ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

            Panhavaro
   [428]  Sannojano  dhammo sannojanassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:  sannojana  hetu  sampayuttakanam sannojananam hetupaccayena
paccayo  .  sannojano dhammo nosannojanassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:  sannojana  hetu sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca
rupanam   hetupaccayena   paccayo   .   sannojano   dhammo
sannojanassa  ca  nosannojanassa  ca dhammassa hetupaccayena paccayo:
sannojana hetu sampayuttakanam khandhanam sannojanananca cittasamutthanananca
rupanam   hetupaccayena   paccayo   .  nosannojano  dhammo
nosannojanassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  nosannojana

--------------------------------------------------------------------------------------------- page247.

Hetu sampayuttakanam khandhanam cittasamutthanananca rupanam hetupaccayena paccayo patisandhikkhane .... [429] Sannojano dhammo sannojanassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: sannojane arabbha sannojana uppajjanti . Mulam katabbam sannojane arabbha nosannojana khandha uppajjanti . Mulam katabbam sannojane arabbha sannojana ca sampayuttaka ca khandha uppajjanti. {429.1} Nosannojano dhammo nosannojanassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: danam datva silam ... Uposathakammam ... Tam paccavekkhati pubbe sucinnani paccavekkhati jhana vutthahitva jhanam paccavekkhati ariya magga vutthahitva maggam paccavekkhanti phalam ... Nibbanam paccavekkhanti nibbanam gotrabhussa vodanassa maggassa phalassa avajjanaya ariya nosannojane pahine kilese ... Vikkhambhite kilese ... Pubbe ... Cakkhum ... Vatthum ... Nosannojane khandhe aniccato ... Domanassam uppajjati dibbena cakkhuna rupam passati dibbaya sotadhatuya saddam sunati cetopariyananena nosannojanacittasamangissa cittam janati akasanancayatanam vinnanancayatanassa akincannayatanam nevasannanasannayatanassa rupayatanam cakkhuvinnanassa photthabbayatanam kayavinnanassa nosannojana khandha iddhividhananassa cetopariyananassa pubbenivasanussatinanassa yathakammupagananassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page248.

Anagatamsananassa avajjanaya arammanapaccayena paccayo. {429.2} Nosannojano dhammo sannojanassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: danam ... Silam ... Uposathakammam ... Pubbe ... jhana ... cakkhum ... Vatthum ... Nosannojane khandhe assadeti abhinandati tam arabbha rago ... domanassam uppajjati . Nosannojano dhammo sannojanassa ca nosannojanassa ca dhammassa arammanapaccayena paccayo: danam ... Silam ... Uposathakammam ... Pubbe ... jhana ... cakkhum ... Vatthum ... Nosannojane khandhe assadeti abhinandati tam arabbha sannojana ca sannojanasampayutta ca khandha uppajjanti . sannojano ca nosannojano ca dhamma sannojanassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: tini arabbhayeva katabba. [430] Sannojano dhammo sannojanassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: arammanadhipati: sannojane garum katva ... Tini garukarammana . nosannojano dhammo nosannojanassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: arammanadhipati sahajatadhipati . Arammanadhipati: danam datva silam ... tini . tinnampi arammanadhipati sahajatadhipati katabba vibhajitabba tinipi . Sannojano ca nosannojano ca dhamma sannojanassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo: arammanadhipati: sannojane ca

--------------------------------------------------------------------------------------------- page249.

Sampayuttake ca khandhe garum katva ... Tini. [431] Sannojano dhammo sannojanassa dhammassa anantarapaccayena paccayo: purima purima sannojana pacchimanam pacchimanam sannojananam anantarapaccayena paccayo tini . nosannojano dhammo nosannojanassa dhammassa anantarapaccayena paccayo: purima purima nosannojana khandha pacchimanam ... .pe. phalasamapattiya anantarapaccayena paccayo . nosannojano dhammo sannojanassa dhammassa anantarapaccayena paccayo: purima purima nosannojana khandha pacchimanam pacchimanam sannojananam ... evam dvepi katabba. Sannojano ca nosannojano ca dhamma sannojanassa dhammassa anantarapaccayena paccayo: tini . sannojano dhammo sannojanassa dhammassa samanantarapaccayena paccayo: nava . sahajatapaccayena paccayo: nava . annamannapaccayena paccayo: nava . nissayapaccayena paccayo: nava. [432] ... Upanissayapaccayena paccayo: arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo .pe. pakatupanissayo: sannojana sannojananam upanissayapaccayena paccayo evam tinipi . Nosannojano dhammo nosannojanassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo .pe. Pakatupanissayo: saddham upanissaya danam deti .pe. samapattim

--------------------------------------------------------------------------------------------- page250.

