ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Sāsavadukakusalattikaṃ
            paṭiccavāro
   [1158]  Sāsavaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca sāsavo kusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .  anāsavaṃ  kusalaṃ dhammaṃ paṭicca anāsavo
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1159]  Hetuyā  dve  ārammaṇe  dve  adhipatiyā  dve
avigate dve.
   [1160] Naadhipatiyā dve navippayutte dve.
   Sahajātavārepi sampayuttavārepi sabbattha dve.
            Pañhāvāro
   [1161]  Sāsavo  kusalo  dhammo  sāsavassa kusalassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo:  .  anāsavo  kusalo  dhammo  anāsavassa
kusalassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [1162]  Hetuyā  dve  ārammaṇe  dve  adhipatiyā  tīṇi
upanissaye cattāri avigate dve.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
            -------------
            Paṭiccavāro
   [1163]  Sāsavaṃ  akusalaṃ dhammaṃ paṭicca sāsavo akusalo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [1164] Hetuyā ekaṃ ārammaṇe ekaṃ avigate ekaṃ.
       Sahajātavārepi pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.
             ----------
            Paṭiccavāro
   [1165]  Sāsavaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca sāsavo abyākato
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  . anāsavaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca
anāsavo  abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  anāsavaṃ
abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  sāsavo  abyākato  dhammo  uppajjati
Hetupaccayā:   anāsavaṃ   abyākataṃ   dhammaṃ  paṭicca  sāsavo
abyākato ca anāsavo abyākato ca dhammā uppajjati hetupaccayā:.
Sāsavaṃ  abyākatañca  anāsavaṃ  abyākatañca  dhammaṃ  paṭicca  sāsavo
abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1166]  Hetuyā  pañca  ārammaṇe  dve  adhipatiyā  pañca
vipāke pañca avigate pañca.
   [1167] Nahetuyā ekaṃ naārammaṇe tīṇi naadhipatiyā dve.
  Sahajātavāropi .pe. Sampayuttavāropi sabbattha vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [1168]  Sāsavo  abyākato  dhammo  sāsavassa  abyākatassa
dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  .  anāsavo  abyākato dhammo
anāsavassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [1169]   Hetuyā  cattāri  ārammaṇe  tīṇi  avigate
satta.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
         Sāsavadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 189-191. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=3714              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=3714              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=1158&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=36              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1158              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com