ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Kusalattikaupādinnattikaṃ
   [25]  Abyākataṃ  upādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca abyākato
upādinnupādāniyo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [26] Hetuyā ekaṃ avigate ekaṃ.
    Sahajātavārepi pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.
   [27]  Kusalaṃ  anupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo
anupādinnupādāniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: tīṇi . akusalaṃ
anupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  akusalo  anupādinnupādāniyo
dhammo   uppajjati   hetupaccayā:   tīṇi   .   abyākataṃ
anupādinnupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  anupādinnupādāniyo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [28] Hetuyā nava avigate nava.
    Sahajātavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.
   [29]   Kusalo   anupādinnupādāniyo   dhammo  kusalassa
anupādinnupādāniyassa dhammassa hetupaccayena paccayo: tīṇi . akusalo
anupādinnupādāniyo  dhammo  akusalassa  anupādinnupādāniyassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  tīṇi  .  abyākato  anupādinnupādāniyo
dhammo  abyākatassa  anupādinnupādāniyassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:.
   [30]   Kusalo   anupādinnupādāniyo   dhammo  kusalassa
anupādinnupādāniyassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena  paccayo:  tīṇi .
Akusalo  anupādinnupādāniyo  dhammo  akusalassa anupādinnupādāniyassa
dhammassa   ārammaṇapaccayena   paccayo:  tīṇi  .  abyākato
anupādinnupādāniyo   dhammo   abyākatassa  anupādinnupādāniyassa
dhammassa ārammaṇapaccayena paccayo: tīṇi.
   [31] Hetuyā satta ārammaṇe nava avigate ekādasa.
    Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [32]  Kusalaṃ  anupādinnaanupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo
anupādinnaanupādāniyo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: . abyākataṃ
anupādinnaanupādāniyaṃ  dhammaṃ  paṭicca abyākato anupādinnaanupādāniyo
dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [33] Hetuyā dve avigate dve.
    Sahajātavārampi pañhāvārampi sabbattha vitthāro.
        Kusalattikaupādinnattikaṃ niṭṭhitaṃ.
            ------------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 533-535. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=10435              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=10435              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.3&item=25&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=226              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2899              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com