Uppadeti manam jappeti ditthim ganhati silam ... .pe. pannam ragam .pe. patthanam ... senasanam upanissaya danam deti .pe. Sangham bhindati saddha .pe. senasanam saddhaya .pe. phalasamapattiya upanissayapaccayena paccayo. {432.1} Nosannojano dhammo sannojanassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo .pe. pakatupanissayo: saddham upanissaya manam jappeti ditthim ganhati silam ... .pe. senasanam upanissaya panam hanati .pe. sangham bhindati saddha .pe. senasanam ragassa .pe. Patthanaya upanissayapaccayena paccayo. {432.2} Nosannojano dhammo sannojanassa ca nosannojanassa ca dhammassa upanissayapaccayena paccayo: arammanupanissayo anantarupanissayo pakatupanissayo .pe. pakatupanissayo: saddham upanissaya manam jappeti ditthim ganhati silam ... .pe. senasanam upanissaya panam hanati .pe. sangham bhindati saddha .pe. senasanam sannojananam sampayuttakananca khandhanam upanissayapaccayena paccayo . sannojano ca nosannojano ca dhamma sannojanassa dhammassa upanissayapaccayena paccayo: tini. [433] Nosannojano dhammo nosannojanassa dhammassa purejatapaccayena paccayo: arammanapurejatam vatthupurejatam . Arammanapurejatam: cakkhum ... vatthum aniccato ... Domanassam uppajjati

--------------------------------------------------------------------------------------------- page251.

Dibbena cakkhuna rupam passati dibbaya sotadhatuya saddam sunati rupayatanam cakkhuvinnanassa photthabbayatanam kayavinnanassa arammanapaccayena paccayo . vatthupurajatam: cakkhayatanam cakkhuvinnanassa kayayatanam kayavinnanassa vatthu nosannojananam khandhanam purejatapaccayena paccayo. {433.1} Nosannojano dhammo sannojanassa dhammassa purejatapaccayena paccayo: arammanapurejatam vatthupurejatam . Arammanapurejatam: cakkhum ... vatthum assadeti abhinandati tam arabbha rago ... domanassam uppajjati . vatthupurejatam: vatthu sannojananam purejatapaccayena paccayo . nosannojano dhammo sannojanassa ca nosannojanassa ca dhammassa purejatapaccayena paccayo: arammanapurejatam vatthupurejatam . arammanapurejatam: cakkhum ... Vatthum assadeti abhinandati tam arabbha sannojana ca sampayuttaka ca khandha uppajjanti . vatthupurejatam: vatthu sannojananam sampayuttakananca khandhanam purejatapaccayena paccayo. [434] Sannojano dhammo nosannojanassa dhammassa pacchajatapaccayena paccayo: ekam . nosannojano dhammo nosannojanassa dhammassa pacchajatapaccayena paccayo: . sannojano ca nosannojano ca dhamma nosannojanassa dhammassa pacchajatapaccayena paccayo:.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page252.

