ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Cetasikadukakusalattikaṃ
             paṭiccavāro
   [1442]  Cetasikaṃ  kusalaṃ dhammaṃ paṭicca cetasiko kusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  cetasikaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  acetasiko
kusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  cetasikaṃ  kusalaṃ  dhammaṃ
paṭicca  cetasiko kusalo ca acetasiko kusalo ca dhammā uppajjanti
hetupaccayā: . acetasikaṃ kusalaṃ dhammaṃ paṭicca cetasiko kusalo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  .  cetasikaṃ  kusalañca  acetasikaṃ  kusalañca
dhammaṃ paṭicca cetasiko kusalo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [1443]   Hetuyā  pañca  ārammaṇe  pañca  adhipatiyā
pañca avigate pañca.
   [1444]  Naadhipatiyā  pañca  napurejāte  pañca  .pe.  na
kamme tīṇi navipāke pañca navippayutte pañca.
        Sahajātavārādi vitthāretabbaṃ.
            Pañhāvāro
   [1445]  Cetasiko  kusalo dhammo cetasikassa kusalassa dhammassa
hetupaccayena paccayo:.
   [1446]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  . adhipatiyā nava:
ādimhi  tīṇi  sahajātādhipati  majjhalesu  tīsu  majjhalomikāyeva
Pañhā  sahajātādhipati  .  anantare  nava  .pe.  sahajāte pañca
upanissaye  nava  āsevane  nava  kamme  tīṇi  āhāre  pañca
indriye  pañca  jhāne  tīṇi  magge  tīṇi  sampayutte  pañca
atthiyā pañca natthiyā nava.
            ---------
            Paṭiccavāro
   [1447]  Cetasikaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  cetasiko  akusalo
dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  cetasikaṃ  akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca
acetasiko  akusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  cetasikaṃ
akusalaṃ  dhammaṃ  paṭicca  cetasiko akusalo ca acetasiko akusalo ca
dhammā  uppajjanti  hetupaccayā:  . acetasikaṃ akusalaṃ dhammaṃ paṭicca
cetasiko  akusalo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  .  cetasikaṃ
akusalañca  acetasikaṃ  akusalañca  dhammaṃ  paṭicca  cetasiko  akusalo
dhammo uppajjati hetupaccayā:
   [1448] Hetuyā pañca ārammaṇe pañca avigate pañca.
   Yathā kusalanayaṃ evaṃ nahetupaccayampi kātabbaṃ.
   Sahajātavāropi pañhāvāropi vitthāretabbā.
            ---------
            Paṭiccavāro
   [1449]  Cetasikaṃ  abyākataṃ dhammaṃ paṭicca cetasiko abyākato
Dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  cetasikaṃ  abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca
acetasiko  abyākato  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  cetasikaṃ
abyākataṃ  dhammaṃ  paṭicca  cetasiko  abyākato  ca  acetasiko
abyākato ca dhammā uppajjanti hetupaccayā: . acetasikaṃ abyākataṃ
dhammaṃ  paṭicca  acetasiko  abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā:
tīṇi  .  cetasikaṃ  abyākatañca  acetasikaṃ  abyākatañca  dhammaṃ
paṭicca cetasiko abyākato dhammo uppajjati hetupaccayā: tīṇi.
   [1450]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava
vipāke nava avigate nava.
   [1451]  Nahetuyā  nava  naārammaṇe  tīṇi  naadhipatiyā  nava
sabbe  kātabbā  nakamme  cattāri  navipāke  nava  naāhāre
ekaṃ  naindriye  ekaṃ  najhāne  cha  namagge  nava  nasampayutte
tīṇi navippayutte cha .pe.
        Sahajātavārādi vitthāretabbaṃ.
            Pañhāvāro
   [1452]  Cetasiko  abyākato  dhammo cetasikassa abyākatassa
dhammassa hetupaccayena paccayo.
   [1453]  Hetuyā  tīṇi  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  nava:
sahajātādhipati  anantare  nava  .pe.  sahajāte  nava  aññamaññe
nava  nissaye  nava  upanissaye nava purejāte tīṇi āsevane nava
Kamme  tīṇi  vipāke nava āhāre nava indriye nava jhāne tīṇi
magge  tīṇi  sampayutte  pañca  vippayutte  pañca  atthiyā
nava .pe.
         Cetasikadukakusalattikaṃ niṭṭhitaṃ.
             --------------------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 244-247. http://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=4758              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- http://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=4758              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.1&item=1442&items=12              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=66              Study Atthakatha :- http://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=1442              Contents of The Tipitaka Volume 44 http://84000.org/tipitaka/read/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ DhammaPerfect@yahoo.com