ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

   [616]  Nahetupaccayā  ārammaṇe  dve .pe. ... magge
ekaṃ .pe. ... Avigate dve.
        Sahajātavāropi evaṃ kātabbo.
            Paccayavāro
   [617]  Nīvaraṇasampayuttaṃ  dhammaṃ  paccayā  nīvaraṇasampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  nīvaraṇavippayuttaṃ  dhammaṃ
paccayā nīvaraṇavippayutto dhammo uppajjati hetupaccayā: nīvaraṇavippayuttaṃ
ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo  khandhā  cittasamuṭṭhānañca  rūpaṃ
dve khandhe ... paṭisandhi ekaṃ mahābhūtaṃ vatthuṃ paccayā nīvaraṇavippayuttā
khandhā   .  nīvaraṇavippayuttaṃ  dhammaṃ  paccayā  nīvaraṇasampayutto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  vatthuṃ  paccayā  nīvaraṇasampayuttā
khandhā   .  nīvaraṇavippayuttaṃ  dhammaṃ  paccayā  nīvaraṇasampayutto
ca   nīvaraṇavippayutto   ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
vatthuṃ paccayā nīvaraṇasampayuttā khandhā mahābhūte paccayā cittasamuṭṭhānaṃ
Rūpaṃ.
   {617.1}   Nīvaraṇasampayuttañca   nīvaraṇavippayuttañca   dhammaṃ
paccayā nīvaraṇasampayutto dhammo uppajjati hetupaccayā: nīvaraṇasampayuttaṃ
sampayuttaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā  dve
khandhe  ...  .  nīvaraṇasampayuttañca nīvaraṇavippayuttañca dhammaṃ paccayā
nīvaraṇavippayutto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  nīvaraṇasampayutte
khandhe ca mahābhūte ca paccayā cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Nīvaraṇasampayuttañca
nīvaraṇavippayuttañca    dhammaṃ    paccayā    nīvaraṇasampayutto
ca   nīvaraṇavippayutto   ca  dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:
nīvaraṇasampayuttaṃ  ekaṃ  khandhañca  vatthuñca  paccayā  tayo  khandhā
dve  khandhe ... nīvaraṇasampayutte khandhe ca mahābhūte ca paccayā
cittasamuṭṭhānaṃ rūpaṃ. Saṅkhittaṃ.
   [618]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  cattāri  adhipatiyā  nava
anantare cattāri .pe. Vipāke ekaṃ avigate nava.
   [619]  Nīvaraṇasampayuttaṃ  dhammaṃ  paccayā  nīvaraṇasampayutto
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate
khandhe  paccayā  avijjanīvaraṇaṃ  .  nīvaraṇavippayuttaṃ  dhammaṃ  paccayā
nīvaraṇavippayutto   dhammo   uppajjati   nahetupaccayā:  ahetukaṃ
nīvaraṇavippayuttaṃ  ekaṃ  khandhaṃ  paccayā  tayo khandhā cittasamuṭṭhānañca
rūpaṃ   yāva   asaññasattā  cakkhāyatanaṃ  paccayā  cakkhuviññāṇaṃ
kāyāyatanaṃ paccayā kāyaviññāṇaṃ vatthuṃ paccayā ahetukā nīvaraṇavippayuttā
Khandhā   .  nīvaraṇavippayuttaṃ  dhammaṃ  paccayā  nīvaraṇasampayutto
dhammo  uppajjati  nahetupaccayā:  vatthuṃ  paccayā  vicikicchāsahagato
uddhaccasahagato  moho  .  nīvaraṇasampayuttañca  nīvaraṇavippayuttañca
dhammaṃ    paccayā    nīvaraṇasampayutto   dhammo   uppajjati
nahetupaccayā:  vicikicchāsahagate  uddhaccasahagate  khandhe  ca vatthuñca
paccayā vicikicchāsahagato uddhaccasahagato moho. Saṅkhittaṃ.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 368-370. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=7501              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=7501              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=617&items=4              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=83              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=617              Contents of The Tipitaka Volume 42 http://84000.org/tipitaka/read/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com