ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 42 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 34 : Abhi. Pa.(3) Anulomadukapaṭṭhānaṃ purimaṃ

          Nivarananivaranasampayuttadukam
              paticcavaro
   [644]   Nivaranancevanivaranasampayuttanca   dhammam   paticca
nivaranocevanivaranasampayuttoca   dhammo   uppajjati   hetupaccaya:
kamacchandanivaranam  paticca  thinamiddhanivaranam  uddhaccanivaranam  avijjanivaranam
cakkam  sabbepi  nivarana  katabba  .  nivaranancevanivaranasampayuttanca
dhammam    paticca    nivaranasampayuttocevanocanivarano    dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  nivarane  paticca  sampayuttaka  khandha .
Nivaranancevanivaranasampayuttanca  dhammam  paticca nivaranocevanivaranasampayuttoca
nivaranasampayuttocevanocanivarano    ca    dhamma    uppajjanti
hetupaccaya:    kamacchandanivaranam    paticca    thinamiddhanivaranam
uddhaccanivaranam avijjanivaranam sampayuttaka ca khandha cakkam.
   {644.1}   Nivaranasampayuttancevanocanivaranam   dhammam   paticca
nivaranasampayuttocevanocanivarano   dhammo   uppajjati  hetupaccaya:
nivaranasampayuttancevanocanivaranam  ekam  khandham paticca tayo khandha dve
khandhe ... . nivaranasampayuttancevanocanivaranam dhammam paticca nivaranoceva-
nivaranasampayuttoca dhammo uppajjati hetupaccaya: nivaranasampayutteceva-
nocanivarane  khandhe  paticca  nivarana  .  nivaranasampayuttanceva
nocanivaranam    dhammam    paticca    nivaranocevanivaranasampayuttoca
Nivaranasampayuttocevanocanivarano  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:
nivaranasampayuttancevanocanivaranam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha
nivarana ca dve khandhe ....
   {644.2}  Nivaranancevanivaranasampayuttanca  nivaranasampayuttanceva-
nocanivarananca   dhammam   paticca   nivaranocevanivaranasampayuttoca
dhammo    uppajjati    hetupaccaya:    kamacchandanivarananca
sampayuttake  ca  khandhe  paticca  thinamiddhanivaranam  uddhaccanivaranam
avijjanivaranam    cakkam    .    nivaranancevanivaranasampayuttanca
nivaranasampayuttancevanocanivarananca  dhammam  paticca  nivaranasampayuttoceva-
nocanivarano  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nivaranasampayuttanceva-
nocanivaranam ekam khandhanca nivarane ca paticca tayo khandha dve khandhe ....
   {644.3}  Nivaranancevanivaranasampayuttanca  nivaranasampayuttanceva-
nocanivarananca   dhammam   paticca   nivaranocevanivaranasampayuttoca
nivaranasampayuttocevanocanivarano  ca  dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:
nivaranasampayuttancevanocanivaranam   ekam  khandhanca  kamacchandanivarananca
paticca  tayo  khandha thinamiddhanivaranam uddhaccanivaranam avijjanivaranam dve
khandhe ... Cakkam. Sankhittam.
   [645] Hetuya nava arammane nava adhipatiya nava sabbattha nava
kamme nava ahare nava avigate nava.
   [646] Nivaranancevanivaranasampayuttanca dhammam paticca nivaranocevanivarana-
sampayuttoca  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya:  vicikicchanivaranam
Paticca  avijjanivaranam  uddhaccanivaranam  paticca  avijjanivaranam .
Nivaranasampayuttancevanocanivaranam   dhammam   paticca   nivaranoceva-
nivaranasampayuttoca  dhammo  uppajjati  nahetupaccaya: vicikicchasahagate
uddhaccasahagate  khandhe  paticca  avijjanivaranam  .  nivarananceva-
nivaranasampayuttanca nivaranasampayuttancevanocanivarananca
dhammam   paticca   nivaranocevanivaranasampayuttoca  dhammo  uppajjati
nahetupaccaya:  vicikicchanivarananca  sampayuttake  ca  khandhe  paticca
avijjanivaranam  uddhaccanivarananca  sampayuttake  ca  khandhe  paticca
avijjanivaranam. Sankhittam.
   [647]  Nahetuya  tini  naadhipatiya  nava  napurejate  nava
napacchajate  nava  naasevane  nava  nakamme  tini  navipake
nava navippayutte nava.
   [648] Hetupaccaya naadhipatiya nava. Sankhittam. ... Navippayutte
nava.
   [649]  Nahetupaccaya  arammane  tini  ... anantare tini
samanantare tini sabbattha tini magge tini avigate tini.
   Evam sahajatavaropi paccayavaropi nissayavaropi samsatthavaropi
   sampayuttavaropi paticcavarasadisa ninnanakarana.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 42 page 384-386. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=42&A=7817&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=42&A=7817&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=42&item=644&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=42&siri=88              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=42&i=644              Contents of The Tipitaka Volume 42 https://84000.org/tipitaka/read/?index_42 https://84000.org/tipitaka/english/?index_42

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]