya:   patisandhikkhane   nahetum  sahetukam
ekam khandhanca vatthunca paticca tayo khandha dve khandhe ....
         Sankhittam evam vibhajjitabbam.
   [132]  Hetuya  nava  arammane  cattari  adhipatiya panca
Anantare  cattari  samanantare  cattari  sahajate  nava annamanne
cha   nissaye  nava  upanissaye  cattari  purejate  dve
asevane  dve  kamme  nava  vipake  nava  ahare  nava .
Sankhittam  .  sabbattha  nava  sampayutte  cattari  vippayutte  nava
atthiya nava natthiya cattari vigate cattari avigate nava.
           Evam ganetabbam.
           Anulomam nitthitam.
   [133]  Nahetum ahetukam dhammam paticca nahetu ahetuko dhammo
uppajjati  nahetupaccaya:  nahetum  ahetukam ekam khandham paticca tayo
khandha  cittasamutthananca  rupam  dve khandhe ... . patisandhi yava
asannasatta moho natthi.
   [134]  Nahetum sahetukam dhammam paticca nahetu ahetuko dhammo
uppajjati naarammanapaccaya: nahetu sahetuke khandhe paticca cittasamutthanam
rupam  .  nahetum  ahetukam  dhammam  paticca  nahetu ahetuko dhammo
uppajjati naarammanapaccaya: nahetu ahetuke khandhe paticca cittasamutthanam
rupam  patisandhikkhane  ...  yava  asannasatta . nahetum sahetukanca
nahetum  ahetukanca  dhammam  paticca  nahetu  ahetuko  dhammo
uppajjati naarammanapaccaya: nahetu sahetuke khandhe ca mahabhute ca
paticca cittasamutthanam rupam patisandhikkhane .... Sankhittam.
   [135]  Nahetuya  ekam  naarammane  tini  naadhipatiya nava
Naanantare  tini  nasamanantare  tini  naannamanne  tini  naupanissaye
tini   napurejate   nava   napacchajate   nava  naasevane
nava  nakamme  dve  navipake  panca  naahare ekam naindriye
ekam  najhane  ekam  namagge  ekam nasampayutte tini navippayutte
dve nonatthiya tini novigate tini. Evam ganetabbam.
           Paccaniyam nitthitam.
   [136]  Hetupaccaya  naarammane  tini ... naadhipatiya nava
naanantare  nava  nasamanantare  nava  naannamanne  nava  naupanissaye
tini  napurejate  nava  napacchajate nava naasevane nava nakamme
ekam  navipake  panca  nasampayutte  tini  navippayutte  ekam
nonatthiya tini novigate tini. Evam ganetabbam.
          Anulomapaccaniyam nitthitam.
   [137] Nahetupaccaya arammane ekam sankhittam ... ahare
ekam  jhane  ekam magge ekam sampayutte ekam vippayutte ekam
vigate ekam avigate ekam. Evam ganetabbam.
          Paccaniyanulomam nitthitam.
        Sahajatavarepi evam ganetabbam.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 81-84. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=1632&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=1632&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=130&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=11              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=130              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]