ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Vedanāttikakusalattikaṃ
   [147]   Sukhāyavedanāyasampayuttaṃ   kusalaṃ   dhammaṃ  paṭicca
sukhāyavedanāyasampayutto  kusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā: .
Adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  adukkhamasukhāya-
vedanāyasampayutto kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [148] Hetuyā dve avigate dve.
   Sahajātavārampi sampayuttavārampi paṭiccavārasadisaṃ.
   [149]  Sukhāyavedanāyasampayutto kusalo dhammo sukhāyavedanāya-
sampayuttassa  kusalassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  .
Adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto  kusalo  dhammo  adukkhamasukhāyavedanāya-
sampayuttassa kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [150] Hetuyā dve avigate dve. Sabbattha vitthāro.
   [151]   Sukhāyavedanāyasampayuttaṃ   akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca
sukhāyavedanāyasampayutto  akusalo  dhammo  uppajjati hetupaccayā: .
Dukkhāyavedanāyasampayuttaṃ  akusalaṃ dhammaṃ paṭicca dukkhāyavedanāyasampayutto
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā: . Adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ
akusalaṃ    dhammaṃ    paṭicca    adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto
akusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [152] Hetuyā tīṇi avigate tīṇi. Sabbattha vitthāro.
   [153]  Sukhāyavedanāyasampayuttaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca
sukhāyavedanāyasampayutto  abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā: .
Adukkhamasukhāyavedanāyasampayuttaṃ    abyākataṃ    dhammaṃ    paṭicca
adukkhamasukhāyavedanāyasampayutto   abyākato   dhammo   uppajjati
hetupaccayā:.
   [154] Hetuyā dve avigate tīṇi.
         Vedanāttikakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.
             ------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 554-555. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=10847              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=10847              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.3&item=147&items=8              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=245              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3021              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com