ขอนอบน้อมแด่
พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
           พระองค์นั้น
บทนำ พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก ค้นพระไตรปิฎก ชาดก หนังสือธรรมะ
     ThaiVersion   McuVersion   PaliThai   PaliRoman 
First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter
TIPITAKA Volume 44 : PALI ROMAN Sutta Pitaka Vol 36 : Abhi. Pa.(5) Anulomadukattikapaṭṭhānaṃ

           Kusalattikaāsavadukaṃ
   [630]  Akusalaṃ āsavaṃ dhammaṃ paṭicca akusalo āsavo dhammo
uppajjati hetupaccayā:.
   [631]   Hetuyā   ekaṃ   avigate   ekaṃ  .
Sahajātavārepi sampayuttavārepi pañhāvārepi sabbattha ekaṃ.
   [632] Kusalaṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo noāsavo dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  kusalaṃ  noāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca abyākato
noāsavo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  kusalaṃ  noāsavaṃ dhammaṃ
paṭicca  kusalo  noāsavo  ca  abyākato  noāsavo  ca dhammā
uppajjanti  hetupaccayā:  .  akusalaṃ  noāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca
akusalo  noāsavo  dhammo  uppajjati  hetupaccayā:  tīṇi .
Abyākataṃ  noāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  noāsavo  dhammo
uppajjati  hetupaccayā:  . kusalaṃ noāsavañca abyākataṃ noāsavañca
dhammaṃ paṭicca abyākato noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā: .
Akusalaṃ  noāsavañca  abyākataṃ  noāsavañca dhammaṃ paṭicca abyākato
noāsavo dhammo uppajjati hetupaccayā:.
   [633] Kusalaṃ noāsavaṃ dhammaṃ paṭicca kusalo noāsavo dhammo
uppajjati  ārammaṇapaccayā:  .  akusalaṃ  noāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca
akusalo  noāsavo  dhammo uppajjati ārammaṇapaccayā: . abyākataṃ
noāsavaṃ  dhammaṃ  paṭicca  abyākato  noāsavo  dhammo  uppajjati
ārammaṇapaccayā:.
   [634]  Hetuyā  nava  ārammaṇe  tīṇi  adhipatiyā  nava
avigate nava.
   [635] Nahetuyā ekaṃ naārammaṇe pañca naadhipatiyā nava.
    Sahajātavāropi sampayuttavāropi paṭiccavārasadisā.
   [636] Kusalo noāsavo dhammo kusalassa noāsavassa dhammassa
hetupaccayena  paccayo: tīṇi . akusalo noāsavo dhammo akusalassa
noāsavassa  dhammassa  hetupaccayena  paccayo:  tīṇi  . abyākato
noāsavo  dhammo  abyākatassa  noāsavassa  dhammassa hetupaccayena
paccayo:.
   [637] Kusalo noāsavo dhammo kusalassa noāsavassa dhammassa
ārammaṇapaccayena paccayo:.
   [638]  Hetuyā  satta  ārammaṇe  nava  adhipatiyā  dasa
avigate terasa.
    Yathā kusalattike pañhāvārampi evaṃ vitthāretabbaṃ.
         Kusalattikaāsavadukaṃ niṭṭhitaṃ.
            ---------             The Pali Tipitaka in Roman Character Volume 44 page 461-463. https://84000.org/tipitaka/read/roman_read.php?B=44&A=9059              Compare with The Pali Tipitaka in Thai Character :- https://84000.org/tipitaka/read/pali_read.php?B=44&A=9059              Compare with The Royal Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/read/byitem.php?book=44.2&item=630&items=9              Compare with The MCU Version of Thai Tipitaka :- https://84000.org/tipitaka/pitaka_item/m_siri.php?B=44&siri=164              Study Atthakatha :- https://84000.org/tipitaka/attha/attha.php?b=44&i=2541              Contents of The Tipitaka Volume 44 https://84000.org/tipitaka/read/?index_44 https://84000.org/tipitaka/english/?index_44

First LinkPrevious Linkแสดงหมายเลขหน้า
ในกรณี :- 
  บรรทัดแรกของแต่ละหน้าNext LinkLast Link chage to ENGLISH letter

บันทึก ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐. การแสดงผลนี้อ้างอิงข้อมูลจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลี อักษรโรมัน. หากพบข้อผิดพลาด กรุณาแจ้งได้ที่ [email protected]