ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

               Savitakkadukam
               paticcavaro
   [642]  Savitakkam  dhammam  paticca  savitakko  dhammo uppajjati
hetupaccaya:  savitakkam  ekam  khandham  paticca  tayo  khandha  dve
khandhe  ...  patisandhikkhane  .pe. savitakkam dhammam paticca avitakko
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  savitakke  khandhe  paticca vitakko
cittasamutthananca   rupam  patisandhikkhane  .pe.  savitakkam  dhammam
paticca  savitakko  ca  avitakko ca dhamma uppajjanti hetupaccaya:
savitakkam ekam khandham paticca tayo khandha vitakko ca cittasamutthananca
rupam  patisandhikkhane  .pe.  avitakkam  dhammam  paticca  avitakko
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  avitakkam  ekam  khandham paticca
Tayo  khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ... vitakkam paticca
cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane  avitakkam  ekam  khandham  paticca
tayo khandha katatta ca rupam dve khandhe ... Vitakkam paticca katattarupam
khandhe  paticca  vatthu  vatthum  paticca  khandha  vitakkam paticca vatthu
vatthum paticca vitakko ekam mahabhutam ....
   {642.1} Avitakkam  dhammam  paticca  savitakko dhammo uppajjati
hetupaccaya:  vitakkam  paticca  sampayuttaka  khandha  patisandhikkhane
vitakkam  paticca  sampayuttaka  khandha  patisandhikkhane vatthum  paticca
savitakka khandha . avitakkam dhammam paticca savitakko  ca avitakko ca
dhamma  uppajjanti  hetupaccaya:  vitakkam paticca sampayuttaka khandha
cittasamutthananca  rupam  vitakkam  paticca  savitakka  khandha  mahabhute
paticca  cittasamutthanam  rupam  patisandhikkhane vitakkam paticca sampayuttaka
khandha katatta ca rupam patisandhikkhane vitakkam paticca savitakka khandha
mahabhute  paticca  katattarupam  patisandhikkhane  vatthum paticca savitakka
khandha  mahabhute  paticca  katattarupam patisandhikkhane vatthum paticca
vitakko sampayuttaka ca khandha.
   {642.2} Savitakkanca avitakkanca dhammam paticca savitakko dhammo
uppajjati hetupaccaya: savitakkam ekam khandhanca vitakkanca paticca tayo
khandha dve khandhe paticca ... Patisandhikkhane savitakkam ekam khandhanca vitakkanca
paticca tayo khandha dve khandhe paticca ... Patisandhikkhane savitakkam ekam
Khandhanca vatthunca paticca tayo khandha dve khandhe .... Savitakkanca
avitakkanca  dhammam  paticca  avitakko  dhammo uppajjati hetupaccaya:
savitakke  khandhe  ca  vitakkanca  mahabhute ca paticca cittasamutthanam
rupam  patisandhikkhane  savitakke  khandhe  ca  vitakkanca mahabhute ca
paticca  katattarupam  patisandhikkhane  savitakke  khandhe  ca  vatthunca
paticca vitakko.
   {642.3}  Savitakkanca  avitakkanca  dhammam paticca savitakko ca
avitakko  ca dhamma uppajjanti hetupaccaya: savitakkam ekam khandhanca
vitakkanca paticca tayo khandha cittasamutthananca rupam dve khandhe ...
Savitakkam ekam khandhanca vitakkanca paticca tayo khandha dve khandhe ...
Savitakke khandhe ca vitakkanca mahabhute ca paticca cittasamutthanam rupam
patisandhikkhane  savitakkam  ekam khandhanca vitakkanca paticca tayo khandha
katatta ca rupam dve khandhe ... patisandhikkhane savitakkam ekam khandhanca
vitakkanca  paticca  tayo khandha  dve khandhe ... Savitakke khandhe ca
vitakkanca  mahabhute  ca  paticca  katattarupam  patisandhikkhane savitakkam
ekam khandhanca vatthunca paticca tayo khandha vitakko ca dve khandhe ....
            Sankhittam.
   [643]  Hetuya  nava  arammane nava adhipatiya nava .pe.
Upanissaye  nava  purejate  cha asevane cha kamme nava vipake
nava sabbattha nava avigate nava.
   [644]  Savitakkam  dhammam  paticca  savitakko  dhammo uppajjati
nahetupaccaya:  ahetukam  savitakkam  ekam  khandham paticca tayo khandha
dve  khandhe  ...  ahetukapatisandhikkhane  .pe.  vicikicchasahagate
uddhaccasahagate  khandhe  paticca  vicikicchasahagato  uddhaccasahagato
moho  .  savitakkamulaka  avasesa dve panha katabba ahetukam
ninnanam  .  avitakkam  dhammam  paticca  avitakko  dhammo  uppajjati
nahetupaccaya:  ahetukam  avitakkam  ekam  khandham paticca tayo khandha
dve khandhe ... ahetukam vitakkam paticca cittasamutthanam rupam ahetuka-
patisandhikkhane  vitakkam  paticca  katattarupam  vitakkam  paticca  vatthu
vatthum paticca vitakko.
   {644.1}  Avitakkam  dhammam  paticca savitakko dhammo uppajjati
nahetupaccaya:  ahetukam  vitakkam paticca sampayuttaka khandha ahetuka-
patisandhikkhane  vitakkam  paticca  sampayuttaka  khandha  vitakkam paticca
vicikicchasahagato  uddhaccasahagato  moho  .  avitakkam  dhammam paticca
savitakko  ca  avitakko  ca  dhamma uppajjanti  nahetupaccaya: .
Sankhittam hetupaccayasadisam ahetukanti niyametabbam.
   {644.2} Savitakkanca avitakkanca dhammam paticca savitakko dhammo
uppajjati  nahetupaccaya:  ahetukam  savitakkam ekam khandhanca vitakkanca
paticca  tayo khandha dve khandhe ... ahetukapatisandhikkhane avitakkam
ekam  khandhanca  vitakkanca  paticca  tayo khandha dve khandhe ...
Ahetukapatisandhikkhane  savitakkam  ekam  khandhanca  vitakkanca  paticca
Tayo khandha dve khandhe ... vicikicchasahagate uddhaccasahagate khandhe
ca  vitakkanca  paticca  vicikicchasahagato  uddhaccasahagato  moho .
Avasesa  dve  panha  hetupaccayasadisa  ninnana  ahetukanti
niyametabbam.
   [645] Nahetuya nava naarammane tini naadhipatiya nava naanantare
tini  .pe.  naupanissaye  tini  napurejate nava napacchajate nava
naasevane  nava  nakamme  cattari navipake nava naahare ekam
naindriye  ekam  najhane  ekam  namagge  nava  nasampayutte tini
navippayutte cha nonatthiya tini novigate tini.
   [646] Hetupaccaya  naarammane  tini  ...  naadhipatiya nava
naanantare  tini  .pe. nakamme cattari navipake nava nasampayutte
tini navippayutte cha nonatthiya tini novigate tini.
   [647] Nahetupaccaya arammane nava ... anantare nava .pe.
Purejate  cha  .pe.  asevane  panca kamme nava .pe. magge
tini sampayutte nava sabbattha nava.
        Sahajatavaro paticcavarasadiso.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 384-388. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=7733&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=7733&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=642&items=6              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=86              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=641              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]