ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

          Parittarammanattikahetudukam
   [290]  Parittarammanam  hetum  dhammam  paticca  parittarammano
hetu  dhammo  uppajjati  hetupaccaya:  mahaggatarammanam  hetum
dhammam   paticca   mahaggatarammano   hetu   dhammo  uppajjati
hetupaccaya:   .   appamanarammanam   hetum   dhammam  paticca
appamanarammano hetu dhammo uppajjati hetupaccaya: .pe.
   [291]  Hetuya  tini  arammane  tini vigate tini avigate
tini.
   [292]  Naadhipatiya  tini  napurejate  tini  napacchajate
tini naasevane tini navipake tini navippayutte tini.
   Sahajatavaropi sampayuttavaropi paticcavarasadisa.
   [293]  Parittarammano  hetu dhammo parittarammanassa hetussa
Dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  .  mahaggatarammano hetu dhammo
mahaggatarammanassa  hetussa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo: .
Appamanarammano   hetu   dhammo  appamanarammanassa  hetussa
dhammassa hetupaccayena paccayo:.
   [294]  Parittarammano  hetu dhammo parittarammanassa hetussa
dhammassa   arammanapaccayena   paccayo:   parittarammano  hetu
dhammo   mahaggatarammanassa  hetussa  dhammassa  arammanapaccayena
paccayo:  .  mahaggatarammano  hetu  dhammo  mahaggatarammanassa
hetussa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  mahaggatarammano
hetu  dhammo  parittarammanassa  hetussa  dhammassa  arammanapaccayena
paccayo:    .    appamanarammano    hetu    dhammo
appamanarammanassa  hetussa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:
appamanarammano   hetu   dhammo   parittarammanassa   hetussa
dhammassa arammanapaccayena paccayo: tini.
   [295]  Hetuya  tini  arammane  satta  adhipatiya  satta
anantare nava samanantare nava upanissaye nava avigate tini.
   [296] Nahetuya nava naarammane nava.
   [297] Hetupaccaya naarammane tini.
   [298] Nahetupaccaya arammane satta.
   Yatha kusalattike panhavarampi evam vittharetabbam.
   [299]  Parittarammanam  nahetum  dhammam  paticca  parittarammano
nahetu dhammo uppajjati hetupaccaya:.
   [300]  Hetuya  tini  arammane  tini  adhipatiya  tini
avigate tini.
   [301]  Parittarammanam  nahetum  dhammam  paticca  parittarammano
nahetu dhammo uppajjati nahetupaccaya:.
   [302] Nahetuya tini naadhipatiya tini navippayutte tini.
   [303] Hetupaccaya naadhipatiya tini.
   [304] Nahetupaccaya arammane tini.
   Sahajatavaropi sampayuttavaropi paticcavarasadisa.
   [305]  Parittarammano  nahetu  dhammo  parittarammanassa
nahetussa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  parittarammano
nahetu  dhammo  mahaggatarammanassa nahetussa dhammassa arammanapaccayena
paccayo:    .    mahaggatarammano    nahetu    dhammo
mahaggatarammanassa  nahetussa  dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:
mahaggatarammano   nahetu   dhammo   parittarammanassa  nahetussa
dhammassa  arammanapaccayena  paccayo:  .  appamanarammano  nahetu
dhammo  appamanarammanassa  nahetussa  dhammassa  arammanapaccayena
paccayo:   appamanarammano   nahetu  dhammo  parittarammanassa
nahetussa dhammassa arammanapaccayena paccayo: tini.
   [306]  Parittarammano  nahetu  dhammo  parittarammanassa
nahetussa dhammassa adhipatipaccayena paccayo:.
   [307]  Arammane  satta  adhipatiya  satta  anantare  nava
samanantare nava upanissaye nava avigate tini.
   [308] Nahetuya nava naarammane nava.
   [309] Arammanapaccaya nahetuya satta.
   [310] Nahetupaccaya arammane satta.
   Yatha kusalattike panhavarampi evam vittharetabbam.
        Parittarammanattikahetudukam nitthitam.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 402-405. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=7888&modeTY=2              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=7888&modeTY=2              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=290&items=21              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=142              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2201              Contents of The Tipitaka Volume 44 https://84000.org/tipitaka/read/?index_44 https://84000.org/tipitaka/english/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ROMAN letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]