ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 43 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 35 : Abhi. Pa.(4) Anulomadukapaṭṭhānaṃ pacchimaṃ

            Paccayavaro
   [728] Kamavacaram dhammam paccaya kamavacaro dhammo uppajjati
hetupaccaya:  kamavacaram  ekam  khandham paccaya tayo khandha citta-
samutthananca  rupam  dve  khandhe  ...  patisandhi yava ajjhattika
mahabhuta vatthum paccaya  kamavacara  khandha  .  kamavacaram dhammam
paccaya  nakamavacaro  dhammo uppajjati hetupaccaya: vatthum paccaya
nakamavacara  khandha  patisandhi  .  kamavacaram  dhammam  paccaya
Kamavacaro  ca  nakamavacaro  ca  dhamma  uppajjanti hetupaccaya:
vatthum  paccaya  nakamavacara khandha mahabhute paccaya cittasamutthanam
rupam  patisandhi .  nakamavacaram  dhammam  paccaya nakamavacaro dhammo
uppajjati hetupaccaya: tini paticcasadisa.
   {728.1} Kamavacaranca nakamavacaranca dhammam paccaya kamavacaro
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  paticcasadisa  .  kamavacaranca
nakamavacaranca  dhammam  paccaya  nakamavacaro  dhammo  uppajjati
hetupaccaya:  nakamavacaram  ekam  khandhanca  vatthunca paccaya tayo
khandha  dve  khandhe ... patisandhi . kamavacaranca nakamavacaranca
dhammam  paccaya  kamavacaro  ca nakamavacaro ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya:  nakamavacaram  ekam  khandhanca  vatthunca  paccaya tayo
khandha dve khandhe ... nakamavacare khandhe ca mahabhute ca paccaya
cittasamutthanam rupam patisandhi. Sankhittam.
   [729] Hetuya nava arammane cattari adhipatiya nava anantare
cattari  samanantare  cattari sahajate nava annamanne nava nissaye
nava upanissaye cattari purejate cattari asevane cattari kamme
nava avigate nava.
   [730] Kamavacaram dhammam paccaya kamavacaro dhammo uppajjati
nahetupaccaya:  ahetukam  kamavacaram ekam khandham paccaya ... Ahetuka-
patisandhi  yava  asannasatta  cakkhayatanam  paccaya  cakkhuvinnanam
Kayayatanam ... vatthum paccaya ahetuka kamavacara khandha vicikiccha-
sahagate  uddhaccasahagate khandhe ca vatthunca paccaya vicikicchasahagato
uddhaccasahagato moho. ... Naarammanapaccaya:.
   [731] Kamavacaram dhammam paccaya kamavacaro dhammo uppajjati
naadhipatipaccaya:  ekam  yava  asannasatta .  kamavacaram  dhammam
paccaya  nakamavacaro  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccaya:  vatthum
paccaya  nakamavacara  adhipati  vatthum paccaya vipaka nakamavacara
khandha  patisandhi  .  kamavacaram  dhammam  paccaya  kamavacaro ca
nakamavacaro  ca  dhamma  uppajjanti naadhipatipaccaya: vatthum paccaya
vipaka  nakamavacara  khandha  mahabhute  paccaya  cittasamutthanam
rupam  patisandhi  .  nakamavacaram  dhammam paccaya nakamavacaro dhammo
uppajjati naadhipatipaccaya: tini paticcasadisa.
   {731.1}  Kamavacaranca  nakamavacaranca  dhammam  paccaya
kamavacaro  dhammo  uppajjati  naadhipatipaccaya:  paticcasadisa .
Mulam  nakamavacare  khandhe  ca  vatthunca  paccaya  nakamavacara
adhipati  vipakam  nakamavacaram  ekam  khandhanca  vatthunca  paccaya
tayo  khandha  dve  khandhe ... patisandhikkhane .pe. mulam vipakam
kamavacaram  ekam  khandhanca  vatthunca  paccaya  tayo  khandha dve
khandhe  ... vipake nakamavacare khandhe ca mahabhute ca paccaya
cittasamutthanam   rupam   patisandhi  .  ...  naupanissayapaccaya:
tini     naasevanapaccaya:     suddhake     arupamissake
Ca vipakanti niyametabbam rupamissake natthi.
   [732] Nahetuya  ekam  naarammane  tini  naadhipatiya  nava
naanantare  tini  nasamanantare  tini  naupanissaye  tini  napurejate
nava  napacchajate  nava naasevane nava nakamme cattari navipake
nava  naahare  ekam naindriye ekam najhane ekam namagge ekam
nasampayutte  tini  navippayutte  dve  nonatthiya  tini  novigate
tini.
    Evam itare dve gananapi nissayavaropi katabba.             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 43 page 448-451. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=43&A=9023&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=43&A=9023&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=43&item=728&items=5              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=43&siri=103              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=43&i=              Contents of The Tipitaka Volume 43 https://84000.org/tipitaka/read/?index_43 https://84000.org/tipitaka/english/?index_43

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]