ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

        Āsavavippayuttasāsavadukakusalattikaṃ
               paṭiccavāro
   [1205] Āsavavippayuttaṃ sāsavaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto
sāsavo kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:. Āsavavippayuttaṃ anāsavaṃ
kusalaṃ    dhammaṃ    paṭicca    āsavavippayutto    anāsavo
kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1206] Hetuyā dve ārammaṇe dve avigate dve.
    Sahajātavāropi pañhāvāropi vitthāretabbā.
                -----------
               Paṭiccavāro
   [1207]  Āsavavippayuttaṃ  sāsavaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca
āsavavippayutto sāsavo abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā: .
Āsavavippayuttaṃ anāsavaṃ abyākataṃ dhammaṃ paṭicca āsavavippayutto anāsavo
abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  āsavavippayuttaṃ anāsavaṃ
abyākataṃ    dhammaṃ    paṭicca   āsavavippayutto   sāsavo
abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  āsavavippayuttaṃ anāsavaṃ
abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  āsavavippayutto  sāsavo  abyākato  ca
āsavavippayutto  anāsavo  abyākato  ca  dhammā  uppajjanti
hetupaccayā: . āsavavippayuttaṃ sāsavaṃ abyākatañca āsavavippayuttaṃ anāsavaṃ
abyākatañca   dhammaṃ   paṭicca   āsavavippayutto   sāsavo
abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1208]  Hetuyā  pañca  ārammaṇe  dve  adhipatiyā  pañca
kamme pañca vipāke pañca avigate pañca.
   [1209]  Āsavavippayuttaṃ  sāsavaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca
āsavavippayutto sāsavo abyākato dhammo uppajjati nahetupaccayā:.
   [1210]  Nahetuyā  ekaṃ  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā
Dve novigate tīṇi.
  Sahajātavāropi paccayavāropi nissayavāropi saṃsaṭṭhavāropi
  sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā vitthāretabbā.
            Pañhāvāro
   [1211]   Āsavavippayutto   sāsavo  abyākato  dhammo
āsavavippayuttassa  sāsavassa  abyākatassa  dhammassa  hetupaccayena
paccayo:  .  āsavavippayutto  anāsavo  abyākato  dhammo
āsavavippayuttassa anāsavassa abyākatassa dhammassa hetupaccayena paccayo:
āsavavippayutto anāsavo abyākato dhammo āsavavippayuttassa sāsavassa
abyākatassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  āsavavippayutto
anāsavo   abyākato   dhammo   āsavavippayuttassa   sāsavassa
abyākatassa  ca  āsavavippayuttassa  anāsavassa  abyākatassa  ca
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [1212]   Āsavavippayutto   sāsavo  abyākato  dhammo
āsavavippayuttassa  sāsavassa  abyākatassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  .  āsavavippayutto  anāsavo  abyākato  dhammo
āsavavippayuttassa  anāsavassa  abyākatassa  dhammassa ārammaṇapaccayena
paccayo:.
   [1213]  Hetuyā  cattāri  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā
cattāri   anantare  cattāri  samanantare  cattāri  sahajāte
Pañca  aññamaññe  dve  nissaye  satta  upanissaye  cattāri
purejāte  dve  āsevane ekaṃ kamme cattāri vipāke cattāri
āhāre cattāri avigate satta.
   [1214]   Āsavavippayutto   sāsavo  abyākato  dhammo
āsavavippayuttassa  sāsavassa  abyākatassa  dhammassa  ārammaṇapaccayena
paccayo:  sahajātapaccayena  paccayo:  upanissayapaccayena  paccayo:
purejātapaccayena   paccayo:   pacchājātapaccayena   paccayo:
āhārapaccayena paccayo: indriyapaccayena paccayo:.
   [1215] Nahetuyā satta naārammaṇe satta.
   [1216] Hetupaccayā naārammaṇe cattāri.
   [1217] Nahetupaccayā ārammaṇe tīṇi.
  Yathā kusalattike pañhāvārassa anulomampi paccanīyampi
  anulomapaccanīyampi paccanīyānulomampi gaṇitaṃ evaṃ gaṇetabbaṃ.
       Āsavavippayuttasāsavadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.
        Āsavagocchakadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.
               -----------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 197-200. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=3872              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=3872              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=1205&items=13              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=40              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1205              Contents of The Tipitaka Volume 44 https://84000.org/tipitaka/read/?index_44 https://84000.org/tipitaka/english/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]