[435] Sannojano dhammo sannojanassa dhammassa asevanapaccayena paccayo: nava. [436] Nosannojano dhammo nosannojanassa dhammassa kammapaccayena paccayo: tini . vipakapaccayena paccayo: ekam . Aharapaccayena paccayo: tini . indriyapaccayena paccayo: tini . Jhanapaccayena paccayo: tini . maggapaccayena paccayo: nava . Sampayuttapaccayena paccayo: nava. [437] Sannojano dhammo nosannojanassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: sahajatam pacchajatam: . vibhajitabbam . Nosannojano dhammo nosannojanassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: sahajatam purejatam pacchajatam . vibhajitabbam . Nosannojano dhammo sannojanassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: purejatam: vatthu sannojananam vippayuttapaccayena paccayo . Nosannojano dhammo sannojanassa ca nosannojanassa ca dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: purejatam: vatthu sannojananam sampayuttakananca khandhanam vippayuttapaccayena paccayo . sannojano ca nosannojano ca dhamma nosannojanassa dhammassa vippayuttapaccayena paccayo: sahajatam pacchajatam. Vibhajitabbam. [438] Sannojano dhammo sannojanassa dhammassa atthipaccayena paccayo: ekam paticcasadisam . sannojano dhammo nosannojanassa

--------------------------------------------------------------------------------------------- page253.

Dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam pacchajatam . sankhittam . Sannojano dhammo sannojanassa ca nosannojanassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo: paticcasadisam . nosannojano dhammo nosannojanassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam pacchajatam aharam indriyam. Sankhittam. {438.1} Nosannojano dhammo sannojanassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam . sahajata: nosannojana khandha sampayuttakanam sannojananam atthipaccayena paccayo . Purejatam: cakkhum ... vatthum assadeti abhinandati tam arabbha rago uppajjati domanassam uppajjati vatthu sannojananam atthipaccayena paccayo . nosannojano dhammo sannojanassa ca nosannojanassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam . sahajata: nosannojana ... Sankhittam asavasadisam. {438.2} Sannojano ca nosannojano ca dhamma sannojanassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam . asavasadisam . Sannojano ca nosannojano ca dhamma nosannojanassa dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam pacchajatam aharam indriyam. Vibhajitabbam asavasadisam . sannojano ca nosannojano ca dhamma sannojanassa ca nosannojanassa ca dhammassa atthipaccayena paccayo: sahajatam purejatam. Vibhajitabbam asavasadisam.

--------------------------------------------------------------------------------------------- page254.

[439] Hetuya cattari arammane nava adhipatiya nava anantare nava samanantare nava sahajate nava annamanne nava nissaye nava upanissaye nava purejate tini pacchajate tini asevane nava kamme tini vipake ekam ahare tini indriye tini jhane tini magge nava sampayutte nava vippayutte panca atthiya nava natthiya nava vigate nava avigate nava. [440] Sannojano dhammo sannojanassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: . Sannojano dhammo nosannojanassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: pacchajatapaccayena paccayo: . sannojano dhammo sannojanassa ca nosannojanassa ca dhammassa arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:. {440.1} Nosannojano dhammo nosannojanassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: purejatapaccayena paccayo: pacchajatapaccayena paccayo: kammapaccayena paccayo: aharapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo: . nosannojano dhammo sannojanassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena

--------------------------------------------------------------------------------------------- page255.

Paccayo: upanissayapaccayena paccayo: purejatapaccayena paccayo: . nosannojano dhammo sannojanassa ca nosannojanassa ca dhammassa arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: purejatapaccayena paccayo:. {440.2} Sannojano ca nosannojano ca dhamma sannojanassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: . sannojano ca nosannojano ca dhamma nosannojanassa dhammassa arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo: pacchajatapaccayena paccayo: . sannojano ca nosannojano ca dhamma sannojanassa ca nosannojanassa ca dhammassa arammanapaccayena paccayo: sahajatapaccayena paccayo: upanissayapaccayena paccayo:. [441] Nahetuya nava naarammane nava sabbattha nava noavigate nava. [442] Hetupaccaya naarammane cattari . sankhittam . ... Nasamanantare cattari naannamanne dve naupanissaye cattari . Sankhittam . ... namagge cattari nasampayutte dve navippayutte cattari nonatthiya cattari novigate cattari. [443] Nahetupaccaya arammane nava ... Adhipatiya nava anulomamatika

--------------------------------------------------------------------------------------------- page256.

Avigate nava. Sannojanadukam nitthitam. -----------


             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 246-256. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=5004&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=5004&modeTY=2&pagebreak=1              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=428&items=16              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=53              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=428              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkไม่แสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]