ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Kusalattikaparittattikaṃ
   [78]  Kusalaṃ  parittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo paritto dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  kusalaṃ  parittaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato
paritto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  kusalaṃ  parittaṃ  dhammaṃ
paṭicca  kusalo paritto ca abyākato paritto ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā: . akusalaṃ parittaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo paritto dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi  .  abyākataṃ  parittaṃ  dhammaṃ paṭicca
abyākato  paritto  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  kusalaṃ
parittañca  abyākataṃ  parittañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  paritto
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  akusalaṃ  parittañca  abyākataṃ
parittañca  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  paritto  dhammo  uppajjati
hetupaccayā:.
   [79] Hetuyā nava ārammaṇe tīṇi avigate nava.
   Sahajātavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.
   [80]  Kusalo  paritto  dhammo  kusalassa  parittassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  tīṇi  . akusalo paritto dhammo akusalassa
Parittassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  tīṇi  .  abyākato
paritto  dhammo  abyākatassa  parittassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:.
   [81]  Kusalo  paritto  dhammo  kusalassa  parittassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [82] Hetuyā satta ārammaṇe nava avigate terasa.
   Yathā kusalattike pañhāvāraṃ evaṃ vitthāretabbaṃ.
   [83]  Kusalaṃ  mahaggataṃ  dhammaṃ paṭicca kusalo mahaggato dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .  abyākataṃ  mahaggataṃ  dhammaṃ  paṭicca
abyākato mahaggato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [84] Hetuyā dve ārammaṇe dve avigate dve.
   Sahajātavārepi pañhāvārepi sabbattha vitthāro.
   [85]  Kusalaṃ  appamāṇaṃ  dhammaṃ  paṭicca  kusalo  appamāṇo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  abyākataṃ  appamāṇaṃ  dhammaṃ
paṭicca abyākato appamāṇo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [86] Hetuyā dve avigate dve.
   Sahajātavārepi pañhāvārepi sabbattha vitthāro.
         Kusalattikaparittattikaṃ niṭṭhitaṃ.
              -----------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 542-543. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=10609              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=10609              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.3&item=78&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=234              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2952              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com