ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Abhidhammapitake patthanam
          anulomadukadukapatthanam
            ------
      namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa.
           Hetudukasahetukadukam
   [1]  Hetum  sahetukam  dhammam  paticca  hetu sahetuko dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  hetum  sahetukam  dhammam  paticca  nahetu
sahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  hetum  sahetukam  dhammam
paticca  hetu  sahetuko  ca nahetu sahetuko ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya:  .  nahetum  sahetukam  dhammam  paticca nahetu sahetuko
dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nahetum sahetukam dhammam paticca hetu
sahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  nahetum  sahetukam  dhammam
paticca  hetu  sahetuko  ca nahetu sahetuko ca dhamma uppajjanti
hetupaccaya:  .  hetum  sahetukanca  nahetum  sahetukanca  dhammam
paticca  hetu  sahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  hetum
sahetukanca  nahetum  sahetukanca dhammam paticca nahetu sahetuko dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  hetum  sahetukanca  nahetum  sahetukanca
dhammam  paticca  hetu  sahetuko  ca  nahetu  sahetuko  ca dhamma
uppajjanti hetupaccaya:.
   [2] Hetuya nava arammane nava avigate nava.
   [3] Hetum sahetukam dhammam paticca hetu sahetuko dhammo uppajjati
naadhipatipaccaya:.
   [4]  Naadhipatiya  nava  napurejate  nava  napacchajate nava
navippayutte nava.
   [5] Hetupaccaya naadhipatiya nava.
   [6] Naadhipatipaccaya hetuya nava.
    Sahajatavarampi paccayavarampi nissayavarampi samsatthavarampi
    sampayuttavarampi paticcavarasadisam.
   [7] Hetu sahetuko dhammo hetussa sahetukassa dhammassa hetupaccayena
paccayo:   hetu   sahetuko   dhammo  nahetussa  sahetukassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  hetu  sahetuko  dhammo hetussa
sahetukassa  ca  nahetussa  sahetukassa  ca  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:.
   [8]  Hetu  sahetuko  dhammo  hetussa  sahetukassa dhammassa
arammanapaccayena paccayo: hetu sahetuko dhammo nahetussa sahetukassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  hetu  sahetuko  dhammo
hetussa sahetukassa ca nahetussa sahetukassa ca dhammassa arammanapaccayena
paccayo:  .  nahetu  sahetuko  dhammo  nahetussa  sahetukassa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  nahetu  sahetuko  dhammo
Hetussa  sahetukassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  nahetu
sahetuko  dhammo  hetussa  sahetukassa  ca nahetussa sahetukassa ca
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  . hetu sahetuko ca nahetu
sahetuko  ca  dhamma  hetussa sahetukassa dhammassa arammanapaccayena
paccayo:  hetu  sahetuko ca nahetu sahetuko ca dhamma nahetussa
sahetukassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo: hetu sahetuko ca
nahetu sahetuko ca dhamma hetussa sahetukassa ca nahetussa sahetukassa
ca dhammassa arammanapaccayena paccayo:.
   [9]  Hetuya  tini  arammane  nava  upanissaye  nava
avigate nava.
   Yatha kusalattike panhavaram evam vittharetabbam.
   [10]  Hetum  ahetukam  dhammam paticca nahetu ahetuko dhammo
uppajjati  hetupaccaya:  .  nahetum  ahetukam  dhammam paticca nahetu
ahetuko  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  .  hetum  ahetukanca
nahetum  ahetukanca  dhammam  paticca nahetu ahetuko dhammo uppajjati
hetupaccaya:.
   [11] Hetuya tini arammane ekam avigate tini.
   Sahajatavarampi sampayuttavarampi paticcavarasadisam.
   [12]  Hetu  ahetuko  dhammo nahetussa ahetukassa dhammassa
hetupaccayena paccayo:.
   [13]  Hetu  ahetuko  dhammo  hetussa ahetukassa dhammassa
arammanapaccayena  paccayo:  hetu  ahetuko  dhammo  nahetussa
ahetukassa  dhammassa  arammanapaccayena paccayo: . nahetu ahetuko
dhammo  nahetussa  ahetukassa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:
nahetu   ahetuko   dhammo   hetussa   ahetukassa  dhammassa
arammanapaccayena paccayo:.
   [14] Hetuya ekam arammane cattari avigate cattari.
   Yatha kusalattike panhavaram evam vittharetabbam.
         Hetudukasahetukadukam nitthitam.
            --------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 571-574. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=11165&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=11165&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.4&item=1&items=14              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=266              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=3095              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com